INFORMACJE:
  DLA DZIECI
  DLA DOROSŁYCH
 
    GALERIA
  Cała Polska Czyta
  Dzieciom

  Klub Przyjaciół
  Misia Uszatka

  Lekcje Biblioteczne

  O NAS
  ZBIORY
  PLACÓWKI
  REGULAMINY
  HISTORIA
  DKK
  Notatnik Rawski
  Zaproponuj książkę
  LINKI
  KONTAKT
 
  KATALOG ZBIORÓW  
ARCHIWUMterminarz spotkań w zakładce INFORMACJE DLA DZIECI

Szanowni Rodzice

Informujemy, że jutro zajęcia literacko-plastyczne w ramach Klubu Przyjaciół Misia Uszatka nie odbędą się.
Za zmianę przepraszamy.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie w ramach Klubu Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od 15.30 do godziny 16.45.Klub Przyjaciół Misia Uszatka - czwartek godz. 15:30 - 16:45

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ODDZIAŁ DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
PL. PIŁSUDSKIEGO 9 tel.: 535 282 791

5 marca 2020 r.

"Mysz, która chciała być lwem" - Rachel Bright, Jim Field
Mała Mysz najbardziej na œwiecie chciałaby żeby inni zwracali na niš uwagę. Bycie małym nie jest łatwe... Mysz chciałaby zostać zauważona, lecz jej rozmiar okazuje się DUŻYM problemem.

12 marca 2020 r.

"Tumtum dudnišcy słoń" - Anya Damirón
Żył sobie kiedyœ słoń, który był duży. Był tak wielki, że prawie nie mógł chodzić. Tum! TUM! Jego kroki zawsze dudniły: Tum! TuUuM! TuUuM! TuUuM! I tak właœnie miał na imię: Tumtum. Kroki Tumtuma było słychać z bardzo daleka w caaaaałej dżungli.

19 marca 2020 r.

"Bajka o bocianie, który nie umiał łowić żab" - Wanda Chotomska
Bajka wybrana ze zbiorku "Bajki z 1001 dobranocy"

26 marca 2020 r.

"Wielka księga małych stworzeń - Własny domek" - Sue Whiting
Prosimy o przynoszenie dla dzieci obuwia na zmianę
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołšczyć, a zajęcia sš bezpłatne. Wystarczy przyjœć w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłšczyć się do zabawy.

W zał.:
Cotygodniowe spotkania literacko - plastyczne dla dzieci rozwijajšce ich zainteresowania czytelnicze, pobudzajšce wyobraŸnię i stwarzajšce możliwoœć nawišzywania nowych przyjaŸni. Podczas zabaw najmłodsi poznajš nowoœci literackie, nie brakuje również wierszy i opowiadań, które wpisały się już na trwałe do tzw. kanonu literackiego. Ksišżki prezentowane dzieciom charakteryzujš się wysokim kunsztem literackim, ważnš rolę pełniš w nich również ilustracje. Każdy tekst literacki jest podstawš do dalszej dyskusji z dziećmi np. na temat dobrego zachowania, ochrony œrodowiska naturalnego, ciekawych zjawisk itp. Uczestnicy zajęć majš także możliwoœć wykazania się umiejętnoœciami plastycznymi, manualnymi i artystycznymi. Takie systematyczne spotkania służš integracji najmłodszych czytelników oraz ich rodziców z bibliotekš, zachęcajš ich do czytania ksišżek i ciekawego spędzania czasu wolnego, ułatwiajš dzieciom nawišzywanie kontaktów towarzyskich z rówieœnikami.
Szanowni Rodzice, zajęcia w ramach "Klubu Przyjaciół Misia Uszatka" sš dobrowolne i bezpłatne a warunkiem uczestnictwa w klubie jest posiadanie karty bibliotecznej, którš dzieci otrzymujš w bibliotece za darmo. Nie prowadzimy wczeœniejszych zapisów, wystarczy przyjœć z dzieckiem w czwartek o godzinie 15.30 i dołšczyć do wspólnej zabawy. Klub Przyjaciół Misia Uszatka jest zawsze otwarty dla nowych uczestników, dlatego spotkania odbywajš się w bardzo zróżnicowanych grupach.03.02.2020


MAŁA KSIĽŻKA - WIELKI CZŁOWIEK

Wspólnie z Instytutem Ksišżki serdecznie zapraszamy dzieci z roczników 2014 - 2017 do udziału w projekcie "MAŁA KSIĽŻKA - WIELKI CZŁOWIEK".

Beneficjentami projektu sš zarówno dzieci, które już sš czytelnikami, jak i te, które dzięki naszym wspólnym staraniom nimi zostanš.

Zachęcamy i zapraszamy!
PrzyjdŸ z dzieckiem do biblioteki i odbierz Wyprawkę Czytelniczš w ramach projektu "Mała ksišżka wielki człowiek"!

Sš takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostajš na długo w pamięci, ale majš też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazujš, że dzieci wychowywane poœród ksišżek sš bardziej pewne siebie, majš większy niż rówieœnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętš wyobraŸnię. Pożytki z czytania majš także konkretny wymiar materialny: czytajšce dzieci osišgajš sukcesy i zarabiajš więcej od tych, które nie czytajš.

Ważnš rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielnoœci, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myœlenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nowš, fantastycznš przygodę z wypożyczonš ksišżkš. A wszystko to za darmo!

Chcielibyœmy, aby jednym z tych ważnych doœwiadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliœmy prawdziwš gratkę dla najmłodszych miłoœników ksišżek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii "Mała ksišżka wielki człowiek". Od wrzeœnia 2019r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na nich wyjštkowy prezent Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

Serdecznie zapraszamy po odbiór Wyprawki, w której dzieci znajdš ksišżkę, dostosowanš pod względem formy i treœci do potrzeb przedszkolaka i spełniajšcš najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mšdrych ksišżek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdš wizytę w bibliotece, zakończonš wypożyczeniem minimum jednej ksišżki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzajšcym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdš coœ dla siebie także rodzice przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyœciach wynikajšcych z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w naszym projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl

Zasady udziału dziecka w Projekcie:
a) do udziału w Projekcie konieczne jest zapisanie dziecka do Biblioteki i wypożyczenie co najmniej jednej ksišżki,
b) jednemu uczestnikowi przysługuje jedna Wyprawka, niezależnie od tego, ze zbioru ilu bibliotek korzysta,
c) w Projekcie mogš wzišć również udział dzieci wczeœniej zapisane do Biblioteki,
d) uczestnik Projektu otrzymuje naklejkę za każdorazowe odwiedzenie Biblioteki zakończone wypożyczeniem co najmniej jednej ksišżki z księgozbioru dziecięcego,
e) po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. Po otrzymaniu dyplomu czytelnik może zachować Kartę Małego Czytelnika.


Kartę bibliotecznš może założyć tylko dorosły opiekun prawny dziecka i jego obecnoœć jest konieczna do otrzymania Wyprawki.24.01.2020Zajęcia dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych:

1. Przedszkolaki w bibliotece

- tematyczne zajęcia dla zorganizowanych grup przedszkolnych (tematy zajęć publikowane będš na stronie internetowej, dzień i godzina spotkania do ustalenia z nauczycielem). Na zajęcia zapraszamy do bibliotecznej czytelni.

2. W królestwie ksišżek, czyli pierwsza wizyta w

- zapoznanie dzieci z bibliotekš, miejscem, które można odwiedzać również z rodzicami. Program spotkania:
- bajki i bajeczki na dobry poczštek;
- tajemnicze hasło "biblioteka";
- spacer wœród ksišżek;
- przeglšdanie kolorowych ksišżeczek.
Spotkania mogš być urozmaicone zagadkami literackimi, kalamburami itp.

3. Spotkania z ksišżkš

- tematyczne zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych (kl. 0 - III) (tematy zajęć publikowane będš na stronie internetowej, dzień i godzina spotkania do ustalenia z nauczycielem). Na zajęcia zapraszamy do bibliotecznej czytelni.

4. Czytam, bo lubię, czyli jak zostać czytelnikiem biblioteki!

- zajęcia dla dzieci i młodzieży z klas IV - VIII szkoły podstawowej przybliżajšce zasady korzystania z księgozbioru bibliotecznego. Program spotkania:
- karta biblioteczna (co jest potrzebne do jej wyrobienia);
- zasady korzystania z księgozbioru biblioteki (krótko o bibliotecznym regulaminie);
- katalog on-line (logowanie, przeglšdanie, rezerwowanie i zamawianie);
- koszyk nowoœci, czyli kilka słów o ostatnio zakupionych nowoœciach literackich;
Spotkania mogš być urozmaicone zagadkami literackimi, kalamburami itp.
17.09.2019Zajęcia realizowane poza bibliotekš (żłobek, przedszkola, szkoły).

Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych tš formš współpracy prosimy o kontakt z Bibliotekš w celu ustalenia terminu wizyty: tel. 537 282 791, adres: pl. Piłsudskiego 9.

Poniedziałki z bajkš - cotygodniowe czytanie bajek w rawskim Tuptusiu.

Bajeczki z kolorowej ksišżeczki - czytanie bajek dzieciom w najmłodszych grupach przedszkolnych (na terenie przedszkola). Proponujemy:
- głoœne czytanie bajeczki z kolorowej ksišżeczki;
- bajkowe zagadki obrazkowe
- łatwe zagadki z bibliotecznej szufladki
17.09.2019


Klub Przyjaciół Misia Uszatka - czwartek godz. 15:30 - 16:45

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ODDZIAŁ DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
PL. PIŁSUDSKIEGO 9 tel.: 535 282 791

6 lutego 2020 r.

Krasnoludek - Bohdan Butenko

13 lutego 2020 r.

O Wilku, który chciał się zakochać O. Lallemand

20 lutego 2020 r.

Orka w wannie Hania Buch

27 lutego 2020 r.

Nie chcę być duży G. van Genechten
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.

W zał.:
Cotygodniowe spotkania literacko - plastyczne dla dzieci rozwijające ich zainteresowania czytelnicze, pobudzające wyobraźnię i stwarzające możliwość nawiązywania nowych przyjaźni. Podczas zabaw najmłodsi poznają nowości literackie, nie brakuje również wierszy i opowiadań, które wpisały się już na trwałe do tzw. kanonu literackiego. Książki prezentowane dzieciom charakteryzują się wysokim kunsztem literackim, ważną rolę pełnią w nich również ilustracje. Każdy tekst literacki jest podstawą do dalszej dyskusji z dziećmi np. na temat dobrego zachowania, ochrony środowiska naturalnego, ciekawych zjawisk itp. Uczestnicy zajęć mają także możliwość wykazania się umiejętnościami plastycznymi, manualnymi i artystycznymi. Takie systematyczne spotkania służą integracji najmłodszych czytelników oraz ich rodziców z biblioteką, zachęcają ich do czytania książek i ciekawego spędzania czasu wolnego, ułatwiają dzieciom nawiązywanie kontaktów towarzyskich z rówieśnikami.
Szanowni Rodzice, zajęcia w ramach "Klubu Przyjaciół Misia Uszatka" są dobrowolne i bezpłatne a warunkiem uczestnictwa w klubie jest posiadanie karty bibliotecznej, którą dzieci otrzymują w bibliotece za darmo. Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów, wystarczy przyjść z dzieckiem w czwartek o godzinie 15.30 i dołączyć do wspólnej zabawy. Klub Przyjaciół Misia Uszatka jest zawsze otwarty dla nowych uczestników, dlatego spotkania odbywają się w bardzo zróżnicowanych grupach.03.02.2020


więcejKlub Przyjaciół Misia Uszatka - czwartek godz. 15:30 - 16:45Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.

W zał.:
Cotygodniowe spotkania literacko - plastyczne dla dzieci rozwijające ich zainteresowania czytelnicze, pobudzające wyobraźnię i stwarzające możliwość nawiązywania nowych przyjaźni. Podczas zabaw najmłodsi poznają nowości literackie, nie brakuje również wierszy i opowiadań, które wpisały się już na trwałe do tzw. kanonu literackiego. Książki prezentowane dzieciom charakteryzują się wysokim kunsztem literackim, ważną rolę pełnią w nich również ilustracje. Każdy tekst literacki jest podstawą do dalszej dyskusji z dziećmi np. na temat dobrego zachowania, ochrony środowiska naturalnego, ciekawych zjawisk itp. Uczestnicy zajęć mają także możliwość wykazania się umiejętnościami plastycznymi, manualnymi i artystycznymi. Takie systematyczne spotkania służą integracji najmłodszych czytelników oraz ich rodziców z biblioteką, zachęcają ich do czytania książek i ciekawego spędzania czasu wolnego, ułatwiają dzieciom nawiązywanie kontaktów towarzyskich z rówieśnikami.
Szanowni Rodzice, zajęcia w ramach "Klubu Przyjaciół Misia Uszatka" są dobrowolne i bezpłatne a warunkiem uczestnictwa w klubie jest posiadanie karty bibliotecznej, którą dzieci otrzymują w bibliotece za darmo. Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów, wystarczy przyjść z dzieckiem w czwartek o godzinie 15.30 i dołączyć do wspólnej zabawy. Klub Przyjaciół Misia Uszatka jest zawsze otwarty dla nowych uczestników, dlatego spotkania odbywają się w bardzo zróżnicowanych grupach.03.12.2019


MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK

Wspólnie z Instytutem Książki serdecznie zapraszamy dzieci z roczników 2013 - 2016 do udziału w projekcie "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK".

Beneficjentami projektu są zarówno dzieci, które już są czytelnikami, jak i te, które dzięki naszym wspólnym staraniom nimi zostaną.

Zachęcamy i zapraszamy!
Przyjdź z dzieckiem do biblioteki i odbierz Wyprawkę Czytelniczą w ramach projektu "Mała książka wielki człowiek"!

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii "Mała książka wielki człowiek". Od września 2019r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

Serdecznie zapraszamy po odbiór Wyprawki, w której dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w naszym projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl

Zasady udziału dziecka w Projekcie:
a) do udziału w Projekcie konieczne jest zapisanie dziecka do Biblioteki i wypożyczenie co najmniej jednej książki,
b) jednemu uczestnikowi przysługuje jedna Wyprawka, niezależnie od tego, ze zbioru ilu bibliotek korzysta,
c) w Projekcie mogą wziąć również udział dzieci wcześniej zapisane do Biblioteki,
d) uczestnik Projektu otrzymuje naklejkę za każdorazowe odwiedzenie Biblioteki zakończone wypożyczeniem co najmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego,
e) po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. Po otrzymaniu dyplomu czytelnik może zachować Kartę Małego Czytelnika.


Kartę biblioteczną może założyć tylko dorosły opiekun prawny dziecka i jego obecność jest konieczna do otrzymania Wyprawki.24.09.2019


Klub Przyjaciół Misia Uszatka - czwartek godz. 15:30 - 16:45

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ODDZIAŁ DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
PL. PIŁSUDSKIEGO 9 tel.: 535 282 791

7 listopada 2019 r.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

14 listopada 2019 r.

Pippi i Emil, czyli 112. urodziny Astrid Lindgren

21 listopada 2019 r.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

28 listopada 2019 r.

Andrzejki z Misiem Uszatkiem
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.

W zał.:
Cotygodniowe spotkania literacko - plastyczne dla dzieci rozwijające ich zainteresowania czytelnicze, pobudzające wyobraźnię i stwarzające możliwość nawiązywania nowych przyjaźni. Podczas zabaw najmłodsi poznają nowości literackie, nie brakuje również wierszy i opowiadań, które wpisały się już na trwałe do tzw. kanonu literackiego. Książki prezentowane dzieciom charakteryzują się wysokim kunsztem literackim, ważną rolę pełnią w nich również ilustracje. Każdy tekst literacki jest podstawą do dalszej dyskusji z dziećmi np. na temat dobrego zachowania, ochrony środowiska naturalnego, ciekawych zjawisk itp. Uczestnicy zajęć mają także możliwość wykazania się umiejętnościami plastycznymi, manualnymi i artystycznymi. Takie systematyczne spotkania służą integracji najmłodszych czytelników oraz ich rodziców z biblioteką, zachęcają ich do czytania książek i ciekawego spędzania czasu wolnego, ułatwiają dzieciom nawiązywanie kontaktów towarzyskich z rówieśnikami.
Szanowni Rodzice, zajęcia w ramach "Klubu Przyjaciół Misia Uszatka" są dobrowolne i bezpłatne a warunkiem uczestnictwa w klubie jest posiadanie karty bibliotecznej, którą dzieci otrzymują w bibliotece za darmo. Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów, wystarczy przyjść z dzieckiem w czwartek o godzinie 15.30 i dołączyć do wspólnej zabawy. Klub Przyjaciół Misia Uszatka jest zawsze otwarty dla nowych uczestników, dlatego spotkania odbywają się w bardzo zróżnicowanych grupach.02.11.2019


Najlepsi Czytelnicy 2018 roku

Drodzy Czytelnicy, w związku z przedłużającym się remontem Biblioteki dla Dzieci, informujemy, iż termin wręczenia nagród w konkursie na Najlepszego Czytelnika 2018 roku ulegnie zmianie. Uroczyste uhonorowanie zwycięzców nastąpi tuż po otwarciu Biblioteki dla Dzieci, a będzie to miało miejsce w maju 2019 r. Dziękujemy za zainteresowanie konkursem i zachęcamy do kontynuowania fascynacji czytelniczych.
Prezentujemy wyniki, ustalone na podstawie wydruku komputerowego z dn. 31 grudnia 2018 r., w różnych kategoriach wiekowych, w których przedstawiamy PIN kart wyróżnionych Czytelników wraz z ilością wypożyczeń.

I. Zestawienie najlepszych czytelników w kategorii wiekowej do 5 lat:
      1. 972761051 - 384 wypożyczeń
      2. 972486694 - 382
      3. 972398210 - 246
      4. 972472640 - 208
      5. 972238903 - 164
      6. 972862798 - 164
      7. 972371664 - 163
      8. 972743357 - 149
      9. 972800857 - 103
      10. 972176984 - 99


II. Zestawienie najlepszych czytelników w kategorii wiekowej 6 - 12 lat:
      1. 972327425 - 288 wypożyczeń
      2. 972132717 - 180
      3. 972637158 145
      4. 972424757 139
      5. 972079715 137
      6. 972761042 135
      7. 972505398 123
      8. 972345205 121
      9. 972070763 120
      10. 972973446 110


III. Zestawienie najlepszych czytelników w kategorii wiekowej 13 - 15 lat:
      1. 972938027 200
      2. 972113330 187
      3. 972672657 171


A Czy Wy, odszukaliście się już wśród zwycięzców? Jeśli tak, to gratulujemy, przypominamy również, że konkurs będzie kontynuowany. Kolejne osoby będą miały szanse na zwycięstwo. Serdecznie zapraszamy!!!
Designed by Brgfx


08.01.2019


Klub Przyjaciół Misia Uszatka - czwartek godz. 15:30 - 16:45

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ODDZIAŁ DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
PL. PIŁSUDSKIEGO 9 tel.: 535 282 791

7 listopada 2019 r.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

14 listopada 2019 r.

Pippi i Emil, czyli 112. urodziny Astrid Lindgren

21 listopada 2019 r.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

28 listopada 2019 r.

Andrzejki z Misiem Uszatkiem
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.

W zał.:
Cotygodniowe spotkania literacko - plastyczne dla dzieci rozwijające ich zainteresowania czytelnicze, pobudzające wyobraźnię i stwarzające możliwość nawiązywania nowych przyjaźni. Podczas zabaw najmłodsi poznają nowości literackie, nie brakuje również wierszy i opowiadań, które wpisały się już na trwałe do tzw. kanonu literackiego. Książki prezentowane dzieciom charakteryzują się wysokim kunsztem literackim, ważną rolę pełnią w nich również ilustracje. Każdy tekst literacki jest podstawą do dalszej dyskusji z dziećmi np. na temat dobrego zachowania, ochrony środowiska naturalnego, ciekawych zjawisk itp. Uczestnicy zajęć mają także możliwość wykazania się umiejętnościami plastycznymi, manualnymi i artystycznymi. Takie systematyczne spotkania służą integracji najmłodszych czytelników oraz ich rodziców z biblioteką, zachęcają ich do czytania książek i ciekawego spędzania czasu wolnego, ułatwiają dzieciom nawiązywanie kontaktów towarzyskich z rówieśnikami.
Szanowni Rodzice, zajęcia w ramach "Klubu Przyjaciół Misia Uszatka" są dobrowolne i bezpłatne a warunkiem uczestnictwa w klubie jest posiadanie karty bibliotecznej, którą dzieci otrzymują w bibliotece za darmo. Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów, wystarczy przyjść z dzieckiem w czwartek o godzinie 15.30 i dołączyć do wspólnej zabawy. Klub Przyjaciół Misia Uszatka jest zawsze otwarty dla nowych uczestników, dlatego spotkania odbywają się w bardzo zróżnicowanych grupach.02.11.2019


Klub Przyjaciół Misia Uszatka - czwartek godz. 15:30 - 16:45

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ODDZIAŁ DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
PL. PIŁSUDSKIEGO 9 tel.: 535 282 791

3 października 2019 r.

Wiewiórki, które nie chciały się dzielić!

10 października 2019 r.

Wielka przygoda Jeżyka

17 października 2019 r.

Ogólnopolskie Urodziny Książkowych Misiów

24 października 2019 r.

Gdzie jest kameleon?

31 października 2019 r.

Miejsce na miotle
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.

W zał.:
Cotygodniowe spotkania literacko - plastyczne dla dzieci rozwijające ich zainteresowania czytelnicze, pobudzające wyobraźnię i stwarzające możliwość nawiązywania nowych przyjaźni. Podczas zabaw najmłodsi poznają nowości literackie, nie brakuje również wierszy i opowiadań, które wpisały się już na trwałe do tzw. kanonu literackiego. Książki prezentowane dzieciom charakteryzują się wysokim kunsztem literackim, ważną rolę pełnią w nich również ilustracje. Każdy tekst literacki jest podstawą do dalszej dyskusji z dziećmi np. na temat dobrego zachowania, ochrony środowiska naturalnego, ciekawych zjawisk itp. Uczestnicy zajęć mają także możliwość wykazania się umiejętnościami plastycznymi, manualnymi i artystycznymi. Takie systematyczne spotkania służą integracji najmłodszych czytelników oraz ich rodziców z biblioteką, zachęcają ich do czytania książek i ciekawego spędzania czasu wolnego, ułatwiają dzieciom nawiązywanie kontaktów towarzyskich z rówieśnikami.
Szanowni Rodzice, zajęcia w ramach "Klubu Przyjaciół Misia Uszatka" są dobrowolne i bezpłatne a warunkiem uczestnictwa w klubie jest posiadanie karty bibliotecznej, którą dzieci otrzymują w bibliotece za darmo. Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów, wystarczy przyjść z dzieckiem w czwartek o godzinie 15.30 i dołączyć do wspólnej zabawy. Klub Przyjaciół Misia Uszatka jest zawsze otwarty dla nowych uczestników, dlatego spotkania odbywają się w bardzo zróżnicowanych grupach.17.09.2019Nasze propozycje:

I. Cykliczne spotkania z bajk? gło?ne czytanie bajek w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.

Od wielu lat biblioteka dla dzieci popularyzuje gło?ne czytanie również w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom, której inicjatorem jest Fundacja ABCXXI.

W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom czytamy bajki i opowie?ci w grupach przedszkolnych i szkolnych. Spotkania mog? mieć charakter cykliczny, dzień i godzina (oraz czas trwania spotkania) do ustalenia z nauczycielem lub opiekunem.

II. Bajeczki z kolorowej ksi?żeczki

- gło?ne czytanie bajeczki z kolorowej ksi?żeczki;
- bajkowe zagadki obrazkowe
- łatwe zagadki z bibliotecznej szufladki

Przewidywany czas zajęć: 15 25 min. (lub wg ustaleń z nauczycielem).

Na spotkania wybieramy ksi?żeczki z krótkim tekstem i bogat? szat? graficzn? (z trójwymiarowymi ilustracjami, z elementami dĽwiękowymi lub dotykowymi). Zgodnie z życzeniami nauczyciela dobieramy ksi?żeczki tematycznie (o porach roku, ?więtach, misiach, zwierzętach na wsi itp.).III. Tematyczne zajęcia literacko-plastyczne :

Przewidywany czas trwania zajęć ok. 30 - 40 min. (lub wg ustaleń z nauczycielem)

Cztery pory roku
- Zajęcia literacko-plastyczne wzbogacaj?ce wiadomo?ci dzieci o okre?lonych porach roku.
Proponujemy:
- gło?ne czytanie tekstu literackiego (bajka, opowiadanie, wiersz);
- cechy charakterystyczne dla danej pory roku;
- literackie zagadki z bibliotecznej szufladki (rebusy, kalambury)
- praca plastyczna

Zwyczaje i obrzędy
- W karnawale wszyscy bardzo lubi? bale
- Walentynkowy zawrót głowy
- Andrzejkowe zwyczaje i zabawy
- Mikołajki z Mikołajkiem

|więta, ?więta, ?więta
- Bożonarodzeniowe opowie?ci
- Wielkanocne to i owo

Bajkowi bohaterowie
- Misie ksi?żkowe i misie pluszowe
- W Stumilowym Lesie
- Straszyć nie jest łatwo

|wiat wokół nas
- Mieszkańcy zielonego lasu
- Przywitaj się z wiejskimi zwierz?tkami
- Przywitaj się ze ?nieżnymi zwierzętami

IV. Tematyczne zajęcia dla klas I III:

Przewidywany czas trwania zajęć ok. 40 min. (lub wg ustaleń z nauczycielem)

Podczas zajęć opowiemy :
- Zagadki detektywa Pozytywki
- Wierszykowy zawrót głowy wokół wierszy Juliana Tuwima
- Najwierniejsi przyjaciele o obowi?zkach zwi?zanych z posiadaniem w domu zwierz?tka.09.10.2017


Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Szanowni Państwo,
z uwagi na zbliżający się remont
budynku, w którym mieści się
biblioteka dziecięca,
informujemy, że
Klub Przyjaciół Misia Uszatka
Zawiesza swoją działalność
do odwołania.01.06.2017


Wakacje w bibliotece

I. Zajęcia literacko plastyczne dla dzieci.

Wakacje z Panem Brummem

Cykl zajęć literackich wzbogaconych o warsztaty plastyczne, których celem jest zachęcenie dzieci do słuchania i czytania bajek i opowiadań, zainspirowanie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozbudzanie wyobraźni i odkrywanie indywidualnych talentów plastycznych.

ZAPRASZAMY DZIECI CODZIENNIE
od poniedziałku 29 lipca do piątku 9 sierpnia 2019 r.
[w godz. 11:00 13:00] do udziału w zabawach literackich i plastyczny, podczas których będą mogły zaprzyjaźnić się z niezwykłym misiem, poznać jego przyjaciół i przeżyć mnóstwo fantastycznych przygód.

Proponujemy:
1. Czytamy i oglądamy:
- książeczki z bibliotecznej półeczki

2. Świat prawdziwych niedźwiedzi:
- gdzie mieszkają
- czym się odżywiają

3. Zabawy plastyczne:
- malowanie na dywanie [farby]
- malowanie na kolanie i nie tylko [kredki]
- sypanie i wyklejanie [kolorowy piasek, bibuła itp.]
- wycinanie i sklejanie [prace przestrzenne]
- lepienie i suszenie [ masa solna, plastelina]

4. Trudne zadania do szybkiego wykonania:
- ukryte obrazki
- różnice i labirynty

5. Czytamy i oglądamy:
- memory
- puzzle
- gorący ziemniak
- twister

6. Zagadki z bibliotecznej szufladki:
- zagadki przyrodnicze
- zagadki bajkowe

7. Zabawy z chustą animacyjną.

8. Zabawy i tańce w kółeczku.

II. Kącik gier planszowych i puzzli

Czy tradycyjne gry planszowe przeszły już do historii? Nic bardziej mylnego! Gry planszowe nie tylko uczą logicznego myślenia i koncentracji, ale także rozwijają pamięć i kreatywność, a wszystkiemu towarzyszy oczywiście dobra zabawa i ogromne emocje.

III. Książki i audiobooki - nowości do czytania i słuchania dla każdego: najmłodszego, nieco starszego i starszego!
Specjalnie na wakacje biblioteczne katalogi, książkowy i multimedia, powiększyły się o blisko 200 nowych tytułów. Na naszych półkach (i w katalogach) można znaleźć wiele nowości, kontynuacji znanych i lubianych serii, biografii wielkich osobowości, komiksów oraz książek o tematyce popularno-naukowej.

Polecamy również audiobooki znakomite do słuchania zarówno w domu jak i w podróży.


25.06.2019
08.01.2018


Ferie 2019 więcej


Czytaj książki, raz, dwa trzy,
My PREZENTY damy Ci!!!

Od nowego roku 2018 Biblioteka dla Dzieci wprowadza wiele dodatkowych atrakcji. Wiemy jak ważne jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci, dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców do zapisywania swoich pociech w dniu ich PIERWSZYCH URODZIN. Otrzymanie tytułu czytelnika będzie oryginalnym prezentem urodzinowym, a dodatkiem do karty będzie "wyprawka małego czytelnika" ufundowana przez bibliotekę.
Dodatkowo każdy, kto odwiedzi bibliotekę w dniu swoich urodzin obdarowany zostanie upominkiem.

Na koniec roku Biblioteka zrobi podsumowanie, w wyniku którego wybierzemy "Czytelnika Roku 2018" w 3 kategoriach:
- do lat 5,
- od lat 6 do 12 lat,
- od lat 13 do 15 lat.

Przewidziane będą również nagrody za zdobycie drugiego i trzeciego miejsca. Dlatego serdecznie zapraszamy do wspólnego przedsięwzięcia jakim jest promowanie czytelnictwa. Zwracamy się przede wszystkim do Rodziców, Wychowawców i Opiekunów, aby rozwijali u swoich podopiecznych zamiłowanie do książek, bo jak pisała W. Szymborska "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaka sobie ludzkość wymyśliła".

Dodatkowe informacje:
- Dzieci w wieku 1-10 lat otrzymują kartę biblioteczną za darmo;
- Dzieci i młodzież powyżej 10 lat, które wyrabiają kartę biblioteczną w dniu swoich urodzin również otrzymują kartę za darmo, pozostali płacą za dokument tylko 1zł;
- Karta biblioteczna umożliwia bezpłatne wypożyczanie książek i audiobooków zarówno w bibliotece dziecięcej, jak i w Wypożyczalni dla Dorosłych;
- Najlepszych "Czytelników Roku 2018" wybierzemy na podstawie wydruku komputerowego systemu bibliotecznego "Mateusz" z dnia 28 grudnia 2018 r. ;
- Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w styczniu (lub lutym) 2019 r. i będzie jednym z pierwszych wydarzeń kulturalnych w nowej, wyremontowanej siedzibie biblioteki przy. Pl. Piłsudskiego 9.
01.06.2017


Językowe łamańce, słowne urwisy i rozrabiaki, niesforne zwierzaki i inne opowieści śmiesznej treści czekają na uczestników tegorocznych FERII W BIBLIOTECE.
Nie zabraknie też zagadek literackich, gier dydaktycznych i atrakcyjnych zabaw ruchowych.
Wszystkie zajęcia odbywają się w sali konferencyjnej MBP przy ul. Wyszyńskiego 7.

Uczestników FERII W BIBLIOTECE prosimy o przynoszenie obuwia na zmianę!

Czterogodzinny blok FERIE W BIBLIOTECE podzielony jest na dwie części:

I . FERIE Z KSIĄŻKĄ GODZ. 11:00 12:30
zajęcia dla dzieci przedszkolnych

Zajęcia dla dzieci najmłodszych wypełnią min.:
- bajeczki z bibliotecznej półeczki;
- zajęcia edukacyjne o tematyce profilaktycznej pt. Kto pije i pali ma dużo robali!
- zagadki ze świata bajek;
- atrakcyjne zajęcia ruchowe;
- zabawy w kółeczku;
- niespodzianki;

II. FERIE Z KSIĄŻKĄ GODZ. 13:00 15:00
zajęcia dla dzieci szkolnych

Zajęcia popołudniowe wypełnią:
- językowe łamańce;
- zabawy i zagadki z alfabetem polskim;
- gry dydaktyczne;
- gimnastyka dla języka;
- kalambury;
- krzyżówki i rebusy;
- warsztat edukacyjny o tematyce profilaktycznej pt. "Młodość bez uzależnień";
- niespodzianki;
24.01.2018


Maj - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.01.05.2017


Kwiecień - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.01.04.2017


Marzec - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.01.03.2017


Luty - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

2 lutego 2017 r. Zimowy sen

Nad lasem wisiały ciężkie, ciemne chmury. Do lasu zbliżał się Mróz, a Włochatej Gąsienicy zabrakło zielonej herbaty? Czy zdążyła zrobić zakupy?


9 lutego 2017 r. Walentynki z Misiem Uszatkiem

- ciekawostki o pocałunkach
- o miłosnych perypetiach bajkowych bohaterów
- walentynkowe zagadki
- gramy na miny i inne walentynkowe zabawy


16 lutego 2017 r. Światowy Dzień Kota

Wszystko o kotach rasowych, dachowych oraz naszych ulubionych bajkowych.


23 lutego 201 7 r. Król ptaków

Dawno, dawno temu ptaki postanowiły wybrać spośród siebie królaPrzypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.01.02.2017


Ferie z Misiem Uszatkiem

Z okazji przypadających w tym roku 60. urodzin Misia Uszatka zapraszamy dzieci do udziału w cykl zajęć literackich wzbogaconych o warsztaty plastyczne, których celem jestzachęcenie dziecido słuchania i czytania bajek i opowiadań zaliczanych do klasyki literatury dziecięcej, zainspirowanie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozbudzanie wyobraźni i odkrywanie indywidualnych talentów plastycznych.

ZAPRASZAMY DZIECI CODZIENNIE
od poniedziałku 16 do piątku 27 stycznia [w godz. 11.00 13.00] do udziału w zabawach literackich i plastycznych, podczas których będą mogły zaprzyjaźnić się z najbardziej znanym misiem z klapniętym uszkiem, poznać jego przyjaciół i przeżyć mnóstwo fantastycznych przygód, odkrywać swoje indywidualne talenty, budować poczucie własnej wartości, uczyć się tolerancji i otwartości na otaczający nas świat.

Proponujemy:

I Czytamy i słuchamy:

- książki czytają bibliotekarki
- audiobook czyta Jerzy Stuhr

II Od bohatera czasopisma do gwiazdy filmowej:
1. Ojcowie Misia Uszatka.
2. Miś przyjaciel najmłodszych.
3. Z życia gwiazdy.

III Jestem sobie mały miś, zdrowo odżywiam się nie od dziś.
1. Owoce i warzywa, to na zdrowie dobrze wpływa.
2. Wszystkie smyki, wiedzą jak ważne są dobre nawyki.
3. Czy wiemy, co pijemy ile cukru jest w coli?

IV- Misie książkowe, misie filmowe:
1. Książkowi przyjaciele Misia Uszatka.
2. Pluszowe gwiazdy filmowe.

V Świat prawdziwych niedźwiedzi:
1. Ciekawostki ze świata niedźwiedzi.
2. Wojtek bohater.

VI Uszatkowa gromadka świętuje Dzień Babci i Dziadka

VII - Warsztaty plastyczne:
17 stycznia Tworzenie masek Misia Uszatka
18 stycznia Malowanie na dużych kartonach Misia Uszatka i jego przyjaciół. Dzieci otrzymają narysowane na dużych kartonach postacie z opowiadań o Misiu Uszatku i będą miały za zadanie pomalować je farbami w kilku grupach
19 stycznia Ilustrowanie jednego z opowiadań o Misiu Uszatku - stworzenie małej książeczki - harmonijki z co najmniej trzema rysunkami (każda ilustracja w innej technice).
20 stycznia Mój portret z Misiem Uszatkiem

VIII - Zabawy plastyczne:
1. malowanie na dywanie [farby]
2. malowanie na kolanie i nie tylko [kredki]
3. sypanie i wyklejanie [kolorowy piasek]
4. wycinanie i sklejanie [prace przestrzenne]
5. lepienie i suszenie [ masa solna, plastelina]

IX - Trudne zadania do szybkiego wykonania:
1. ukryte obrazki
2. różnice
3. labirynty

X - Zagadki z bibliotecznej szufladki:
1. zagadki przyrodnicze
2. zagadki bajkowe
3. zagadkowy misz-masz

XI - Zabawy w kółeczku:
1. stary niedźwiedź mocno śpi
2. kółko graniaste
3. baloniku nasz malutki...
4. mam chusteczkę haftowaną...
5. głuchy telefon


1.01.2017


"Kreatywne ferie z Tęczówka Studio", czyli gdy masz w ferie wolny czas, to koniecznie odwiedź nas

Cykl warsztatów plastyczno graficznych, prowadzonych przez p. Natalię Talarek-Oswald, malarkę i ilustratorkę, absolwentkę łódzkiej ASP.

Zajęcia odbywać się będą:

Warsztaty odbywają się w godz. 14.30 16.30:

17 stycznia [wtorek] Malowanie toreb ekologicznych

18 stycznia [środa] Tworzenie kartek przestrzennych w technice kirigami

19 stycznia [czwartek] Tworzenie stempli w technice linorytu za pomocą dłutek i odbijanie ich na papeterii, kartkach pocztowych, torebkach papierowych i innych

20 stycznia [piątek] Tworzenie książek artystycznych.


1.01.2017


Warsztat edukacyjny

23 stycznia [poniedziałek] godz. 14.30 16.30

Uzależnienia, co o tym wiem?! robimy plakat o tematyce profilaktycznej

I. Celem warsztatu jest wyjaśnienie:
- co to są narkotyki (definicja)
- co to znaczy być uzależnionym
- gdzie zdobyć wiedzę na ten temat
- gdzie szukać pomocy

II. Trudne tematy w literaturze rozmowa w oparciu literaturę poruszającą tematy uzależnień.

III. "Narkotyki na co mi to?" wspólne wykonanie plakatu związanego z tematem zajęć

IV. Przegląd dostępnej w bibliotece literatury dotyczącej tematu: - - popularno-naukowej (min. "Narkotyki i nastolatki" P.D. Rogers, "Narkotyki w szkole i w domu" M. Malewska, "Narkotyki i narkomania" J. Wrona)
- tematycznej (min. "Pamiętnik narkomanki" B. Rosiek, "My, dzieci z Dworca ZOO" F. Christiane)
- powieści i opowiadań (min. "Odlot na samo dno" J. Frey, "Hera moja miłość", "Lot Komety" A. Onichimowska, "Musisz to komuś powiedzieć" B. Ciwoniuk)

V. Możliwość wypożyczenia wybranych książek


1.01.2017


Ferie z książką

Wszystkich miłośników książek zachęcamy do korzystania z naszego księgozbioru. Na naszych półkach (i w katalogach) można znaleźć wiele nowości, kontynuacji znanych i lubianych serii, biografii wielkich osobowości, komiksów oraz książek tzw. popularno-naukowych.
Polecamy również audiobooki znakomite do słuchania zarówno w domu jak i w podróży.


1.01.2017


Styczeń - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

5 stycznia 2017 r. - Patrz, Madika, pada śnieg! A. Lindgren

Jak miło obudzić się i zobaczyć padający śnieg. Zwłaszcza, gdy to pierwszy tej zimy. Koniecznie trzeba się nim nacieszyć. Madika i Lisabet cały dzień szaleją w śniegu. Dołącza do nich także tato, pies i kot. Pierwszy śnieg został należycie przywitany!


12 stycznia 2017 r. - Złota klatka A. Castagnoli

Walentyna jest córką cesarza. Zawsze dostaje wszystko, czego zażąda. Ma 390 par butów, 812 kapeluszy i 50 pasków z wężowych ogonów. Ma także 101 klatek i 100 najpiękniejszych, najbardziej niezwykłych ptaków na świecie ptaka ze szklanymi skrzydłami, ptaka z koralowym dziobem, ptaka tryskającego wodą.
Ostatnia, złota klatka jest pusta. Czeka na ptaka, który umie mówićPrzypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.01.2017


Grudzień - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

1 grudnia 2016 r. Czajniczek

Bianka została wysłana przez swoją mamę do miasta, aby kupić czajniczek do herbaty. Po drodze spotyka niesamowite postacie i przeżywa niecodzienne przygody.
Zapraszamy do wysłuchania pięknej opowieści z niezwykłej książki ilustrowanej przez Etsuko Watanabe.


8 grudnia 2016 r. - Bajki na Mikołajki

Legenda głosi, że Mikołaj 6 grudnia zagląda w okienka naszych domów i sprawdza, czy dzieci są grzeczne i mają wyczyszczone buty. Jeśli tak zostawia w butach lub dużych skarpetach, albo pod poduszką prezenty. Komu Mikołaj przyniósł książkę? Nam przyniósł cały koszyk i dziś zapraszamy do wsłuchania najnowszej bajki Przemysława Wechterowicza pt. "Być jak Tygrys".


15 grudnia 2016 r. - Bombka z Gwiazdką

Kto nie lubi świąt Bożego Narodzenia? O świątecznych opowieściach w nietypowy sposób.


22 grudnia 2016 r. - Boże Narodzenie krowy Zosi

Krowa Zosia i jej orkiestra wybierają się do rodzinnego miasteczka Zosi świętować Boże Narodzenie. Po drodze ich samochód grzęźnie w śniegu. Na szczęście wkrótce nadjeżdża Pablo, sprzedawca zabawek. Zosia jest nim zachwycona!

Zapraszamy do wysłuchania nowej świątecznej opowieści Geoffroya de Pennarta.Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.12.2016


Serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne na zajęcia literacko plastyczne popularyzujące zwyczaje i obrzędy świąteczne

Bożonarodzeniowe opowieści
1. Pewnego razu z Boże Narodzenie:
- Historia o świątecznej choince
- Przygoda z drzewkiem wigilijnym
- Najmniejsza choineczka
2. Jak wygląda pracownia Świętego Mikołaja?
3. Jak pracuje Święty Mikołaj?
4. Choinkowe ozdoby.

Zajęcia odbywać się będą od 5 do 21 grudnia 2016 r. w czytelni i trwać ok. 45 min.
Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.
Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt
tel. 046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 9
2.11.2015


Listopad - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

3 listopada 2016 r. - "O dzieciach, które kochają książki" P. Carnavas

Nie mieli telewizora, samochodu ani nawet domu. Mieli za to mnóstwo książek i byli szczęśliwi. Pewnego dnia książki musiały zniknąć, a bez nich nic już nie było takie samo... Zapraszamy do wysłuchania wzruszającej opowieści o dobroczynnej mocy książek.


10 listopada 2016 r. - "O królewnie, która nie chciała się bawić" A. Lindgren

Była raz królewna, która nie chciała się bawić. Miała pokój pełen zabawek, były tam prześliczne mebelki dla lalek, wszelkiego rodzaju zwierzęta zabawki, miękkie kotki-zabawki i pieski-zabawki. Na pólkach poukładane były piękne lalki i pudełka z klockami, zeszyty z obrazkami do malowania i wiele innych wspaniałych zabawek A mimo to królewna nie chciała się bawić. Z okazji przypadającej 14 listopada 109 rocznicy urodzin Astrid Lindgren zapraszamy do wysłuchania pięknej bajki o potrzebie przyjaźni.


17 listopada 2016 r. - "Wczoraj, Dzisiaj, Jutro" G. Kasdepke

Dlaczego Jutro wciąż się spóźnia i jest szare i przygarbione? Czy Wczoraj musi przepadać jak kamień w wodę, a Dzisiaj zostawiać po sobie tak wielki bałagan? I kto to posprząta? Wczoraj, Dzisiaj, a może Jutro? Trudna decyzja, szczególnie gdy nie wiadomo, jak które wygląda i gdzie ich szukać... Zapraszamy do wysłuchania przezabawnej i mądrej opowieści o dziewczynce, która nie lubi sprzątać, ma za to wielką wyobraźnię.


24 listopada 2016 r. - Hej chłopaki! Hej dziewczynki! Zapraszamy na pluszakowe andrzejki i katarzynki!

Komu powróżyć? Komu powróżyć? Z wosku i fusów i kolców róży,... zapraszamy na andrzejkowy wieczór z Misiem Uszatkiem wypełniony wierszami, przysłowiami i wróżbami (lanie wosku, wróżby z butów, kram z marzeniami i wiele innych).Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.11.2016


Serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne na zajęcia literackie popularyzujące zwyczaje i obrzędy ludowe

Hej chłopaki i dziewczynki świętujemy andrzejki i katarzynki!
1. "W noc świętej Katarzyny są pod poduszką dziewczyny" czyli dlaczego kiedyś chłopcy obchodzili katarzynki i z czego sobie wróżyli.
2. "Na świętego Andrzeja pannom z wróżby nadzieja" - tradycje andrzejkowe.
3. Komu powróżyć? - M. Strzałkowska (wspólne czytanie wiersza)
4. Andrzejkowe wróżby: lanie wosku, wróżby z butów, kram z marzeniami i wiele innych.

Zajęcia odbywać się będą od 21 do 28 listopada 2016 r. w czytelni i trwać ok. 45 min.
Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.
2.11.2015


Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne na zajęcia literacko-plastyczne pt.:

"Misie książkowe i misie pluszowe",

których celem jest zachęcenie dzieci do słuchania bajek.

1. Krótka historia pluszowego misia.
2. Ulubione misie książkowe i znane gwiazdy filmowe.
3. Dlaczego misie mają swoje święto?
4. Świat prawdziwych niedźwiedzi.
5. Niezwykła historia Wojtka niedźwiedzia, który pomagał ludziom.
6. Zagadki z bibliotecznej szufladki


Zajęcia odbywać się będą od 7 do 25 listopada 2016 r. w czytelni i trwać ok. 45 min.
Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.

Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt tel.
046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 9
1.11.2016


"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
Wisława Szymborska

Czytam, bo lubię - czyli jak zostać czytelnikiem biblioteki!

- karta biblioteczna (co jest potrzebne do wyrobienia karty);
- zasady korzystania z księgozbioru biblioteki (krótko o bibliotecznym regulaminie);
- katalog on-line (logowanie, przeglądanie, rezerwowanie i zamawianie);
- koszyk nowości, czyli kilka słów o ostatnio zakupionych nowościach literackich;
- buszowanie wśród książek, czyli samodzielne przeglądanie księgozbioru;


Czas spotkania dostosowany do wymogów nauczyciela/opiekuna (20 35 min.)
Zapraszamy zorganizowane grupy szkolne. Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.
Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt tel.
046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 9
1.11.2016


Październik - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

6 października 2016 r. - Gdzie są orzechy?

Wczesnym porankiem Wiewiórka Łupinka postanowiła zrobić zapasy na zimę


13 października 2016 r. - Ogólnopolskie Urodziny Książkowych Misiów

14 października przypada 90 rocznica pierwszego oryginalnego wydania książki A.A. Milne o przygodach sympatycznego misia o małym rozumku (1926). Właśnie tego dnia świętujemy również urodziny Kubusia Puchatka oraz wszystkich książkowych misiów w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom".


20 października 2016 r. - Przygody jeża spod miasta Zgierza

Był sobie jeż kolczasty, co czesał się na jeża i mieszkał pod jeżyną w pobliżu miasta Zgierza - tak zaczyna się wierszowana opowieść o pewnym jeżu, którą Wanda Chotomska napisała dla dzieci ponad 50 lat temu. Okazją do przypomnienia dzieciom tego utworu są przypadające 26 października urodziny znakomitej Pisarki.


27 października 2016 r. - Opowieści z dreszczykiem

"Wpadły strach do parku. Każdy z żółtą latarką. Podskoczyły, kichnęły, dziki taniec zaczęły!..." (z Strachy w parku D. Gellner)Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.10.2016


Serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne na zajęcia literacko plastyczne z cyklu

Jesienne opowieści

których celem jest wzbogacenie wiadomości dzieci o jesieni, jednej z najbardziej kolorowych pór roku oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

1. Jesienna bajka.
2. Kolory jesieni - kiedy przychodzi do nas jesień i jak ją rozpoznać.
3. Jak powstaje kolor pomarańczowy?
4. Jesienne skarby i smakołyki - jesień w lesie, parku i ogrodzie.
5. Spiżarnia pełna smakołyków, czyli kto robi zimowe zapasy.
6. Prawda czy fałsz zabawa.
7. Kto zagadkę ładnie zgadnie, tego nuda nie dopadnie!
8. Jesienna robótka.


Zajęcia odbywać się będą od 3 do 28 października 2016 r. w czytelni i trwać ok. 45 min.
Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.

Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt tel.
046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 9
1.10.2016


Biblioteka dla Dzieci

"Kubusiowa galeria"


 


- wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci uczestniczące w zajęciach literacko-plastycznych pt. "Wakacje z Kubusiem Puchatkiem".

GALERIAWAKACJE Z KSIĄŻKĄ

Wszystkich miłośników książek zachęcamy do korzystania z naszego księgozbioru. Specjalnie na wakacje biblioteczne katalogi, książkowy i multimedia, powiększyły się o blisko 200 nowych tytułów. Na naszych półkach (i w katalogach) można znaleźć wiele nowości, kontynuacji znanych i lubianych serii, biografii wielkich osobowości, komiksów oraz książek tzw. popularno-naukowych.
Polecamy również audiobooki znakomite do słuchania zarówno w domu jak i w podróży.1.07.2016


Wakacje z Kubusiem Puchatkiem

Cykl zajęć literackich wzbogaconych o warsztaty plastyczne, których celem jest zachęcenie dziecido słuchania i czytania bajek i opowiadań, zainspirowanie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozbudzanie wyobraźni i odkrywanie indywidualnych talentów plastycznych.

Z OKAZJI 90 URODZIN KUBUSIA PUCHATKA ZAPRASZAMY DZIECI CODZIENNIE

od poniedziałku 25 lipca do piątku 5 sierpnia 2016 r. [w godz. 11:00 13:00] do udziału w zabawach literackich i plastyczny, podczas których będą mogły zaprzyjaźnić się z najbardziej znanym misiem na świecie, poznać innych mieszkańców Stumilowego Lasu i przeżyć mnóstwo fantastycznych przygód.

Proponujemy:

I Czytamy i słuchamy:
- książki czytają bibliotekarki
- audiobook czytają znakomici aktorzy: Janusz Gajos i Artur Barciś

II Świat prawdziwych niedźwiedzi:
- gdzie mieszkają,
- czym sięodżywiają:

III Zabawy plastyczne:
1. malowanie na dywanie [farby]
2. malowanie na kolanie i nie tylko [kredki]
3. sypanie i wyklejanie [kolorowy piasek]
4. wycinanie i sklejanie [prace przestrzenne]
5. lepienie i suszenie [ masa solna, plastelina]

IV - Trudne zadania do szybkiego wykonania:
1. ukryte obrazki
2. różnice
3. labirynty

V - Zagadki z bibliotecznej szufladki:
1. zagadki przyrodnicze
2. zagadki bajkowe
3. zagadkowy mix

VI - Zabawy w kółeczku:
1. kółko graniaste
2. baloniku nasz malutki...
3. mam chusteczkę haftowaną...
4. stary niedźwiedź mocno śpi
5. głuchy telefon
1.07.2016


Czerwiec - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

2 czerwca 2016 r. Wędrówka pędzla i ołówka

Wielkie czytanie i malowanie na dywanie.


9 czerwca 2016 r. Mała duża historia o jutrze

W tej to historii leśne stworzenia poznają jak DZIŚ się w JUTRO zmienia.


16 czerwca 2016 r. Przygody kropli wody

Jedna Kropla pewnej środy wyskoczyła z wiadra wody i ruszyła w świat daleki całkiem sama, bez opieki


23 czerwca 2016 r. Mama, Tata i ja

Zapraszamy na wyjątkowe integracyjne spotkanie Uszatkowej Rodzinki wypełnione pięknymi bajkami, literackimi zagadkami, wesołymi konkursami i słodkimi niespodziankami.


31 czerwca 2016 r. Hura!!! Wakacje!!!

O wakacyjnym podróżowaniu, przyjemnym leniuchowaniu i letnim czytaniu!Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.06.2016


Serdecznie zapraszamy zorganizowane
grupy przedszkolne i szkolne na zajęcia biblioteczne z cyklu
"Witaj, przygodo!, czyli wakacje z książką!",
których celem jest zachęcenie dzieci do sięgania po książki również podczas wakacji.


1. Wakacyjne książeczki z naszej półeczki.
2. Zagadki z bibliotecznej szufladki.
3. Proste zadania do rozwiązania.
4. Buszowanie wśród książek.

Zajęcia odbywać się będą od 6 do 23 czerwca 2016 r. w czytelni i trwać ok. 45 min. Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.
Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt tel. 046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 91.06.2016


Maj - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

5 maja 2016 r. Żabkowe i Ropuchowe opowieści Arnold Lobel

Żabek i Ropuch cieszą się każdym wspólnie spędzonym dniem. Puszczają razem latawce, świętują urodziny Ropucha, słuchają trzymając w łapkach drżące filiżanki mrocznych, trochę prawdziwych a trochę zmyślonych opowieści Żabka. I nawet kiedy Żabek pragnie być sam siedzą sobie osobno, a jednocześnie razem.


12 maja 2016 r. Rikuś - Guido van Genechten

Są króliczki grube i króliczki chude, króliczki mądre i króliczki mniej mądre, króliczki odważne i króliczki tchórzliwe. I jest Rikuś. Wzruszająca historia o byciu innym i akceptacji siebie takim, jakim się jest.


19 maja 2016 r. Zabawy ślimaka Joanna Wachowiak

Każdy z nas jest inny, może lubić coś innego i do czegoś innego się nadaje. Jedni lubią biegać, inni skakać, a co lubi robić ślimak?Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.04.2016


Serdecznie zapraszamy zorganizowane
grupy przedszkolne i szkolne na zajęcia biblioteczne z cyklu
"Majowy zawrót książkowy",
których celem jest zaznajomienie dzieci ze zwierzętami hodowanymi na wsi.


1. Czytanie wybranej książeczki z bibliotecznej półeczki.
2. Zagadki i zadania do rozwiązania.
3. Kącik plastyczny.

Zajęcia odbywać się będą od 9 do 25 maja 2016 r. w czytelni i trwać ok. 45 min. Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.
Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt tel. 046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 91.04.2016


Kwiecień - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

7 kwietnia 2016 r. Królestwo pszczół

Pszczółkę Maję znają chyba wszystkie dzieci, ale czy wiedzą, że pszczoły żyją na Ziemi od ponad 100 milionów lat! Pochodzą więc z czasów, gdy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury.


14 kwietnia 2016 r. Imienniczek

Czy podobają nam się nasze imiona? Jakie znaczenie i cechy charakteru im przypisujemy?


21 kwietnia 2016 r. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

W Katalonii na 23 kwietnia przypada święto narodowe jest to dzień świętego Jerzego, patrona Katalonii. Tego dnia kobiety obdarowywano, zgodnie z tradycją, czerwonymi różami miał to być symbol krwi smoka, którego pokonał św. Jerzy. Mężczyźni zaś otrzymywali od pań książki. W 1926 roku wydawca, Vicente Clavel Andres, zaproponował więc ustanowienie dnia książki.


28 kwietnia 2016 r. "Co było potem?" Tove Jansson

Muminek z bańką mleka dla mamy spieszy do domu. Szybko, bo zaraz zapadnie zmrok! Zza drzew coś śledzi Muminka krok. Pyszczek mu blednie, ciemnieje las, wracać do domu najwyższy czas. Tak bardzo chciałby już być z powrotem Przyspieszył kroku Co było potem?...Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.04.2016


Serdecznie zapraszamy zorganizowane
grupy przedszkolne i szkolne na zajęcia biblioteczne z cyklu
"Przywitaj się z wiejskimi zwierzątkami",
których celem jest zaznajomienie dzieci ze zwierzętami hodowanymi na wsi.


1. W zagrodzie i w kurniku.
2. Wiejskie zwierzęta i ich domki.
3. Duże i małe (rodzice i ich dzieci)
4. Kto opiekuje się zwierzętami na wsi?
5. Co to znaczy: zwierzęta domowe, hodowlane, dzikie, egzotyczne?
6. Zagadki / kalambury
7. Bajkowa i popularno-naukowa galeria książkowa.

Zajęcia odbywać się będą od 4 do 29 kwietnia 2016 r. w czytelni i trwać ok. 45 min. Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.
Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt tel. 046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 91.04.2016


Serdecznie zapraszamy zorganizowane
grupy przedszkolne i szkolne
na zajęcia biblioteczne z cyklu
Wiosna idzie,
których celem jest zachęcenie dzieci do wiosennych obserwacji przyrody oraz pobudzenie ich wyobraźni i fantazji.


1. Wiosna idzie! jak rozpoznać nadejście wiosny.
2. Nasze kwiaty pachnące oznaki wiosny.
3. Wyczekiwane powroty skrzydlate zwiastuny wiosny.
4. W marcu jak w garncu: kapuśniaczek, burza, tęcza
5. Zagadki i zabawy.
6. Wiosna w bibliotece książeczkowa galeria

Zajęcia odbywać się będą od 7 do 22 marca 2016 r. w czytelni i trwać ok. 45 min. Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.
Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt tel. 046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 91.03.2016


Serdecznie zapraszamy zorganizowane
grupy przedszkolne na zajęcia biblioteczne z cyklu
Zajączkowo, pisankowo ... wielkanocne to i owo,
których celem jest przybliżenie dzieciom tradycji
i zwyczajów związanych z Wielkanocą .


1. Wielkanocna bajka.
2. O wiośnie, kurczętach i wielkanocnych świętach- co w koszyczku być powinno.
3. Baju, baju wszystko o jaju.
4. Kolorowe pisanki i barwne kraszanki : czym się różnią.
5. Na świątecznym stole tradycyjne potrawy.
6. Wielkanocne zwyczaje i zabawy.

Zajęcia odbywać się będą od 16 do 24 marca 2016 r. w czytelni i trwać ok. 45 min. Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.
Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt tel. 046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 91.03.2016


Marzec - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

3 marca 2016 r. Psotny piesek Urszula Kozłowska

Opowieść o piesku, który psoci od rana do nocy, a mimo to wszyscy go lubią.


10 marca 2016 r. Gąsienica Zuzia Gordon Volke

Mała gąsienica o imieniu Zuzia zgubiła klucz do drzwi swojego domku, pomożemy jej w poszukiwaniach.


17 marca 2016 r. Witamy Wiosnę

Witamy Wiosnę z Małym Brązowym Zajączkiem, bohaterem opowiadania "Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham kiedy jest wiosna"


24 marca 2016 r. "Czy Miś Uszatek mówi po francusku?" - Frankofonia 2016

Warsztaty wokół książek Herve Tullet interaktywne zajęcia językowe połączone z warsztatami plastycznymi i poczęstunkiem a la francaise.


31 marca 2016 r. Sto nóg stonogi Fruzi

Fruzia ma kłopot: wybiera się w góry, a jej mocno znoszone obuwie zupełnie nie nadaje się do wspinaczki. Czas na zakupy!
Tylko gdzie znaleźć sklep, w którym można kupić pięćdziesiąt par takich samych butów w jednym rozmiarze?Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.03.2016


Ferie z Kotem Filemonem

Cykl zajęć literackich wzbogaconych o warsztaty plastyczne, których celem jest przybliżenie dzieciom poprzez literaturę i zabawę podstawowych zagadnień związanych z prawami zwierząt, zainspirowanie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozbudzanie wyobraźni i odkrywanie indywidualnych talentów plastycznych.

ZAPRASZAMY DZIECI CODZIENNIE
od poniedziałku 15 do piątku 26 lutego [w godz. 11.00 13.00] do udziału w zabawach literackich i plastyczny, podczas których będą mogły poznać wszędobylskiego kota Filemona, dostojnego Bonifacego oraz jego przyjaciół i opiekunów, odkrywać swoje indywidualne talenty, budować poczucie własnej wartości, uczyć się tolerancji i otwartości na otaczający nas świat.

Proponujemy:

I Czytamy i słuchamy:

- książki czytają bibliotekarki
- audiobook czyta Marian Opania

II Kocie historie, czyli wszystko o kotach i kotkach:
1. Kot z rodziny kotowatych.
2. Jak opiekować się kotem.
3. Rasy kotów.

III Pan Kotek był chory, my tego błędu nie popełniamy i się zdrowo odżywiamy.
1. Owoce i warzywa, to na zdrowie dobrze wpływa spotkanie z pracownikiem sanepidu.
2. "Przekroje: owoce i warzywa", czyli witaminowa galeria książkowa.
3. Już od dziecka pamiętamy, złym nałogom nie ulegamy.
Rozmowa z dziećmi w oparciu o książki z serii "Wilk i Zając":
- co rozumiemy poprzez słowo nałóg,
- jakie mogą być nałogi (dobre np. jakie?, złe np. jakie?),
- dlaczego warto dbać o swoje zdrowie?
4. Czy wiemy, co pijemy ile cukru jest w coli?

IV - Światowy Dzień Kota
1. Kocie książki, czyli Filemon, Mruk, Bibelot i inni bohaterowie bajek
2. Kotki - zwrotki, czyli wiersze o kotach i kotkach
3. Kocie przysłowia i powiedzenia

V - Warsztaty plastyczne:
16 lutego "Malowanie kotów"
17 lutego "Zabawy z kalkomanią"
18 lutego "Wesoła wydrapywanka"
19 lutego "Kolorowe koty" zajęcia z wykorzystaniem masy solnej

VI Zabawy plastyczne:
1. malowanie na dywanie [farby]
2. malowanie na kolanie i nie tylko [kredki]
3. sypanie i wyklejanie [kolorowy piasek]
4. wycinanie i sklejanie [prace przestrzenne]
5. lepienie i suszenie [ masa solna, plastelina]

VII - Trudne zadania do szybkiego wykonania:
1. ukryte obrazki
2. różnice
3. labirynty

VIII - Zagadki z bibliotecznej szufladki:
1. zagadki przyrodnicze
2. zagadki bajkowe

IX - Zabawy taneczne:
1. do dziury myszko, do dziury
2. kółko graniaste
3. baloniku nasz malutki...
4. mam chusteczkę haftowaną...
5. stary niedźwiedź mocno śpi


1.02.2016


"Warsztaty zimowe, czyli gdy masz w ferie wolny czas, to koniecznie odwiedź nas"

Cykl warsztatów plastyczno graficznych, prowadzonych przez p. Natalię Talarek, malarkę i ilustratorkę, absolwentkę łódzkiej ASP.

Zajęcia odbywać się będą:

Warsztaty odbywają się w godz. 14.30 16.30:

16 lutego [wtorek] Quilling warsztaty tworzenia ozdób w technice zwanej papierowym filigranem

17 lutego [środa] Magiczne obrazy warsztaty czerpania i marmurkowania papieru.

Warsztaty czerpania kolorowego papieru ze zmiksowanej pulpy celulozowej. Tworzenie kolorowych obrazów z użyciem suszonych roślin, kwiatów, sznurków i innych elementów ozdobnych.

18 lutego [czwartek] W moim ogrodzie warsztaty filcowania na mokro.
Filcowanie na mokro wełny czesankowej i wykonanie z niej ozdoby w formie kwiatu oraz całego zestawu florystycznych elementów dekoracyjnych.

19 lutego [piątek] Maskotki, czyli wycinanie, sklejanie, zszywanie - warsztaty plastyczne.
Posługując się szablonami uczestnicy warsztatów będą tworzyć proste maskotki, zszywając i sklejając poszczególne elementy i części materiałów. Maskotki wypełnione będą specjalnym wypełniaczem.


1.02.2016


Ferie w bibliotece

22 lutego [poniedziałek] - Narkotyki na co mi to?! robimy plakat o tematyce profilaktycznej

I. Celem warsztatu jest wyjaśnienie:
- co to są narkotyki (definicja)
-co to znaczy być uzależnionym
- gdzie zdobyć wiedzę na ten temat
- gdzie szukać pomocy

II. Trudne tematy w literaturze rozmowa w oparciu literaturę poruszającą tematy uzależnień.

III. Narkotyki na co mi to? wspólne wykonanie plakatu związanego z tematem zajęć

IV. Przegląd dostępnej w bibliotece literatury dotyczącej tematu: - - popularno-naukowej (min. "Narkotyki i nastolatki" P.D. Rogers, "Narkotyki w szkole i w domu" M. Malewska, "Narkotyki i narkomania" J. Wrona)
- tematycznej (min. "Pamiętnik narkomanki" B. Rosiek, "My, dzieci z Dworca ZOO" F. Christiane)
- powieści i opowiadań (min. "Odlot na samo dno" J. Frey, "Hera moja miłość", "Lot Komety" A. Onichimowska, "Musisz to komuś powiedzieć" B. Ciwoniuk)

V. Możliwość wypożyczenia wybranych książek


1.02.2016


Luty - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

4 lutego 2016 r. "Krecik i bałwanek" Zdenek Miler i Hanna Doskocilova

Krecik zamiast zapaść w sen, poznaje uroki mroźnej zimy. A ponieważ mało przyjemnie jest bawić się samemu, Krecik lepi sobie nowego przyjaciela - bałwanka. Razem poznają siłę prawdziwej przyjaźni, pomagają sobie w kłopotach i wesoło spędzają czas.


11 lutego 2016 r. "Walentynki z Misiem Uszatkiem"

Jedni lubią się całować, inni wręcz przeciwnie - nie znoszą. Dlaczego się całujemy? Jak ludzie całują się w innych krajach? A czy zwierzęta też się całują?
- ciekawostki o pocałunkach
- o miłosnych perypetiach bajkowych bohaterów
- walentynkowe zagadki
- gramy na miny i inne walentynkowe zabawyPrzypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.02.2016


MBP Oddział dla Dzieci zaprasza zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne na zajęcia literacko plastyczne z cyklu
"Walentynkowy zawrót głowy",
których celem jest przybliżenie dzieciom zwyczaju walentynkowego, kształtowanie uczuć przyjaźni, miłości i życzliwości dla najbliższych i przyjaciół.

Podczas zajęć opowiemy :
- historię Św. Walentego i pochodzenie tego święta
- o wielkiej miłości pewnego baranka - bohatera książki "Franciszek po uszy zakochany"
- o perypetiach miłosnych Żurawia i Czapli (bohaterów wiersza Jana Brzechwy)
- o "pięknych zwyczajach" tekstem Czesława Janczarskiego

Zajęcia odbywać się będą od 1 do 12 lutego 2016 r. w czytelni i trwać ok. 45 min.
Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.
Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt
tel. 046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 91.02.2016


Styczeń - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

7 stycznia 2016 r. "Wrona, zajączki i Mróz" bajka Misia Uszatka

Siedziała wrona na wierzbie i rozmyślała: ""Jak by tu zarobić bez trudu parę groszy?" I co wymyśliła?... - zapraszamy do wysłuchania zimowej bajki Misia Uszatka.


14 stycznia 2016 r. "O chłopcu, który wpadł do książki"

Opowieść o chłopcu, który szukał odpowiedzi na niełatwe pytania. I odkrył, jak cudowne jest życie.


21 stycznia 2016 r. "Dzień Babci i Dziadka w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka"

Serdecznie zapraszamy do "Klubu Przyjaciół Misia Uszatka" na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Czekamy z wierszykami i życzeniami dla Babć i Dziadków, wesołymi zabawami i konkursami oraz słodkim poczęstunkiem dla gości i dzieci.


28 stycznia 2016 r. "O Wilku, który trafił do Baśniowego Lasu"

Pewnego dnia Wilk postanawiał upiec szarlotkę. Cóż, skoro zupełnie nie znał się na kuchni. Ruszył więc do lasu z nadzieją, że znajdzie kogoś, kto mu pomoże. I kogóż to spotykał?Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.01.2016


Styczeń - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

"W karnawale wszyscy bardzo lubią bale".

Zajęcia odbywać się będą od 11 do 29 stycznia 2016 r. w czytelni i trwać ok. 45 min. Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.
Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt tel. 046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 9.

Serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne na zajęcia biblioteczne z cyklu

"W karnawale wszyscy bardzo lubią bale",

których celem jest przybliżenie dzieciom karnawałowych tradycji i zwyczajów.

1. Karnawał Pchły Szachrajki głośne czytanie fragmentu utworu.
2. A to ciekawe, czyli kilka słów o tańcu.
3. Karnawałowe zabawy wczoraj i dziś.
4. Karnawałowe maski praca plastyczna.1.01.2016


Grudzień - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

3 grudnia 2015r. Mikołajki z Kevinem. J. Hughes

Pewnego dnia Kevin budzi się w swoim pokoju i uświadamia sobie, że został sam w domu. Jego rodzice i rodzeństwo zniknęli. Od razu dochodzi do wniosku, że to najlepsze co mogło go spotkać. Święta spędzi sam i to on będzie decydował co i kiedy może zrobić. I wszystko byłoby w jak najlepszym porządku, gdyby nie to, że w okolicy zaczęli grasować włamywacze


10 grudnia 2015r. "Najmniejsza choineczka" N. Baxter

Każdego roku przed Bożym Narodzeniem pan Franuś, zwany przez dzieci Panem Choinkowym, przywoził ciężarówką świąteczne drzewka, które sprzedawał na wielkim placu...


17 grudnia 2015 r. "Noc wigilijna Olafa" J. Julius

Była NOC WIGILIJNA. W domu bardzo cicho. Tak, że mysz nie pisnęła. Spało nawet licho

Zapraszamy na wyjątkowe świąteczne spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka.Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.12.2015


Serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne na zajęcia literacko - plastyczne:

Świąteczne opowieści,.

popularyzujące zwyczaje i obrzędy świąteczne.
1. "Baletniczka i Kominiarczyk" bajka.
2. Kiedy choinka pojawiła się w polskich domach.
3. Choinka kiedyś i dziś - jak świąteczne drzewka dekorowali nasi dziadkowie i jakie ozdoby wieszamy my.
4. Świąteczne zwyczaje.


Zajęcia odbywać się będą od 8 do 18 grudnia 2015 r. w czytelni i trwać ok. 45 min.
Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.
Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt tel. 046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 92.12.201502.12.2015


Listopad - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

5 listopada 2015 r. "Żabek i Ropuch" - Arnold Lobel

Żabek jest energiczny, wesoły i ma mnóstwo pomysłów. Ropuch lubi spanko, odpoczywanko i nie ma nic przeciwko temu, by trochę poleniuchować
Pewnego dnia Ropuch poczuł się jakoś tak nie bardzo. Zgubił swój duży, okrągły, biały guzik od kurtki. Kto pomógł mu go szukać? Innego dnia Żabek poczuł się jakoś tak nie bardzo. Zachorował, wyglądał zielono. Kto zaparzył mu herbaty i opowiedział historię?
Na te trudne pytania odpowiemy i o żabkowo ropuchowej przyjaźni opowiemy w pierwsze listopadowe klubowe popołudnie. Zapraszamy!


12 listopada 2015 r. "Ach, ten Emil" - Astrid Lindgern

Ach, ten Emil ze Smalandii, że też on prawie codziennie psocił! Co prawda to mile z jego strony, że nigdy nie robił tej samej psoty dwa razy, tylko zawsze wymyślał nową...
Jak myślicie, na jaki pomysł wpadł dziś Emil?
Spotkanie wpisane jest w kalendarz kampanii Cała Polska czyta dzieciom, a okazją do zaprzyjaźnienia się z niesfornym Emilem jest 108 r. urodzin Astrid Lindgren!


19 listopada 2015 r. Dzieciaki i ich pluszaki - Światowy Dzień Pluszowego Misia

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu Pluszowy Miś.
Zachęcamy wszystkie dzieci, aby na spotkanie przyniosły swoje ulubione pluszaki.


26 listopada 2015 r. Andrzejki z Misiem Uszatkiem

Komu powróżyć? Komu powróżyć? Z wosku i fusów i kolców róży,... zapraszamy na andrzejkowy wieczór z Misiem Uszatkiem wypełniony wierszami, przysłowiami i wróżbami (lanie wosku, wróżby z butów, kram z marzeniami i wiele innych).Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.10.2015


"Dzieciaki i ich pluszaki, czyli Światowy Dzień Pluszowego Misia" - celem zajęć jest przybliżenie dzieciom historii pluszowego misia i zachęcenie do słuchania bajek.

Zajęcia odbywać się będą od 3 do 27 listopada w czytelni i trwać ok. 45 min.
Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia
1. Dlaczego miś ma swoje święto? krótka historia pluszowego misia.
2. Pluszakowe opowieści głośne czytanie wybranej bajki.
3. Znane pluszowe gwiazdy filmowe: Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Miś Paddington.
4. Miś bohater niedźwiedź Wojtek.
5. Świat prawdziwych niedźwiedzi: gdzie mieszkają, czym się odżywiają itp.
6. Zagadki literackie.


Komy powróżyć? Komu powróżyć? zajęcia literackie popularyzujące obrzędy i zwyczaje ludowe.

Zajęcia odbywać się będą od 16 do 30 listopada 2015 r. w czytelni i trwać ok. 45 min.
Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.
1. Dlaczego warto obchodzić andrzejki?
2. Komu powróżyć? Komu powróżyć?
3. Andrzejkowe wróżby i zabawy:
- lanie wosku
- wróżenie z butów
- kram z marzeniami
- grosik na szczęście
- karteluchy pod poduchy
2.11.201501.12.201526.11.2015


Oddział dla Dzieci MBP
oraz
Społeczne Ognisko Muzyczne
w Rawie Mazowieckiej
zapraszają na:

W programie:
- występ Artura Dyśko ucznia Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach - klasy waltorni. Laureat wielu konkursów wokalnych rangi powiatowej i wojewódzkiej.
- występ instrumentalny najmłodszych uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego w Rawie Mazowieckiej

MBP oddział dla dzieci pl. Piłsudskiego 9. Wstęp wolny Zapraszamy!
27.11.2015


Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Już po raz dziewiąty proponujemy dzieciom w ramach cyklu "Klub Przyjaciół Misia Uszatka" cotygodniowe spotkania literacko - plastyczne rozwijające ich zainteresowania czytelnicze, pobudzające wyobraźnię i stwarzające możliwość nawiązywania nowych pzryjaźni. Podczas zabaw najmłodsi poznają nowości literackie, nie brakuje również wierszy i opowiadań, które wpisały się już na trwałe do tzw. kanonu literackiego. Książki prezentowane dzieciom charakteryzują się wysokim kunsztem literackim, ważną rolę pełnią w nich również ilustracje. Każdy tekst literacki jest podstawą do dalszej dyskusji z dziećmi np. na temat dobrego zachowania, ochrony środowiska naturalnego, ciekawych zjawisk itp. Uczestnicy zajęć mają także możliwość wykazania się umiejętnościami plastycznymi, manualnymi i artystycznymi. Takie systematyczne spotkania służą integracji najmłodszych czytelników oraz ich rodziców z biblioteką, zachęcają ich do czytania książek i ciekawego spędzania czasu wolnego, ułatwiają dzieciom nawiązywanie kontaktów towarzyskich z rówieśnikami.

Szanowni Rodzice, zajęcia w ramach "Klubu Przyjaciół Misia Uszatka" są dobrowolne i bezpłatne a warunkiem uczestnictwa w klubie jest posiadanie karty bibliotecznej, którą dzieci otrzymują w bibliotece za darmo. Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów, wystarczy przyjść z dzieckiem w czwartek o godzinie 15.30 i dołączyć do wspólnej zabawy. Klub Przyjaciół Misia Uszatka jest zawsze otwarty dla nowych uczestników, dlatego spotkania odbywają się w bardzo zróżnicowanych grupach.

Informacje o terminach klubowych spotkań i tematach zajęć, oprócz strony internetowej i tablicy ogłoszeń w bibliotece, znaleźć można również na plakatach we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych, a także w zaprzyjaźnionym z uszatkowym klubem "Głosie Rawy Mazowieckiej i okolicy". Natomiast na stronie internetowej w zakładce "Klub Przyjaciół Misia Uszatka" można oglądać zdjęcia i czytać relacje z klubowych spotkań.

Serdecznie zapraszamy.


 
07.09.2015r.


Październik - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

1 października 2015 r. "Po wakacjach zaczynamy, wszystkie dzieci zapraszamy!"

Na południe od Rogowa mieszka w leśnej dziupli sowa, która i tu jest zagadka bardzo lubi Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
W Światowym Dniu Ptaków zapraszamy na pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie przyjaciół misia z klapniętym uszkiem.


8 października 2015 r. "Zabawa w chowanego"- Sławomir Grabowski.

Proponujemy:
- Jesienne bajanie, czyli głośne czytanie bajki o małym ciekawskim borowiku.
- Kolory jesieni: w lesie, parku i ogrodzie.
- Zręczne rączki: kasztanowe grzyby i grzybki.
- Wielkie grzybobranie, czyli wyszukiwanie i zbieranie.


15 października 2015 r. Ogólnopolskie urodziny Kubusia Puchatka

Dziś są urodziny Kubusia Puchatka, więc odwiedzi go zapewne dzieci gromadka.
89 lat to mnóstwo czasu - zapraszamy na urodzinowe przyjęcie do Stumilowego Lasu.
Na dzieci czekają:
- kubusiowe bajki
- zagadki z koszyka Królika Ogrodnika
- zagadki z bibliotecznej szufladki
- słodkie "małe co nieco"


22 października 2015 r. "Rakieta opowiada o planecie" Wanda Chotomska

Była na ziemi taka rakieta, która wygrała kosmiczny przetarg. Cieszą się starsi, cieszą się dzieci: nasza rakieta w kosmos poleci!
Zapraszamy na kosmiczne spotkanie z okazji urodzin Wandy Chotomskiej.


29 października 2015 r. Licho i inni

Zaglądamy do magicznego świata baśni i legend, w którym spotkać można czarownice, rusałki, niebożęta, śmieszne potwory i inne dziwne stwory.
Spotkanie wypełnią:
- bajki znane i nieznane
- proste zadania do rozwiązania
- zadania dla odważnych
- tańce łamańce
- plastyczne czary mary


Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.10.2015


70 lat Pippi Pończoszanki
wystawa prac wykonanych przez dzieci uczestniczące w wakacyjnych zajęciach.


 


GALERIAWAKACJE W BIBLIOTECE

Od 70 lat Pippi zwiedza z nami świat.

Wstęp wolny - zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą ciekawie spędzić czas.

termin 27 lipca 7 sierpnia 2015 r.
godz. 11.00 13.00


Śpi z głową pod kołdrą i z butami na poduszce. Tłucze naczynia zamiast je pozmywać i nie zna tabliczki mnożenia. Za to potrafi podnieść konia i poświęcić wszystko dla swoich przyjaciół.

Zapraszamy dzieci codziennie od poniedziałku 27 lipca do piątku 7 sierpnia (oprócz sobót) do udziału w zabawach literackich i plastycznych, podczas których będziecie mogli zaprzyjaźnić się z najsilniejszą, najweselszą i najbogatszą dziewczynką na świecie, która mieszka samotnie w Willi Śmiesznotce razem ze swoim koniem i małpką, i ma walizkę pełną złotych monet.

Proponujemy:

I Książeczki z bibliotecznej półeczki:
czytają bibliotekarki
czyta Edyta Jungowska (audiobook)


II - Zabawy plastyczne:

1. malowanie na dywanie [farby]
2. malowanie na kolanie i nie tylko [kredki]
3. sypanie i wyklejanie [kolorowy piasek]
4. wycinanie i sklejanie [prace przestrzenne]
5. lepienie i suszenie [ masa solna, plastelina]

III - Trudne zadania do szybkiego wykonania:

1. ukryte obrazki
2. różnice
3. labirynty

IV - Zagadki z bibliotecznej szufladki:

1. zagadki przyrodnicze
2. zagadki bajkowe
3. zagadkowy misz-masz

V - Zabawy podwórkowe:

1. kółko graniaste
2. baloniku nasz malutki...
3. mam chusteczkę haftowaną...
4. stary niedźwiedź mocno śpi1.07.2015


Czerwiec - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

11 czerwca 2015 r. "Kolorowy zawrót głowy" czyli literacka wycieczka związana z Międzynarodowym Dniem Dziecka!

Zapraszamy dzieci na wyjątkowe spotkanie wypełnione miłymi niespodziankami, kolorowymi książkami i śmiesznymi zagadkami.


18 czerwca 2015 r. "A ja nie chcę być księżniczką!"

Kto by pomyślał, że mała dziewczynka o imieniu Marysia może być aż tak straszliwym smokiem! Na pewno nie jej mama. I tata też nie. Ani babcia. Jedynie dziadek miał pewne podejrzenia. Rezolutna Marysia sprawi, ze w rodzinnym domu zapanuje niezłe zamieszanie..


25 czerwca 2015 r. "Czytały go nasze babcie, czytamy i my, czyli 70 urodziny Świerszczyka"

" Tu błyśnie żartem, tam - zgrabną zwrotką. Bawi ze smakiem, uczy na słodko! Główka choć mała nie od parady. Dzieciom da bajki, starszym da rady Dziś dla "Świerszczyka" czas wznieść wiwaty rzadko tak zacne są jubilaty!."
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.06.2015


Tematyczne zajęcia literacko plastyczne dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych. Zapraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt tel. 046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 9

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Wakacyjne podróże po literaturze" -

celem zajęć jest zachęcenie dzieci do słuchania bajek i opowieści oraz pobudzenie ich wyobraźni i fantazji.

Zajęcia odbywać się będą od 10 do 26 czerwca 2015 r. w czytelni i trwać ok. 45 min.
Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.

1. Książeczki z półeczki głośne czytanie wybranej bajki.
2. Dla każdego coś miłego, czyli wakacyjne podróże po literaturze.
3. W wakacje biblioteka też na dzieci czeka nowości literackie.
4. Wakacyjne zrób to sam papierowa łódka.

08.06.2015


Maj - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

7 maja 2015 r. "Liczypieski"

Dziesięć piesków, każdy z nich jest inny i każdy poszukuje lepszego domu. Nic więc dziwnego, że gdy tylko trafiają na ogłoszenie, pewnego miłego starszego pana, od razu ruszają na wskazany przez niego adres...


14 maja 2015 r. "Jestem najsilniejszy"

Co robi wilk zarozumialec, gdy chce poprawić sobie humor? Spaceruje po lesie i każdemu, kogo spotka, zadaje jedno i to samo pytanie


21 maja 2015 r. "Herbata u Misia Uszatka, czyli świętujemy Dzień Mamy"


28 maja 2015 r. ""Słoneczne jajo"

Pewnego dnia w środku lasu córka elfów znajduje coś dużego, złocistego i okrągłego. Po dokładnych oględzinach stwierdza, że musi to być jajo zniesione przez słońce! Wkrótce ona i jej leśni przyjaciele poznają prawdę, a córka elfów przeżyje największą przygodę swojego życia.
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.4.05.2015


Tematyczne zajęcia literacko plastyczne dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych. Zapraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt tel. 046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 9

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Bajkowa rodzinka pewnego Muminka" -

celem zajęć jest wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną i przyjaciółmi, rozwijanie literackich zainteresowań dzieci.

Zajęcia odbywać się będą od 11 do 29 maja 2015 r. w czytelni i trwać ok. 45 min.
Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.

1. Jak wygląda rodzinka Muminka?
2. Niezwykła przygoda Muminka - bajka
3. Co to jest rodzina?
4. Domowe przyjemności i obowiązki
5. Czy warto sobie pomagać?

08.04.2015Z książką na walizkach
Sporkanie z pisarzem Grzegorzem KasdepkeKwiecień - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

2 kwietnia 2015 r. "O wiośnie, kurczętach i wielkanocnych świętach"

Wielkanoc tuż, tuż, czyli wszystko o pisankach, kraszankach, zajączkach, barankach i innych świątecznych niespodziankach.


9 kwietnia 2015 r. "Zaczarowany telefon"

Maciek ma pięć lat, zna już wszystkie cyferki i po raz pierwszy postanowił zadzwonić do babci


16 kwietnia 2015 r. "Jabłonka Eli"

Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, czyli cztery pory roku w sadzie.


23 kwietnia 2015 r. "Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich"

"Kiedy mama była mała, babcia baśnie jej czytała. Sagi, mity, opowieści, wszystko, co się w książkach mieści" czyli wędrówka przez słówka.


30 kwietnia 2015 r. "Gdybym był dorosły"

Dorośli ciągle czegoś dzieciom zabraniają, zwracają uwagę i każą słuchać. Bycie dorosłym jest wspaniałe
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.27.03.2015


Tematyczne zajęcia literacko plastyczne dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych. Zapraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przedstawioną propozycją prosimy o kontakt tel. 046 814 37 40, email : mbpdzieci@wp.pl lub osobisty : pl. Piłsudskiego 9

----------------------------------------------------------------------------------------------

W lesie - celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na potrzebę ochrony środowiska naturalnego oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Zajęcia odbywać się będą od 8 do 30 kwietnia 2015 r. w czytelni i trwać ok. 45 min.
Dzień i godzina spotkania do uzgodnienia.

1. Z czego składa się las i jakie mamy rodzaje lasów?
2. Świat leśnych zwierząt
3. Leśni mieszkańcy:
- pośród drzew
- pod ziemią
4. Noc w lesie - czy las też śpi?
5. Poszycie leśne co to jest?
6. Z wizytą w lesie, czyli co wolno, a czego nie wolno robić w lesie.
7. Z książką w przyrodę galeria książek o tematyce przyrodniczej.

08.04.2015


Kwiecień - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

5 marca 2015 r. "Dzieci to koszmarne zwierzątka domowe"

Gdy Lusia Niedźwiedzińska znajduje w lesie ludzkie dziecko, jest zachwycona. Zabiera chłopca do domu i prosi mamę, aby pozwoliła jej go zatrzymać, choć stara i mądra niedźwiedzica ostrzega córeczkę: "Dzieci to koszmarne zwierzątka domowe".


12 marca 2015 r. "Wróżka Lukrecja"

Była sobie raz Wróżka Lukrecja, która mieszkała w małym domku na skraju lasu Pewnego dnia do lasu za domem Lukrecji zleciały się złe czarownice...


19 marca 2015 r. "Marzanną zimę żegnamy, kwiatami wiosnę witamy!"

Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna? Aby to sprawdzić zajrzymy na łąki i pola, posłuchamy wiosennego klekotu i najnowszych ptasich opowieści. Kolorową Marzanną Zimę pożegnamy, a pięknymi kwiatami Wiosnę przywitamy - wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy.


26 marca 2015 r. "Spadająca gwiazda, czyli historyjki dla małych uszu"

Wszyscy mamy marzenia i często wieczorem spoglądając w niebo prosimy spadające gwiazdy aby spełniły nasze życzenia
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.17.02.2015


Luty - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

19 lutego 2015r. Kotosfery, czyli Światowy Dzień Kota.

Ten taki piękny, że och!, że ach!, tamten najzgrabniej skacze na dach, ów ma wąsiki najdłuższe w świecie, inny gustowne łatki na grzbiecie


26 lutego 2015r. Zima, której nie było

Mała czeka na zimę. Wszyscy wokół ją straszą, że zima jest taka nieprzyjemna. Dziewczynka chce się przekonać, czy tak jest naprawdę. Ale zima nie przychodzi, a zimowe buty stoją w kącie

Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.17.02.2015FERIE W BIBLIOTECE

Ferie z Elmerem Elmer słoń w kratkę i mały aktor na dokładkę zajęcia popularyzujące Rok Teatru Polskiego.

Cykl zajęć literackich wzbogaconych o warsztaty plastyczne, których celem jest przybliżenie dzieciom poprzez literaturę i zabawę podstawowych zagadnień związanych z aktorstwem i teatrem, zainspirowanie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozbudzające wyobraźni i odkrywanie indywidualnych talentów plastycznych.

ZAPRASZAMY DZIECI CODZIENNIE
od poniedziałku 2 do piątku 13 lutego [w godz. 11.00 13.00] do udziału w zabawach literackich i plastyczny, podczas których będą mogły poznać niezwykłego słonia Elmera oraz jego przyjaciół, odkrywać swoje indywidualne talenty, budować poczucie własnej wartości, uczyć się tolerancji i otwartości na otaczający nas świat.


Proponujemy:

I Czytamy i słuchamy:

- książki czytają bibliotekarki
- audiobook czyta Krzysztof Kowalewski


II - Warsztaty plastyczne:

5 lutego - Słoń Elmer- malowanie na szkle/pleksi specjalnymi farbami do szkła.
6 lutego - Co się kryje w sercu na dnie ? Walentynkowe warsztaty malowania emocji, w oparciu o wierszyki dla dzieci Marcina Brykczyńskiego Co się kryje w sercu na dnie?.
10 lutego - Elmer, mały artysta - tworzenie pacynek do dziecięcego teatrzyku.
11 lutego Elmer i karnawał - tworzenie i zdobienie masek karnawałowych.
12 lutego Elmer w teatrze - tworzenie i animowanie ruchomych lalek papierowych.


III Zabawy plastyczne:

1. malowanie na dywanie [farby]
2. malowanie na kolanie i nie tylko [kredki]
3. sypanie i wyklejanie [kolorowy piasek]
4. wycinanie i sklejanie [prace przestrzenne]
5. lepienie i suszenie [ masa solna, plastelina]

IV - Trudne zadania do szybkiego wykonania:

1. ukryte obrazki
2. różnice
3. labirynty

V - Zagadki z bibliotecznej szufladki:

1. zagadki przyrodnicze
2. zagadki bajkowe

VI - Zabawy taneczne:

1. kółko graniaste
2. baloniku nasz malutki...
3. mam chusteczkę haftowaną...
4. stary niedźwiedź mocno śpi


1.01.2015Walentynkowy zawrót głowy
Cykl warsztatów plastyczno graficznych, prowadzonych przez p. Natalię Talarek absolwentkę łódzkiej ASP.

Zajęcia odbywać się będą:

I - tydzień: warsztaty odbywają się w godz. 14.30 16.30:

5 lutego [czwartek] Walentynkowy zawrót głowy, czyli tworzenie i zdobienie walentynkowych ramek na zdjęcia
6 lutego [piątek] "Teatralna maskarada" tworzenie i zdobienie masek karnawałowych [w ramach Roku Teatru Polskiego]

II tydzień: warsztaty odbywają się w godz. 14.30 16.30:

10 lutego [wtorek] Dla każdego coś walentynkowego - tworzenie przestrzennych serc walentynkowych z wikliny papierowej
11 lutego [środa] Walentynki, walentynki -  kartki walentynkowe w technice linorytu - warsztaty graficzne
12 lutego [czwartek] Walentynkowe prezenty - filcowa biżuteria


Ferie z książką

Ferie, to czas kiedy więcej czasu możemy poświęcić na ulubioną lekturę. Zachęcamy więc do korzystania z bogatego księgozbioru biblioteki. Na naszych półkach znajdziecie wiele nowości literackich, kontynuacji serii oraz książek z działu literatury niebeletrystycznej. Zapraszamy przez całe ferie, również w soboty.


Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.01.2015


Styczeń - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

8 stycznia 2015r. Ernest

Ernest jest CAŁKIEM sporym łosiem. Jest tak DUŻY, że nie może wejść do środka tej książki! A BARDZO by chciał! Co zrobi Ernest?


15 stycznia 2015r. Odrobina lata w środku zimy, czyli Pan Brumm idzie się kąpać

Pamiętacie Pana Brumma - niedźwiadka, który potrafi wyjść zwycięsko z każdych tarapatów? Jeśli chcecie dowiedzieć się, co mu się ostatnio przytrafiło zapraszamy na spotkanie z sympatycznym niedźwiadkiem.


22 stycznia 2015r. Dzień Babci i Dziadka w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy do "Klubu Przyjaciół Misia Uszatka" na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Czekamy z wierszykami i życzeniami dla Babć i Dziadków, wesołymi zabawami i konkursami oraz słodkim poczęstunkiem dla gości i dzieci.


29 stycznia 2015r. O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku, czyli jak ptaki radzą sobie z zimą.

Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.01.2015


Grudzień - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

4 grudnia Mikołajki z Mikołajkiem

Mikołajkowe czytanki, miłe niespodzianki i zimowe mruczanki czekają na dzieci w czwartkowe popołudnie.


11 grudnia Puk, puk! Co słychać w straży pożarnej?

O tym, co słychać w straży pożarnej, jak wygląda praca strażaka opowie gość Klubu Przyjaciół Misia Uszatka. Będzie można coś zobaczyć, coś przymierzyć i dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o pracy straży pożarnej.


18 grudnia świąteczne spotkanie z Misiem Uszatkiem

Świąteczne zwyczaje, tradycje i marzenia, te trudne oraz te łatwe do spełnienia. Zapraszamy na świąteczne spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka.

Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.12.2014


Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci oraz Społeczne Ognisko Muzyczne w Rawie Mazowieckiej serdecznie zapraszają na Koncert Andrzejkowy
W programie:
- występ instrumentalny najmłodszych uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego w Rawie Mazowieckiej
- mini-recital Jakuba Bednaruka absolwenta Społecznego Ogniska Muzycznego w Rawie Mazowieckiej, ucznia klasy akordeonu Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach

Wstęp wolny zapraszamy.22.11.2014


Listopad - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

6 listopada Mały Gruffalo

Raz duży Gruffalo powiedział Małemu: Nie wolno po lesie ci chodzić samemu. Zapytasz: dlaczego?


13 listopada Co było potem? Książka o Mimbli, Muminku i Małej Mi - 100 urodziny T. Jansson

Oto Muminek, wszyscy go znamy, spieszy do domu z mlekiem dla mamy. Szybko, bo zaraz zapadnie zmrok! Zza drzew coś śledzi Muminka krok.


20 listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu Pluszowy Miś.


27 listopada Andrzejki z Misiem Uszatkiem

Komu powróżyć? Komu powróżyć? Z wosku i fusów i kolców róży,... zapraszamy na andrzejkowy wieczór z Misiem Uszatkiem wypełniony wierszami, przysłowiami i wróżbami (lanie wosku, wróżby z butów, kram z marzeniami i wiele innych).
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.30.10.2014


Październik - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

2 października Zaczynamy, zapraszamy!!! Dnia pewnego leśne ptaki przeczytały napis taki: Po wakacjach zaczynamy, wszystkie dzieci zapraszamy!

Zapraszamy dzieci na pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka.


9 października Światowy Dzień Zwierząt

Był sobie raz niesforny króliczek, który na wszystko miał jedną, niezbyt grzeczną odpowiedź. Aż w końcu spotkał bardzo głodnego wilka
Zabawna, zaskakująca i uroczo niegrzeczna książka, która rozbawi wszystkie dzieci.


16 października Urodziny w Stumilowym Lesie

Dziś są urodziny Kubusia Puchatka, więc odwiedzi go zapewne dzieci gromadka.
88 lat to mnóstwo czasu - zapraszamy na urodzinowe przyjęcie do Stumilowego Lasu.
Na dzieci czekają:
- kubusiowe bajki
- zagadki z koszyka Królika Ogrodnika
- zagadki z bibliotecznej szufladki
- słodkie "małe co nieco"


23 października - Bajka o żyrafie, która kupiła sobie kapelusz

Była kiedyś żyrafa, która miała imię równie długie jak szyję, a szyję równie długą jak imię....


30 października - O czym marzy czarownica?

Pucu pucu, chlastu chlastu,
nie mam rączek stu szesnastu,
ale mam dwanaście łap
i cię nimi capnę cap!

Zapraszamy do zabawy, będziemy:
- skakać, tańczyć i bawić się do upadłego,
- rzucać czary w moczary
- zaklinać żaby i pająki
Wybierzemy Króla i Królową wieczoru, a kandydaci do tytułu będą musieli wykazać się wieloma magicznymi umiejętnościami:
1. sypać z rękawa magicznymi zaklęciami
2. wiedzieć, co powinno znajdować się w "niezbędniku każdej wiedźmy i każdego czarownika"
3. czarować grając na flecie
4. zamienić się w ptaka lub inne zwierzę
5. nie bać się pająków i paskud
6. z czarodziejskiego kociołka przelać wodę na cztery strony świata.

Przeżyjemy inwazję duchowych balonów - czyli niszczycielski taniec z duchami. Wszystkich uczestników obowiązuje dobry humor i odwaga.Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.30.04.2014


Wakacje z Pettsonem i Findusem - wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci uczestniczące w wakacyjnych spotkaniach literacko plastycznych.GALERIA21.08.2014


WAKACJE W BIBLIOTECE

Wstęp wolny - zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą ciekawie spędzić czas.
termin 4 - 14 sierpnia 2014 r.
godz. 11.00 - 13.00

Pettson i Findus to para całkiem nietypowych przyjaciół. Pettson jest spokojnym i zrównoważonym staruszkiem, Findus to jego kot, ale niezwykły - bo gadający, a w dodatku bardzo ciekawski! I choć mają całkiem różne cechy charakteru, nie potrafią jednak żyć bez siebie. Mieszkają razem na wsi, w małym gospodarstwie, gdzie zabawnych przygód zawsze trafia im się co niemiara!

Zapraszamy dzieci codziennie od poniedziałku 4 sierpnia do czwartku 14 sierpnia (oprócz sobót) do udziału w zabawach literackich i plastycznych, podczas których będziecie mogli zaprzyjaźnić się z niezwykle sympatycznym staruszkiem Pettsonem i jego zabawnym przyjacielem Findusem, poznać pozostałych mieszkańców wiejskiej zagrody i przeżyć z nimi mnóstwo fantastycznych przygód.

Proponujemy:

I Książeczki z bibliotecznej półeczki:

- czytają bibliotekarki - czyta Jerzy Stuhr (audiobook)

II - Zabawy plastyczne:

1. malowanie na dywanie [farby]
2. malowanie na kolanie i nie tylko [kredki]
3. sypanie i wyklejanie [kolorowy piasek]
4. wycinanie i sklejanie [prace przestrzenne]
5. lepienie i suszenie [ masa solna, plastelina]

III - Trudne zadania do szybkiego wykonania:

1. ukryte obrazki
2. różnice
3. labirynty

IV - Zagadki z bibliotecznej szufladki:

1. zagadki przyrodnicze
2. zagadki bajkowe
3. zagadkowy misz-masz

V - Zabawy podwórkowe:

1. kółko graniaste
2. baloniku nasz malutki...
3. mam chusteczkę haftowaną...
4. stary niedźwiedź mocno śpi26.06.2014


Czerwiec - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

5 czerwca Najpiękniejsze wiersze Wandy Chotomskiej

Zapraszamy do wysłuchania zabawnych wierszyków, z których dowiecie się, dlaczego cielę ogonem miele, skąd się biorą dziurki w serze oraz jak wygląda Ślimakowo.

12 czerwca Finał konkursu Uśmiechnięta Buzia, czyli rodzinna mania czytania.

w programie: - wiersze Jana Brzechwy w interpretacji zaproszonych gości, - wręczenie nagród zwycięzcom, - zagadki i zabawy.
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.30.04.2014


Maj - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

8 maja - "Uśmiech dla żabki"

To historia o tym, jak wielką moc ma szczery uśmiech. Niczym serdeczne zaklęcie może przemienić smutek w radość. Uśmiech niesiony na twarzach leśnych bohaterów dotrze do małej Żabki i ociepli jej serce, rozweseli. Zaś wszystkich Czytelników tej prostej historii wzruszy oraz sprawi, że na ich twarzach pojawi się ciepły uśmiech... od ucha do ucha!

15 maja - "Mój straszny brat"

Jest w moim domu okropny gość, który bez przerwy daje mi w kość... wiecie któż to taki?


22 maja - "Koncert dla Mamy" - zapraszamy muzyczną podróż w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego w Rawie Mazowieckiej


29 maja - "Czy wy wiecie, czy wy wiecie, ile dzieci jest na świecie?" - zapraszamy na Dzień Dziecka w bibliotece.Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.30.04.2014


Kwiecień - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

3 kwietnia - Bajki Andersena Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej

Dawno, dawno temu, w małym miasteczku w Danii żył wspaniały, wrażliwy pisarz, uwielbiany przez dzieci i dorosłych Hans Christian Andersen. Od 1967 roku 2 kwietnia, dzień urodzin baśniopisarza, obchodzony jest również jako Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej. W Klubie Przyjaciół Misia Uszatka przypominamy jedną z najpiękniejszych baśni, która zaczyna się tak: Pewnego razu, na wsi, żyła sobie kaczka mama i jej pięć kaczuszek. Cztery były piękne, żółte i puszyste, a piąte było duże, brzydkie, szare i niezgrabne. Było ono bardzo nieszczęśliwe. Wszyscy dokuczali mu z powodu jego brzydoty...

10 kwietnia - Elmer i tęcza

Elmer, to słoń wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Tym razem wraz z przyjaciółmi wyrusza na poszukiwanie kolorów...

17 kwietnia W krainie pisanek

Zniosła pstra kurka jajko kurze, nie było za małe, ani za duże..., czyli wszystko o pisankach, kraszankach, zajączkach, barankach i innych świątecznych niespodziankach.

24 kwietnia Gruffalo Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

"Mała Mysz w ciemnym lesie chciała zażyć raz ruchu. Kiedy Lis ją zobaczył, zaburczało mu w brzuchu." I Ty wejdź głębiej w ten ciemny las, a zobaczysz, co się stało, kiedy błyskotliwa Mysz spotkała Sowę, Węża i pewnego głodnego GRUFFALO...Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.31.03.2014


Marzec - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

6 marca "Co się dzieje kiedy śpisz"

Chcesz wiedzieć o czym marzy sowa, dlaczego ćma leci do światła, w czym mistrzostwo osiągnął jeż, jak właściwie wygląda świetlik i co nabroił nietoperz?
Przyjdź na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka.

13 marca "Kacper i piraci"

Kacper ma 4 lata i chodzi do przedszkola, które nazywa się "Statek Piratów". Uwielbia książki o piratach i ich wielkich wyprawach. Pewnego dnia otrzymał czarodziejską książkę o....

20 marca "Dzień dobry Wiosno! - powitanie Wiosny"

Wszyscy z niecierpliwością wyczekujemy nadejścia Wiosny, na drzewach wypatrujemy bazi, a w ogrodach pierwszych wiosennych kwiatów. W Klubie Przyjaciół Misia Uszatka postanowiliśmy zachęcić Wiosnę, aby szybciej do nas przyszła.

27 marca - "Mysia Orkiestra"

Nikt Wam tak nie zagra jak mysia orkiestra! Poznajcie też wielkoluda, smoka, królewnę, czarodzieja i łakomego królika, a także pewien bardzo zbuntowany kosz na śmieci i najdziwniejszy na świecie zamek, który urządza rewię mody! Zbzikowani bohaterowie, zwariowane historie, zaskakujące puenty i świetne rymy Doroty Gellner - zapraszamy!Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.03.2014


Luty - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

6 lutego - Pięciopsiaczki

Balbina urodziła szczeniaki. Pięć pachnących miłych psiaczków. Szybko okazało się, że to okropne pięciosiusiaczki, po których trzeba ciągle wycierać podłogę. Pięciogryzaczki, postrach kapci i foteli. I że jest ich za dużo jak na jeden dom. Trzeba pięciopsiaczki oddać w dobre ręce...

13 lutego - Franciszek po uszy zakochany, czyli walentynki w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Opowiadania o miłości, gry i zabawy oraz kolorowe walentynki dla całej rodzinki - zapraszamy!

20 lutego - "Przygody kota Bibelota" z okazji Światowego Dnia Kota

Herbatka w filiżance, wygodny bestseller pod głową i święty spokój - oto życie kota Bibelota, mieszkańca księgarni. Do czasu! Pewnej nocy kot poznaje. sepleniącą Królewnę oraz malutkiego, zupełnie niegroźnego smoka! I już Bibelot ma łapy pełne roboty: a to trzeba ratować Królestwo z nie lada tarapatów, a to Smoka przed skutkami obżarstwa, to znów Królewnę przed znienawidzoną grą na fortepianie... Ech! Na szczęście każda przygoda dobrze się kończy, bo smutków w tej książce tyle... co kot napłakał.

27 lutego - Krecik i bałwanek

Sympatyczny Krecik zamiast zapaść w sen, poznaje uroki mroźnej zimy. A ponieważ mało przyjemnie jest bawić się samemu. Krecik lepi sobie nowego przyjaciela - bałwanka. Razem poznają siłę prawdziwej przyjaźni i pomagają sobie w kłopotach. A poza tym wesoło spędzają czas: fikają koziołki na śniegu, toczą bitwy na śnieżki, jeżdżą na sankach i nartach, i nie tylko!Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.30.01.2014


FERIE W BULLERBYN

ZAPRASZAMY DZIECI CODZIENNIE od poniedziałku 20 do piątku 31 stycznia do udziału w zabawach literackich i plastyczny, podczas których poznacie między innymi:
- niepokorną i nieustarszoną Pippi Langstrumpf,
- psotnego ale bardzo sympatycznego Emila ze Smalandii,
- małą Lottę z ulicy Awanturników
- niezwykłego Karlsona, który mieszka na dachu,
- oraz Lisę, jej braci i przyjaciół z Bullerbyn.

Proponujemy:
I – Świat Astrid Lindgren:
1. Szwecja, kraj lasów i jezior:
- miejsce na mapie
- z czego znana jest dziś Szwecja
2. Zanim Astrid została Astrid Lindgren.
- ulubione zabawy małej Astrid.
3. Bohaterowie książek Astrid Lindgren:
- Dzieci z Bullerbyn, które są przyjaciółmi i nigdy się nie nudzą, potrafią pudełko po cygarach zmienić w Skrzynię Mędrców, a starą szopę w zbójecką kryjówkę.
- Pippi Langstrumpf, która śpi z głową pod kołdrą i z butami na poduszce, tłucze naczynia zamiast je pozmywać i nie zna tabliczki mnożenia. Za to potrafi podnieść konia i poświęcić wszystko dla swoich przyjaciół.
- Emil ze Smalandii, chłopiec który ciągle zaskakuje rodzinę jakimiś zwariowanymi pomysłami.
- Karlsson z Dachu, który małym guziczkiem w okolicach pępka uruchomia śmigło na plecach i unosi się w powietrzu.
- Lotta z ulicy Awanturników, dla której zły sen czy drapiący sweterek to wystarczający powód, żeby mieć zły humor.
II – Kto do nas wpadnie, tego nuda nie dopadnie:
1. Czytamy i słuchamy:
- książki czytają bibliotekarki
- audiobook (czyta Edyta Jungowska)
2. Każde dziecko o tym wie, by nałogom mówić nie!
- pogadanka o zdrowym trybie życia.

III - Dzień Babci i Dziadka w Bullerbyn
Zapraszamy wszystkie babcie i dziadków oraz wnuków na uroczyste spotkanie z okazji ich święta.

IV - Zabawy plastyczne:
1. malowanie na dywanie [farby]
2. malowanie na kolanie i nie tylko [kredki]
3. sypanie i wyklejanie [kolorowy piasek]
4. wycinanie i sklejanie [prace przestrzenne]
5. lepienie i suszenie [ masa solna, plastelina]

V - Trudne zadania do szybkiego wykonania:
1. ukryte obrazki
2. różnice
3. labirynty

VI - Zagadki z bibliotecznej szufladki:
1. zagadki przyrodnicze
2. zagadki bajkowe
VII - Zabawy taneczne:

1. kółko graniaste
2. baloniku nasz malutki...
3. mam chusteczkę haftowaną...
4. stary niedźwiedź mocno śpi

VIII – W karnawale wielkie bale, czyli bal w Bullerbyn.


FERIE W BIBLIOTECE

„W ferie nie ma czasu na nudę”

ZAPRASZAMY wstęp wolny

Ferie to czas odpoczynku i relaksu, ale nie nudy. Jeśli spędzasz je w domu i jednak się nudzisz, przyjdź do biblioteki i weź udział w warsztatach plastyczno – graficznych, podczas których dowiesz się jak zrobić z niczego coś ciekawego i spędzisz czas w miłym towarzystwie.

I – Tydzień:

1. Poniedziałek 20 stycznia - godz. 15.30 – 17.00

Wesoła gromadka przygotowuje prezent dla babci i dziadka – warsztaty plastyczne – kwiaty, korale itp.

2. Czwartek 23 stycznia - godz. 15.30 – 17.00

"Karykatury” - wpływ uzależnień na wygląd człowieka – zajęcia plastyczne o tematyce profilaktycznej

3. Piątek 24 stycznia – godz. 15.30 – 17.00

„Książka, to mój jedyny nałóg” - robimy plakat o tematyce profilaktycznej

II – Tydzień:

1. Wtorek 28 stycznia - godz. 15.30 – 17.00

Wszystko z pomponów - warsztaty plastyczne z wykorzystaniem wełny

2. Czwartek 30 stycznia - godz. 17.00 – 18.00

Spotkanie z Wikingami, czyli rozwijaj zainteresowania, nie popadaj w uzależnienia – spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Wikingów

3. Piątek 31 stycznia – godz. 14.30 – 16.00

Książkowe inspiracje - warsztaty graficzno – plastyczne prowadzone przez ilustratorkę p. Natalię Talarek (Studio Tęczówka)


13.01.2014


Styczeń - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

2 stycznia - Z pamiętnika pewnego Świerszczyka "Dyskoteka"

A dziś zaglądamy do niezwykłego pamiętnika pewnego Świerszczyka, by przeczytać opowiadanie "Dyskoteka", bo przecież właśnie rozpoczął się karnawał. Będzie również mnóstwo informacji o tańcu, stylach, technikach oraz dawnych zabawach karnawałowych.

9 stycznia - "Wierszyki domowe i wierszyki rodzinne, czyli genealogiczna roślinka Michała Rusinka"

To dobrze, że pisze Pan Michał Rusinek. On z drzwi, progów, szafek, garaży i skrzynek (na listy, narzędzia, nasturcje czy frezję) potrafi prawdziwą wykrzesać poezję.

16 stycznia - "Rodzina Misiaków"czyli wizyta w pokoju małej Ani.

Mała Ania wymyślała różne przygody, bawiąc się wieczorami w swoim pokoiku kolorowymi misiami i zabawkami?. Przenieśmy się do pokoju małej dziewczynki i poznajmy niezwykłą misiową rodzinkę.Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.01.2014


Grudzień - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

5 grudnia - 50 urodziny Bolka i Lolka

Zapraszamy na urodzinowe przyjęcie wypełnione bajkami, zagadkami i wesołymi zabawami

Aż trudno uwierzyć, że Bolek i Lolek obchodzą w tym roku 50 urodziny, a filmy z ich udziałem są oglądane przez dzieci na wszystkie kontynenty świata.
Autorami opracowania plastycznego postaci Bolka i Lolka byli Władysław Nehrebecki, Alfred Ledwig i Leszek Lorek. W roku 1963 powstał pierwszy film z Bolkiem i Lolkiem.
Od wielu lat możemy też czytać książki o przygodach dwóch sympatycznych chłopcach.
Fantastyczną niespodziankę przygotowało dla małych czytelników Wydawnictwo Znak, a mianowicie zbiór wyjątkowych opowiadań w 50-te urodziny Bolka i Lolka, a w nich kosmiczne przygody dwójki bohaterów. Wygrana w meczu piłkarskim, podróż na Marsa czy udział w telewizyjnym show - Bolek i Lolek wykorzystają każdą okazję, by zdobyć sławę. A kiedy ma się w rodzinie dziadka hipisa z głową pełną szalonych pomysłów, nie ma rzeczy niemożliwych. Niesamowite zdarzenia, zaskakujące zwroty akcji, doskonała zabawa - z Bolkiem i Lolkiem nie można nikogo znudzić.

12 grudnia - "Zima w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce"

Kiedy las przykrywa się białą kołderką śniegu i wokół ściska mróz, dla zwierząt nadchodzi trudny czas. Jedne chronią się w podziemnych tunelach, inne zapadają w zimowy sen, a jeszcze inne stroszą futerka i przedzierają się przez zaspy. Śnieżna zima to także doskonała okazja do zabawy, szczególnie dla młodych zwierząt, jednak o wypadek nietrudno. Na szczęście Klinika Małych Zwierząt w Leśnej Górce jest przygotowana do zimy: zgromadzono zapasy żywności i środków leczniczych oraz zorganizowano zastępstwa dla zapadającego w sen zimowy personelu.
Zapraszamy do poznania przygód lekarzy i pacjentów o miłych pyszczkach i miękkich futerkach

19 grudnia - Elf Bazyli i Święta Bożego Narodzenie, czyli świąteczne spotkanie z Misiem Uszatkiem

Świąteczne zwyczaje, tradycje i marzenia, te trudne oraz te łatwe do spełnienia.
Zapraszamy na świąteczne spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka.Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.11.2013


Listopad - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

7 listopada - Bohaterka ze "Świerszczyka" doczekała się pomnika - "Panna Kreseczka" Wandy Chotomskiej i Bohdana Butenki

"Panna Kreseczka" to zabawna, wciągająca rymowana opowieść o przygodach namalowanej na płocie dziewczynki składającej się z kropek i kresek. Postanawia ona opuścić swoje pierwotne miejsce zamieszkania i poznać świat oraz odszukać swoją mamę - czarną kredkę. Po drodze przeżywa mnóstwo ciekawych przygód...

14 listopada - "Astrid i przyjaciele"

14 listopada to dzień urodzin Astrid Lindgren szwedzkiej pisarki, autorki znanych na całym świecie książek Pippi Pońzoszanka, Emil ze Smalandii, Dzieci z Bullerbyn, Lotta z ulicy Awanturników... W programie:
- Szwecja, kraj pełen lasów i jezior
- ulubione zabawy małej Astrid
- książki dużej Astrid

21 listopada - "Światowy Dzień Pluszowego Misia" - przytul misia

Może wyglądam tak jak inne misie, ale na pewno nie jestem zwyczajny - pomyślał miś Kazimierz.
I ma rację, Kazimierz nie jest zwyczajnym misiem. Potrafi wyczarować jezioro w umywalce, zbudować statek kosmiczny z guzików, urządzić rodeo w kuchni, a stół zmienić w teatr... I aż dziwne, że choć mieszka na bibliotecznej półce już kilka miesięcy, dzieci nie zapraszają go do swoich domów.

28 listopada - "Andrzejki z Misiem Uszatkiem"

Komu powróżyć? Komu powróżyć? Z wosku i fusów i kolców róży,... zapraszamy na andrzejkowy wieczór z Misiem Uszatkiem wypełniony wierszami, przysłowiami i wróżbami (lanie wosku, wróżby z butów, kram z marzeniami i wiele innych).Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.10.2013


Październik - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

3 października - "Przygody leśnych skrzatów"

"W pradawnych kniejach, niedostępnych matecznikach wszechobecnej niegdyś puszczy, gdzie wielkie skrzypy i paprocie porastały omszałą ziemię, gdzie nie stanęła nigdy ludzka stopa, a zwierzęta żyły w spokoju i harmonii - mieszkały leśne skrzaty..." Jak wyglądały, czym się zajmowały i czy dziś również możemy ich spotkać?
Kasztanowe ludki, szyszkowe jeże i drewniane domki czekają na dzieci w czwartkowe popołudnie.
Zapraszamy do wspólnej zabawy z leśnymi ludkami.

10 października - "Opowieść o niezwykłym psie" Tydzień opieki nad zwierzętami

Każde zwierzę jest jedyne w swoim rodzaju, najpiękniejsze, najukochańsze. I nie ma znaczenia, czy jest małe, czy duże, rasowe, egzotyczne czy podwórkowe, czy mieszka na wsi, czy w zoo, czy jest futrzaste, pierzaste, miauczące czy gęgające. Każde jest wyjątkowe!
Zapraszamy do wysłuchania niezwykłych opowieści o niezwykłych psach - historii, które wydarzyły się naprawdę i tych, które mogłyby się wydarzyć.

17 października - Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia" - "87 urodziny Kubusia Puchatka" w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom

Dziś są urodziny Kubusia Puchatka, więc odwiedzi go zapewne dzieci gromadka.
87 lat to mnóstwo czasu - zapraszamy na urodzinowe przyjęcie do Stumilowego Lasu.
Na dzieci czekają:
- kubusiowe bajki
- zagadki z koszyka Królika Ogrodnika
- zagadki z bibliotecznej szufladki
- słodkie "małe co nieco"

24 października - Rok Juliana Tuwima "Rycerz Krzykalski" czyli wszystko o rycerzach i rycerstwie.

Kto mógł zostać rycerzem? Jak wygląda rycerska zbroja? Co to znaczy kodeks rycerski?
Zapraszamy na spotkanie z wyjątkowymi gośćmi.

31 października - "Duszki, stworki i potworki czyli bal straszydeł i dziwaków"

Przy dziwacznej muzyce będziemy:
- skakać, tańczyć i bawić się do upadłego,
- rzucać czary w moczary
- zaklinać żaby i pająki
Wybierzemy Króla i Królową wieczoru, a kandydaci do tytułu będą musieli wykazać się wieloma magicznymi umiejętnościami:
1. sypać z rękawa magicznymi zaklęciami
2. wiedzieć, co powinno znajdować się w "niezbędniku każdej wiedźmy i każdego czarownika"
3. czarować grając na flecie
4. zamienić się w ptaka lub inne zwierzę
5. nie bać się pająków i paskud
6. z czarodziejskiego kociołka przelać wodę na cztery strony świata.

Przeżyjemy inwazję duchowych balonów - czyli niszczycielski taniec z duchami. Wszystkich uczestników obowiązuje dobry humor i odwaga. Mile widziane będą czarodziejskie i dziwaczne stroje.Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.10.2013


Wakacje w bibliotece

"Cuda i dziwy czyli zabawa od rana z wierszami Pana Juliana"


 


Ptasie radio - Słoń Trąbalski – Bajka o rybaku i złotej rybce – Rycerz Krzykalski – Lokomotywa – Dyzio marzyciel
galeria prac plastycznych wykonanych przez dzieci uczestniczące w wakacyjnej zabawie w bibliotece - zapraszamy

GALERIA


Wakacje w bibliotece

termin: od 22 lipca do 2 sierpnia 2013 r. godz. : 11.00 - 13.00

"Cuda i dziwy czyli zabawa od rana z wierszami Pana Juliana"

"Warzywa - warsztat o zdrowym odżywianiu"
Zapraszamy 25 lipca w godz. 11:00 - 13:00
więcej informacji na dole strony


Wstęp wolny - zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą ciekawie spędzić czas.

Zapraszamy dzieci codziennie od poniedziałku 22 lipca do piątku 2 sierpnia (oprócz sobót) do udziału w zabawach literackich i plastycznych, podczas których będziecie mogli zaprzyjaźnić się z Grzesiem, Dyziem i Zosią, poznać ptasie plotki, trudne rachunki i zwierzęce figielki i posłuchać opowieści o zabawnej treści.
Proponujemy:

I - Spotkanie z poezją:

1. "Rany Julek" czyli jak Julek został poetą Julianem Tuwimem.
2. Raz - dwa - trzy czyli ćwicz pięknie i miarowo, bo to piękni , bo to zdrowo.
3. O panu Hilarym, Zosi Samosi, Grzesiu i innych.
4. Ptasie plotki, trudne rachunki i zwierzęce figielki.
5. Lokomotywa, taniec, pstryk i stół możesz zrobić w mig.
6. Był sobie... czyli bajki i opowieści niezwykłej treści.
7. Cuda zwykłe i niezwykłe.

II - Zabawy plastyczne:

1. malowanie na dywanie [farby]
2. malowanie na kolanie i nie tylko [kredki]
3. sypanie i wyklejanie [kolorowy piasek]
4. wycinanie i sklejanie [prace przestrzenne]
5. lepienie i suszenie [ masa solna, plastelina]

III - Trudne zadania do szybkiego wykonania:

1. ukryte obrazki
2. różnice
3. labirynty

IV - Zagadki z bibliotecznej szufladki:

1. zagadki przyrodnicze
2. zagadki bajkowe

V - Zabawy taneczne:

1. kółko graniaste
2. baloniku nasz malutki...
3. mam chusteczkę haftowaną...
4. stary niedźwiedź mocno śpi

VI - Teatrzyk małego aktora, czyli przedstawienie na zakończenie."Warzywa - warsztat o zdrowym odżywianiu" - Zapraszamy 25 lipca w godz. 11:00 - 13:00
czyli położymy na stole kartofle, buraki, marchewkę, fasolę i dowiemy się dlaczego warto je jeść, co z nich można smacznego wyczarować by zdrowym i silnym być.

Będziemy poznawać warzywa poprzez zapach, smak i kształt. Zrobimy piramidę żywienia, poznając najważniejsze grupy produktów spożywczych. Nie zabraknie również zgadywanek i kolorowanek.
Warsztat poprowadzi pani Emilia Lorenc - diagnosta laboratoryjny, biolog molekularny, doradca dietetyczny.
www.zdrowyprzedszkolak.org
www.diagnostykafunkcjonalna.pl


Wstęp wolny - zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą ciekawie spędzić czas.
Czerwiec - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

6 czerwca - "Prywatka u Misia Uszatka"

Na dzieci czekają: tańce łamańce, zagadki z bibliotecznej szufladki, śmieszne zadania do wykonania i wiele innych atrakcji.

13 czerwca - "Uśmiechnięta buzia" finał konkursu "Rodzinna mania czytania"

w programie:
- wiersze Juliana Tuwima w interpretacji zaproszonych gości,
- wręczenie nagród zwycięzcom,
- zagadki i zabawy.

20 czerwca - "Bajki o dinozaurach"

Czy dinozaury miały przyjaciół? Czy się kogoś bały? Czy były ciekawskie?
Zachęcamy dzieci do przyniesienia na spotkanie figurek dinozaurów z domowej kolekcji.

27 czerwca - "Niedźwiedź łowca motyli" - Susanna Isern

Niedźwiedź mieszkał w lesie. Najbardziej lubił spacerować, ucinać sobie poobiednią drzemkę na brzegu jeziora i zbierać rzeczy, które znajdował w gęstwinie drzew. Posłuchajcie opowieści o bezinteresownej dobroci oraz o potędze przyjaźni, która przenosi góry i leczy z samotności.
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.3.06.2013


Maj - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

9 maja - "Bajka i Majka" Malina Prześluga

Czy mała pchełka, która uwielbia różowy kolor może być bohaterką wielu niesamowitych przygód?

16 maja - Rok Juliana Tuwima - "Pan Maluśkiewicz i wieloryb" czyli wszystko o pływaniu i nurkowaniu

Jak wygląda strój nurka, czy każdy może nauczyć się pływać? Zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym gościem.

23 maja - "Herbatka u Misia Uszatka czyli zapraszamy z okazji Dnia Mamy"

Zapraszamy dzieci i mamy na uroczyste spotkanie wypełnione wierszykami i życzeniami dla wszystkich Mam oraz wspólnymi zabawami i konkursami.
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.28.04.2013


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Zapraszamy dzieci oraz rodziców, babcie, dziadków i starsze rodzeństwo do udziału w konkursie czytelniczym

UŚMIECHNIĘTA BUZIA czyli RODZINNA MANIA CZYTANIA


              

więcej


18.03.2013


Kwiecień - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

4 kwietnia - O smoku, który lubił krówki - E. Pałasz

Czy każda krówka ma rogi, a każda pieczarka to grzyb...? Zapraszamy do jaskini niezwykłego smoka...

11 kwietnia - "Czekoladki dla sąsiadki" czyli Dzień Czekolady w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Słodka, gorzka, deserowa, a może mleczna, biała, nadziewana, któż z nas nie lubi tego smakołyku?

18 kwietnia - Czy to wiosna czy to zima, lubimy czytać wiersze Juliana Tuwima

Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, chodził tę rzepkę oglądać co dzień...

25 kwietnia - "Myszka Precelka nie umie się dzielić"

W pewnej bibliotece wśród tysięcy książek i zakurzonych regałów mieszka myszka Precelka wraz z całą swoją rodziną. To także dom bibliotekarki pani Dody i kota Animrumru.
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.28.02.2013


Marzec - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

7 marca - "Ale heca! Ale draka! - kilka wierszy o zwierzakach"

Nowe wiersze o zwierzakach! Jedne długie, inne krótkie: w paski, w łatki i gładziutkie!

14 marca - "Kolorowe przysłowia" U. Kozłowska

Co za dużo, to niezdrowo, kłamstwo ma krótkie nogi, z dużej chmury mały deszcz, to tylko kilka z przysłów, które towarzyszą nam na co dzień.

21 marca - "Mowa ptaków" - witamy Wiosnę

Po czym można poznać, że już przyszła Wiosna? Po radosnych trelach, wesolutkich pląsach... Uwaga! Ogłaszają ptaki wiosnę!!!

28 marca - "Niezwykłe pisanki"

Wesołe rozmowy dobiegają z miski. To pisanki tak hałasują! Jakie zagadki nam przygotują?
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.28.02.2013


Luty - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

7 lutego - "Zawiłości miłości" czyli walentynki w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

"Są losy ciut zawiłe i losu zawiłości i różne są uczucia i różne są miłości" czyli o zakochaniu, wspólnym gotowaniu, listach miłosnych, szczęściu, zrywaniu i powracaniu, pomaganiu w praniu, jeżdżeniu na karuzeli, motylach w brzuchu i błysku w oku.

28 lutego - "O czym marzy czarownica?"

W życiu czarownicy Feruli wszystko jest proste: jest złą czarownicą, prowadzi firmę odziedziczoną po babci, szklana kula to jej profesjonalny sprzęt magiczny. Pewnego dnia, nie wiadomo skąd, pojawia się "ta mała" i sprawy się bardzo komplikują. Czy jeden śliczny dzidziuś odmieni los Feruli?
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.26.01.2013


FERIE W BIBLIOTECE
od 11 lutego do 23 lutego 2013
godz. 11.00 - 13.00
Ferie z piratem Rabarbarem

Wszystkie dzieci, które chcą ciekawie spędzić ferie serdecznie zapraszamy do udziału w zabawach literackich i plastycznych, podczas których poznacie między innymi:
- niepokornego i nieustarszonego pirata Rabarbara i jego rodzinę, - korsarzy i rozbójników morskich odrobinę, - samotności Robinsona Cruzoe przyczynę, - oraz pirackich specjałów krztynę.

Program dwutygodniowej zabawy:

więcej26.01.2013


Styczeń - Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

3 stycznia - "Mama Mu na sankach"

Poznajcie nietuzinkowych przyjaciół: Mamę Mu, dla której nie ma rzeczy niemożliwych i Pana Wronę, który zawsze musi trochę ponarzekać i pokrakać.

10 stycznia - "Baśnie znane niesłychanie" w 385 rocznicę urodzin Charles'a Perraulta

Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Kot w butach, to klasyka literatury dziecięcej. No właśnie, czy my też znamy te baśnie ?

17 stycznia - "Dzień Babci i Dziadka w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka"

Serdecznie zapraszamy na do "Klubu Przyjaciół Misia Uszatka" na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka

24 stycznia - "Bajkoteka"czyli wielka księga wierszy Tadeusza Śliwiaka w 85 rocznicę urodzin

Jak zakończyła się wizyta wilka u dentysty, dlaczego jeże noszą kolce i co robił słoń w składzie porcelany?

31 stycznia - "Przywitaj się ze śnieżnymi zwierzętami"

Razem z huskim zapraszamy do krainy śniegu i lodu, gdzie odwiedzimy zwierzęta, które nie boja się zimy.
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.31.12.2012


Światowy Dzień Pluszowego Misia

ZOSTAŃ POMOCNIKIEM ŚW. MIKOŁAJA PODARUJ PLUSZOWEGO MISIA
Już po raz szósty zachęcamy dzieci i ich rodziców do udziału w akcji charytatywnej "Podaruj pluszowego misia".

Każdy może zostać pomocnikiem św. Mikołaja, wystarczy tylko wybrać się do sklepu i zakupić jedną zabawkę, by potem podarować ją dzieciom, które być może bez bezinteresownej pomocy innych, nie otrzymałyby świątecznej niespodzianki. Zakupione pluszaki i zabawki prosimy przynieść do biblioteki dziecięcej (pl. Piłsudskiego 9), gdzie od 3 do 13 grudnia zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie. Po wystawie wszystkie podarunki przekażemy odpowiednim instytucjom i w świątecznych paczkach trafią do domów czekających na prezenty od św. Mikołaja dzieci oraz na oddział dziecięcy rawskiego szpitala, by dać odrobinę radości małym pacjentom, którzy nadchodzące święta spędzą w szpitalu.

Więcej informacji pod nr tel.:
46 814 37 40 lub mbpdzieci@wp.pl; marcinkal@mkintegrator.pl


19.11.2012


Grudzień - terminarz spotkań Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

6 grudnia - "Urodzinki Bajkowej Rodzinki"

Wszyscy ich znają i wszyscy kochają, więc na bajkowe urodziny dzieci zapraszają : Pszczółka Maja, Krecik, Reksio, Bolek i Lolek, Rumcajs i Miś Uszatek.

13 grudnia - "Podaruj pluszowego misia" podsumowanie akcji

Zapraszamy na uroczyste podsumowanie szóstej edycji akcji "Zostań pomocnikiem św. Mikołaja - podaruj pluszowego misia"

20 grudnia - "Opowieści Bożonarodzeniowe"

Świąteczne zwyczaje, tradycje i marzenia, te trudne oraz te łatwe do spełnienia. Świąteczne spotkanie klubu Przyjaciół Misia Uszatka.
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.1.12.2012MBP Oddział dla Dzieci oraz Towarzystwo Muzyczne im. I. Paderewskiego w Rawie Mazowieckiej zapraszają na

"Koncert andrzejkowy"

30 listopada 2012 r. - godz. 16.30 (czytelnia biblioteki)

w programie:
1. występ instrumentalny uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego w Rawie Mazowieckiej
2. recital gitarowy Macieja Tatarynowicza - ucznia PSM w Tomaszowie Mazowieckim, laureata wielu prestiżowych nagród w konkursach gitarowych19.11.2012Topogranie - Rawski Dzień Gier

Rawskie Stowarzyszenie Miłośników gier Fabularnych i Fantastyki "Topory" serdecznie zaprasza najmłodszych i tych trochę starszych mieszkańców Rawy na V edycję Topogrania - Rawskiego Dnia Gier. Tym razem spotykamy się w Bibliotece dla dzieci (obok dużego Kościoła). W programie jak zwykle liczne konkursy z nagrodami,gry planszowe i towarzyskie, quizy, karaoke ,turniej w grę karcianą Magic the Gathering i wiele innych atrakcji. Rozpoczynamy o godzinie 10:00. Do zobaczenia06.09.2012Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu:
Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.45.

o klubie

terminarz listopad01.11.2012


Klub Przyjaciół Misia Uszatka - szósta edycja

Już od 4 października serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają do godziny 16.45.

o klubie

terminarz październik06.09.2012


WAKACJE W BIBLIOTECE - ZAPRASZAMY

Zapraszamy wszystkie dzieci na wakacyjne spotkania literacko - plastyczne z cyklu:

"Afryka Kazika"

termin : od 23 lipca do 3 sierpnia 2012 r. godz. : 11.00 - 13.00

więcej22.06.2012


Serdecznie zapraszamy 25 czerwca o godzinie 11.00 do Parku Miejskiego [altanka] na spotkanie z cyklu:

"Księgozbiór - Literackie atrakcje - książki na wakacje",

czyli wspólne czytanie książek w przestrzeni publicznej w ramach kampanii społecznej "Łódzkie czyta".

Zapraszamy wszystkich pasjonatów czytania i wszystkich miłośników słuchania do przyłączenia się do nas. Wystarczy tylko wyjść z domu z książką w ręku i spotkać się z nami w Parku Miejskim, aby wspólnie poczytać i posłuchać ulubionych opowieści.19.06.2012


Czerwiec - terminarz spotkań Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

6 czerwca (środa!) - "Uśmiechnięta buzia" finał konkursu "Rodzinna mania czytania"

W programie: - wręczenie nagród i dyplomów - największym maniakom czytania - dodatkowe losowanie nagród wśród wszystkich uczestników konkursu - zagadki literackie i zabawy plastyczne

14 czerwca - EURO 2012 "Koszmarny Karolek strzela gola"

Kiedy i dlaczego świat zwariował na punkcie piłki? Jak zostać piłkarzem, a jak idealnym kibicem?

21 czerwca - "Chlup, chlup, plum, plum ... już słychać morza szum!"

"Nareszcie!" - Pulpet i Bodzio wyjeżdżają na kolonie. Nad rzekę Świder z Warszawy jedzie się nie dłużej niż godzinę, a pani Wychowawczyni miała wrażenie, że ta podróż zajęła jej całą wieczność. Dlaczego?

28 czerwca - "55 urodziny Misia Uszatka"

Miś Uszatek to mały miś, śmieszny miś, który zna się z dziećmi już 55 lat. Zapraszamy na fantastyczne misiowe przyjęcie urodzinowe.01.06.2012


XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (od 29 maja do końca czerwca)

29 maja (godz. 11.30) - "Jest taka historia czyli opowieść o Januszu Korczaku" - Spotkanie autorskie z p. Beatą Ostrowicką.

31 maja (godz. 15.30) - Prywatka u Misia Uszatka, czyli bal z okazji Dnia Dziecka - wstęp wolny.

6 czerwca (godz. 15.30) - "Uśmiechnięta buzia" czyli finał konkursu "Rodzinna mania czytania" - wstęp wolny.


Przedszkolaki lubią bajki - spotkania literackie dla zorganizowanych grup przedszkolnych i zerówek. (tel. 46 814 37 40).

Czytamy dzieciom - wizyty bibliotekarek w rawskich przedszkolach (tel. 46 814 37 40).27.05.2012


Wiosna z Akapit-em w bibliotece

Szanowni Czytelnicy

"Wiosna z Akapit-em", to akcja dzięki której w bibliotece dziecięcej można po bardzo atrakcyjnych cenach zakupić książki wydane przez łódzkie wydawnictwo Akapit- Press. Oferta przygotowane przez wydawcę obejmuje 50 tytułów książek dla dzieci i młodzieży i jest skierowana do wszystkich, którzy lubią czytać i swoje ulubione książki mieć w domowej biblioteczce.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty książkowej wydawnictwa Akapit - Press.

Wydawnictwo w ramach akcji "Wiosna z Akapit-em" 25 kwietnia zorganizuje dla dzieci i młodzieży cztery spotkania promujące czytelnictwo. Książkowym spotkaniom z dziećmi towarzyszyć będą zabawy plastyczne, ruchowe oraz pokaz ilustracji. Młodzieży zaproponujemy projekcję slajdów promujących książki w sekcjach tematycznych: bezpieczny internet, problem anoreksji jak zostać pisarzem/blogerem, eurosieroty, spotkania z wampirami , perypetie z duchami.

02.04.2012


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Zapraszamy dzieci oraz rodziców, babcie, dziadków i starsze rodzeństwo do udziału w konkursie czytelniczym

UŚMIECHNIĘTA BUZIA czyli RODZINNA MANIA CZYTANIA


              

więcej


20.03.2012

Kwiecień - terminarz spotkań Klubu Przyjaciół Misia Uszatka
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

W kwietniu proponujemy:


01.04.2012


Marzec - terminarz spotkań Klubu Przyjaciół Misia Uszatka
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

W marcu proponujemy:


01.03.2012


Luty - terminarz spotkań Klubu Przyjaciół Misia Uszatka
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

W lutym proponujemy:


01.02.2012


Nowe czasopisma w czytelni

Szanowni Czytelnicy, informujemy że w czytelni dostępne są nowe tytuły czasopism:

"Abecadło" - miesięcznik edukacyjny dla najmłodszych

"Victor Junior" - dwutygodnik edukacyjny dla uczniów klas IV, V, IV

"Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy"
- tygodnik

6.08.2011


FERIE W BIBLIOTECE
od 30 stycznia do 10 lutego 2012
godz. 11.00 - 13.00
O królewskich i rycerskich kłopotach oraz różnych bajkowych przedmiotach


więcej


10.01.2012


Styczeń w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie w ramach Klubu Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

W styczniu proponujemy:


30.12.2011


Dzień Babci i Dziadka w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka
19 stycznia 2012 - godz. 15.30
W programie:
wierszyki i życzenia dla Babć i Dziadków
wspólne zabawy i konkursy
słodki poczęstunek dla gości i dzieci


Serdecznie zapraszamy


16.01.2012


Grudzień w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno – literackie w ramach Klubu Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

W grudniu proponujemy:


30.11.2011


Światowy Dzień Pluszowego Misia

Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci
oraz
Skauci Europy
już po raz piąty zapraszają do wzięcia udziału w akcji

ZOSTAŃ POMOCNIKIEM ŚW. MIKOŁAJA PODARUJ PLUSZOWEGO MISIA
V EDYCJA 25 listopada 2011 r.
Szanowni mali i duzi Czytelnicy
Zachęcamy Was do zakupu jednej zabawki i podarowanie jej dzieciom, które być może bez bezinteresownej pomocy innych, nie otrzymałyby świątecznej niespodzianki. Zakupione pluszaki i zabawki prosimy przynieść do biblioteki dziecięcej (pl. Piłsudskiego 9), gdzie od 25 listopada do 9 grudnia zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie. Po wystawie wszystkie podarunki przekażemy odpowiednim instytucjom i w świątecznych paczkach trafią do domów czekających na prezenty od św. Mikołaja dzieci oraz na oddział dziecięcy rawskiego szpitala, by dać odrobinę radości małym pacjentom, którzy nadchodzące święta spędzą w szpitalu.
Więcej informacji pod nr tel.: 46 814 37 40
lub mbpdzieci@wp.pl; marcinkal@mkintegrator.pl


19.11.2011


Klub Przyjaciół Misia Uszatka zaprasza dzieci na cotygodniowe spotkania literackie
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno – literackie w ramach Klubu Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

W listopadzie proponujemy:


30.10.2011


Zapraszamy dzieci na czwartkowe spotkania z bajką w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia literacko - plastyczne w ramach Klubu Przyjaciół Misia Uszatka. Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

W październiku proponujemy:


20.09.2011


WAKACJE w BIBLIOTECE - od 25 lipca do 5 sierpnia
MBP Oddział dla Dzieci zaprasza wszystkie dzieci na wakacyjne spotkania literacko - plastyczne z cyklu:

WAKACYJNA KACPERIADA

więcej


31.05.2011


Rodzinna mania czytania

- zapraszamy dzieci w wieku 3 - 8 lat oraz rodziców, babcie, dziadków i starsze rodzeństwo do udziału w konkursie czytelniczym. Konkurs trwa od 4 maja do 24 czerwca.

więcej


29.04.2011
Czerwiec w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu

Klub Przyjaciół Misia Uszatka.

Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

więcej


31.05.2011


30 czerwca godz. 15.30 - Zapraszamy na oficjalne rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego "Rodzinna mania czytania".
W programie:
- wręczenie nagród i dyplomów największym maniakom czytania
- dodatkowe losowanie nagród wśród wszystkich uczestników konkursu
- zagadki literackie i zabawy plastyczne


20.06.2011


26 czerwca godz. 14.30 - BERNARDYNKI RAWSKIE - Park Miejski

więcej


20.06.2011


3 czerwca, godz. 17.00 - Wystawa w Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna
Oddział dla Dzieci
serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy malarskiej
Pani Elwiry Bogusławy Kowalczyk
"Portrety Jana Pawła II w pastelach - Impresje"

Zapraszamy 3 czerwca (piątek) o godz. 17.00 pl. Piłsudskiego 9

Wydziale Tkaniny i Ubioru w Łodzi. Jej pasją i zawodem jest tworzenie rozwiązań niekonwencjonalnych w ubiorze. Maluje od zawsze, a ulubiony kierunek to realizm, piękno otaczającej nas natury oraz ludzie. W swojej pracy wykorzystuje głównie technikę olejną i pastel. Fascynuje ją surrealizm i symbolizm - sztuka przeniesiona jakby ze snu, a ulubionym polskim artystą jest Zbigniew Beksiński.
Pani Elwira Bogusław Kowalczyk brała udział w licznych wystawach zbiorowych i poplenerowych, a jej prace są w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, min. w Niemczech, Francji i Włoszech. Na wystawie zbiorowej pt. "Światło - Czułość "pod wspólnym podtytułem "Droga od realizmu do koloru" prezentowała obrazy powstałe w latach 2006 - 2007, a w roku 2009 prace artystki można było oglądać na indywidualnej wystawie "Impresje".
Na obecnej wystawie "Portrety Jana Pawła II w pastelach - Impresje" eksponowane są najnowsze prace artystki.


31.05.2011


2 czerwca - "Prywatka u Misia Uszatka" czyli wielki bal przebierańców w bibliotece. Początek zabawy - godz. 15.30.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na wielki bal u Misia Uszatka.

W programie:
- szalone tańce łamańce
- proste zadania do szybkiego wykonania
- zagadki z szufladki


31.05.2011


"Książki rosną razem z nami"

- akcja mająca na celu popularyzację czytelnictwa poprzez swobodną i bezpłatną wymianę książek między czytelnikami

czas akcji: od 11 kwietnia do 31 maja

więcej


4.04.2011


Urodziny wśród książek

"Urodziny wśród książek" - Szanowni Rodzice, jeśli chcecie aby Wasze dziecko przeżyło niezapomniane urodziny zorganizujcie je w Bibliotece.

więcej


03.09.2010


26 maja - Dzień Mamy w bibliotece
Serdecznie zapraszamy wszystkie Mamy na uroczyste spotkanie z okazji ich święta:

Godz. 15.30 - Herbatka u Misia Uszatka

W programie:
- wierszyki i życzenia dla Mamy
- wspólne zabawy i konkursy
- słodki poczęstunek dla gości i dzieci

Godz. 17.00 - Koncert z okazji Dnia Mamy

Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego serdecznie zaprasza na spektakl słowno - muzyczny z okazji Dnia Mamy w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego


24.05.2011


MAJ BEZ KAR - Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci ogłasza amnestię biblioteczną.

więcej


29.04.2011


Maj w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu

Klub Przyjaciół Misia Uszatka.

Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

więcej


29.04.2011


Kwiecień w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu

Klub Przyjaciół Misia Uszatka.

Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

więcej


01.04.2011


Marzec w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu

Klub Przyjaciół Misia Uszatka.

Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

więcej


28.02.2011


Luty w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu

Klub Przyjaciół Misia Uszatka.

Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

więcej


28.01.2011


17 - 28 STYCZNIA - FERIE W BIBLIOTECE

MBP Oddział dla Dzieci zaprasza najmłodszych na zajęcia literacko - plastyczne z cyklu:

Z przysłowiami za pan brat od najmłodszych lat czyli nie ma w ferie nudnych dni.


więcej


3.01.2011


13 stycznia - Klub Przyjaciół Misia Uszatka


Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.

Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

więcej3.01.2011


ZOSTAŃ POMOCNIKIEM ŚW. MIKOŁAJA PODARUJ PLUSZOWEGO MISIA

Już po raz czwarty MBP Oddział dla Dzieci i Rawski Hufiec SHK "Zawisza" FSE wspólnie zorganizowali akcję pod hasłem "Zostań pomocnikiem św. Mikołaja - podaruj pluszowego misia", której celem było zachęcanie dzieci do pomagania innym oraz kształtowanie ich wrażliwości społecznej. Zbiórka trwała przez cały listopad, a 9 grudnia nadszedł czas na jej podsumowanie. Miło nam poinformować, że w tym roku zebraliśmy ponad 300 pluszaków . Wszystkie nowe i czyste maskotki trawią do świątecznych paczek dla dzieci, natomiast te podarowane z serca, ale noszące ślady częstego używania zostaną w bibliotece i będą służyć najmłodszym czytelnikom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim "małym i dużym pomocnikom św. Mikołaja"

[więcej informacji już wkrótce w zakładce GALERIA]10.12.2010


Grudzień w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka


MBP Oddział dla Dzieci pl. Piłsudskiego 9 tel.: 046 814 37 40

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.29.11.2010


16 grudnia - "Serduszka miłości" E. Musiorska

Zbliżają się święta, cały świat przykryty był piękną i mięciutką śniegową kołderką. Olek i Marysia byli bardzo grzeczni i na pewno dostaną prezenty od Mikołaja, ale czy prezenty otrzyma również Staś?29.11.2010


23 grudnia - zapraszamy dzieci na wigilijne spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

W noc wigilijną wszystko się może zdarzyć... - wigilijne zwyczaje, świąteczne przysmaki, niezwykłe opowieści oraz najdłuższy choinkowy łańcuch świata.
Zapraszamy na wigilijne spotkanie w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka.

Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć, a zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.29.11.2010


9 grudnia - Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia i podsumowania akcji zorganizowanej przez Hufiec Rawski SHK "Zawisza" i Oddział dla Dzieci MBP

ZOSTAŃ POMOCNIKIEM ŚW. MIKOŁAJA PODARUJ PLUSZOWEGO MISIA

W programie spotkania:
1. "Awantura w muzeum" - spektakl pantonimiczny w wykonaniu aktorów teatru "Maska"działającego przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.
2. Oficjalne podsumowanie zbiórki pluszaków.
3. Zabawy dla dzieci.
Uroczystość odbędzie się 9 grudnia (tj. czwartek) o godzinie 15.30 w Bibliotece przy pl. Piłsudskiego 9.
Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i opiekunami.29.11.2010


2 grudnia - "Franklin i świąteczny prezent" P. Bourgeois

Franklin uwielbiał dawać i dostawać prezenty. Jednak w tym roku nie potrafił zdecydować, co ofiaruje jako prezent dla nieznajomego dziecka...29.11.2010


29 listopada - andrzejki w bibliotece

Andrzejkowy wieczór w bibliotece - zapraszamy w wigilię Św. Andrzeja 29 listopada [tj. Poniedziałek] o godz. 15.30 do biblioteki
Dlaczego warto obchodzić andrzejki?
Andrzejkowe wróżby i zabawy:
- lanie wosku
- wróżenie z butów
- kram z marzeniami
- grosik na szczęście
- tajemniczy worek
- rok bez pecha
- karteluchy pod poduchy24.11.2010


Zapraszamy dzieci na listopadowe zajęcia literacko - plastyczne w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka - każdy czwartek godz. 15.30 - 16.30

więcej


27.10.2010


Światowy Dzień Pluszowego Misia

Hufiec Rawski Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza FSE i Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci już po raz czwarty zapraszają do wzięcia udziału w akcji

ZOSTAŃ POMOCNIKIEM ŚW. MIKOŁAJA
PODARUJ PLUSZOWEGO MISIA

Drogie Dzieci!

Spośród wielu swoich zabawek wybierzcie jednego pluszowego misia lub inną zabawkę i przynieście ją do Biblioteki (pl. Piłsudskiego 9) do 30 listopada 2010 (wtorek). Jeżeli zechcecie, możecie również wspólnie z rodzicami kupić mały upominek i uczestnicząc w naszej akcji sprawić radość innym dzieciom, które takich zabawek nie mają.
Podarowane przez Was misie i inne zabawki zostaną zaprezentowane na wystawie, którą będzie można oglądać od 25 listopada do 4 grudnia w godzinach otwarcia Biblioteki.
Po wystawie wszystkie podarunki zostaną przekazane dzieciom objętym programem pomocy społecznej realizowanym przez odpowiednie instytucje społeczne i w świątecznych paczkach trafią do ich domów oraz na oddział dziecięcy rawskiego szpitala, by dać odrobinę radości małym pacjentom.
Prosimy, aby misie i zabawki, które zechcecie przekazać innym dzieciom były czyste, estetyczne i w dobrym stanie lub nowe.

Więcej informacji pod nr tel.: 46 814 37 40 lub mbpdzieci@wp.pl27.10.2010


28 października - zapraszamy dzieci na "Bal dziwaków i straszydeł" w bibliotece.

więcej


22.10.2010


Podziękowanie dla "Apteki nad Rawką"

więcej


14.10.2010


Październik w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Już od 7 października serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.

więcej


28.09.2010


Spotkanie z Panią Elizą Piotrowską

18 października o godzinie 10.00 trzecioklasiści z rawskich szkół podstawowych spotkają się z Panią Elizą Piotrowską - autorką książki "Fryderyk Chopin i jego świat". Spotkanie zorganizowane jest z okazji obchodzonej w tym roku 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

więcej


14.10.2010


"Wiatru tchnienie o Chopinie" - spotkanie autorskie z Panią Jolantą Horodecką

Wieczorek z okazji 200 rocznicy urodzin wielkiego kompozytora.

więcej


27.09.2010


Spotkanie autorskie z nastoletnim pisarzem Adamem Seredyńskim

Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza uczniów klasy piątej na spotkanie autorskie z nastoletnim pisarzem Adamem Seredyński autorem powieści "Przyjaciele z Breslau"

więcej


03.09.2010


Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Już od października po raz czwarty serdecznie zapraszamy dzieci na czwartkowe spotkania literacko - plastyczne odbywające się w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

więcej


03.09.2010


Urodziny wśród książek

"Urodziny wśród książek" - Szanowni Rodzice, jeśli chcecie aby Wasze dziecko przeżyło niezapomniane urodziny zorganizujcie je w Bibliotece.

więcej


03.09.2010


Drodzy czytelnicy - miłośnicy książek ogłaszamy nową akcję

"KSIĄŻKI, Z KTÓRYCH WYROŚLIŚMY "
Na pewno każdy z Was posiada w swojej biblioteczce książki po które już nie sięga, które zostały przeczytane wielokrotnie, czyli takie, z których zwyczajnie już wyrośliście. Wszystkie takie książki, pod warunkiem, że są w dobrym stanie (czyste, niezniszczone) będzie można przynieść do biblioteki zostawić na wyznaczonym stole, a ze zgromadzonych tam tytułów wybrać sobie te, które Was zainteresują i zabrać je do domu.
Akcja ta ma na celu popularyzację czytelnictwa poprzez bezpłatną wymianę książek między czytelnikami i trwać będzie przez całe wakacje. Książki, które nie znajdą nowego nabywcy zostaną przeznaczone na Kiermasz Taniej Książki 2011 , a uzyskane ze sprzedaży pieniądze na zakup nowości dla najmłodszych.
Zachęcamy Was do wzięcia udziały w tej akcji

Czytelniku, jeśli:
1. lubisz czytać, a wszystkie książki w domowej biblioteczkę są już przeczytane;
2. lubisz sięgać po tzw. literackie perełki, które nie mają wznowień i nie można znaleźć ich na księgarskich półkach;
3. masz w domu książki, których już nie czytasz i nie wiesz co z nimi zrobić;
4. w twojej biblioteczce są książki, z których już zwyczajnie wyrosłeś.


koniecznie skorzystaj z naszej propozycji.


28.06.2010

      Szanowni Czytelnicy, z przyjemnością informujemy, że od 1 czerwca Biblioteka dla Dzieci dołączyła do instytucji kulturalnych i oświatowych propagujących potrzebę systematycznego czytania dzieciom w ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom" odbywającej się pod honorowym patronem Fundacji ABCXXI. Wszyscy wiemy, że czytanie dzieciom już od najmłodszych lat przynosi wiele korzyści zarówno w sferze intelektualnej, poznawczej, jak i emocjonalnej. Poprawia koncentrację, zabezpiecza rozwój wyobraźni twórczej i pamięci odtwórczej, a także umożliwia nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami. Systematycznie czytając przyzwyczajamy i wprawiamy dziecko do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalimy umiejętności interpersonalne, kształtujemy prawidłową postawę życiową i wrażliwość oraz pożądane społecznie cechy psychiczne jak: odwaga, systematyczność, odpowiedzialność, koleżeństwo, ambicja, zdyscyplinowanie i siła woli.

Biblioteka dla Dzieci od wielu lat stara się zachęcać dzieci i ich rodziców do sięgania po książki i wspólnego czytania. Oprócz spotkań i wydarzeń na stałe goszczących już w naszym kalendarzu (Klub Przyjaciół Misia Uszatka, ferie i wakacje z Biblioteką), oferta kulturalna Biblioteki poszerzy się o nowe propozycje, które mamy nadzieję spotkają się z Waszym zainteresowaniem. Będą to min. "Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom", "Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia", "Mikołajki z Mikołajkiem", "Urodziny wśród książek". Zachęcamy gorąco wszystkich Czytelników do uczestnictwa w imprezach promujących czytelnictwo wśród najmłodszych a także czekamy na propozycje i sugestie dotyczące aktywnego wypoczynku z dobrą literaturą, które chętnie wykorzystamy w przygotowywanych zajęciach bibliotecznych.


25.06.2010


WAKACJE W BIBLIOTECE

MBP Oddział dla Dzieci zaprasza wszystkie dzieci na wakacyjne spotkania literacko - plastyczne z cyklu:

Witajcie w naszej bajce czyli Wakacyjna Akademia Jana Brzechwy
Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a w książkach wierzcie w słowa przygoda już się chowa.

termin : od 26 lipca do 6 sierpnia 2010 r.

godz. : 11.00 - 13.00

ZAPRASZAMY DZIECI CODZIENNIE

od poniedziałku 26 lipca do piątku 6 sierpnia (oprócz sobót) do udziału w zabawach literackich i plastycznych, podczas których będziecie mogli poznać wiele wręcz nieprawdopodobnych historii, odwiedzić niezwykłe miejsca, poznać wspaniałych przyjaciół i wesoło spędzać czas.


Nasze propozycje:

Czytanie jak fruwanie:
Skarżypyta, kłamczucha a może samochwała czyli bon ton - jak to działa?
Leniuchowanie na tapczanie.
Z wizytą na straganie czyli zdrowe odżywianie.
Tańcowała igła z nitką czyli tańce łamańce.
Plotki i opowieści pełne wszelakiej treści czyli nieprawdopodobne historie.
zabawy literackie: zagadki, kalambury, rebusy
Konkursy dla odważnych
Kulinarny zawrót głowy: kanapki, sałatki, surówki itp.
Zabawy plastyczne: kredki, farby, plastelina, masa solna itp.
Zabawy sprawnościowe: ciuciubabka, głuchy telefon, pomidor, budzenie misia itp.


28.06.2010


Czerwiec w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.
24 czerwca - Czytały go nasze babcie czyli świętujemy urodziny Świerszczyka w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

"Świerszczyk" popularne czasopismo dla dzieci obchodzi w tym roku 65 urodziny. Z tej okazji serdecznie zapraszamy dzieci na uroczyste spotkanie w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka.
- "Niezwykłe urodziny" - przedstawienie jubilata
- "Z pamiętnika pewnego świerszczyka" - czytanie fragmentów
- Niech nam żyje sto lat - urodzinowy tort (poczęstunek)
- Laurka dla Świerszczyka - przygotowanie laurek, które zostaną wysłane do redakcji czasopisma


Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.


28.05.2010


Kochamy nasze Mamy czyli herbatka u Misia Uszatka

Klub Przyjaciół Misia Uszatka serdecznie zaprasza dzieci i ich Mamy na uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Mamy.
Zapraszamy w czwartek 27 maja o godz. 15.30


19.05.2010


10 czerwca - "Morska przygoda Kasi"

Zbliżają się wakacje, więc czas zastanowić się jak je chcemy spędzić.
Zobaczcie, dokąd wybrała się Kasia i jakie przygody na nią czekały...

17 czerwca - "Kogutek Ziutek na Mazurach"

Na malowniczych Mazurach kogutek Ziutek przeżywa zabawne przygody. Ku uciesze kuzynek kaczek nie radzi sobie z rozbijaniem namiotu, pływaniem czy zbieraniem grzybów. Ale gdy w okolicy pojawia się złodziej...

Serdecznie zapraszamy dzieci na spotkanie z sympatycznym kogutkiem.

8 - 15 maja TYDZIEŃ BIBLIOTEK w Bibliotece dla Dzieci

14 maja - spektakl teatralny "Złota Rybka" w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych Art Re
Przedstawienie odbędzie się 14 maja (tj. piątek) o godz. 10.15
w Bibliotece dla Dzieci pl. Piłsudskiego 9

Uwaga: w związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy rodziców o zapisanie dziecka u bibliotekarz [termin zapisu: 13 maja]


04.05.2010


Maj w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.

Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.
więcej


30.04.2010


8 - 15 maja TYDZIEŃ BIBLIOTEK w Bibliotece dla Dzieci

11 maja - zapraszamy młodych czytelników na spotkanie autorskie z Panią Ewą Nowak.
z wykształcenia pedagogiem - terapeutą, z zamiłowania pisarką i publicystką, autorką takich książek jak: Wszystko, tylko nie mięta, Krzywe 10, Drugi, Michał Jakiśtam, czy Bardzo biała wrona (książka roku 2009 - nagroda IBBY)
Spotkanie odbędzie się 11 maja (tj. wtorek) o godz. 9.00 w Bibliotece dla Dzieci pl. Piłsudskiego 9
Po zakończeniu spotkania będzie można kupić książki (cena 20 zł) i uzyskać autograf autorki.

Uwaga: w związku z ograniczoną liczbą miejsc, wszystkich zainteresowanych czytelników prosimy o zapisy u pań bibliotekarek: w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 oraz w Bibliotece dla Dzieci.Kwiecień w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na cotygodniowe zajęcia plastyczno - literackie z cyklu Klub Przyjaciół Misia Uszatka.

Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki w każdy czwartek o godz. 15.30 i trwają godzinę.
więcej


25.03.2010


25 marca - zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

Co było pierwsze, jajko czy kura?
Jak Kubuś Puchatek świętował Wielkanoc, a Miś Uszatek urządzał śmigus - dyngus?
Świąteczne historie, wielkanocne zwyczaje i kolorowe pisanki czyli wszystko co trzeba wiedzieć o Wielkanocy.

Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.

Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30
Serdecznie zapraszamy


26.02.2010


18 marca - zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

Wiośnie na spotkanie czyli kiedy przyjdzie do nas wiosna i po czym ją poznamy:
- Czy Wiosna przyjedzie do nas samochodem, czy może przyleci samolotem?
- Jak wygląda Wiosna i czy jej nie przegapimy?
- Reksio i wiosenny konkurs
- Wiosenne zauroczenie kota Filemona
- Wiosenne zabawy i niespodzianki
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.

Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30
Serdecznie zapraszamy


26.02.2010


4 marca - zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

Drogie dzieci, pewien mały wróbelek miał wielkie marzenie, jeśli chcecie poznać jakie, przyjdźcie koniecznie na spotkanie przyjaciół sympatycznego misia.
Zapraszamy do poznania marzeń małego wróbelka i innych bajek.

Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.

Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30
Serdecznie zapraszamy


26.02.2010


5 marca - zapraszamy na kolejne spotkanie Superklubu [godz. 15.00]

Drogi Czytelniku, szukasz ciekawej lektury, chcesz wymienić się wrażeniami i uwagami o ostatnio przeczytanej książce? Szukasz nowych informacji i sposobu na nudę?
Jeśli tak, to spotkajmy się w bibliotece - w piątek o godz. 15.00.

26.02.2010


8 marca - zapraszamy na spektakl teatralny "Okno na świat" w wykonaniu uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej [godz. 15.30]

26.02.2010


11 marca - zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

Wiosenne ożywienie czyli Awantura na podwórku - zapraszamy do wysłuchania pełnej fantazji i humoru historyjki z serii "Odjazdowy zwierzyniec"
Przypominamy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka zawsze można dołączyć. Wystarczy przyjść w czwartek o godz. 15.30 do biblioteki i przyłączyć się do zabawy.

Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30
Serdecznie zapraszamy


26.02.2010


15 - 26 LUTEGO - FERIE W BIBLIOTECE
1.Lista figli i wybryków gromady wesołych psotników czyli ferie z Mikołajkiem


więcej

2. Odrobina lata w środku zimy – warsztaty dla dzieci i młodzieży (wiek: od 11 lat)


więcej01.02.2010


11 lutego - zapraszamy dzieci na Walentynkowe Spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka
Drogie dzieci, jeśli chcecie się dowiedzieć:
jak Kubuś Puchatek świętował walentynki?
kogo poprosił o rękę hipopotam?
jaką walentynkę przygotował Clifford?

przyjdźcie koniecznie na walentynkowe spotkanie przyjaciół sympatycznego misia.

Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30
Serdecznie zapraszamy09.01.2010


Szanowni Czytelnicy jesteśmy Wam winni jeszcze jedną informacje. Otóż w 2009 roku księgozbiór Biblioteki dla Dzieci powiększył się o 65 książek przekazanych bibliotece w darze, w tym 10 tytułów dla najmłodszych zakupiliśmy za pieniądze uzyskane z akcji "Uwolnij książkę"


09.01.2010


5 lutego - zapraszamy do SUPERKLUBU CZYTELNIKÓW [godz.15.00]
Szanowni czytelnicy, jeśli lubicie:
- czytać książki i komiksy,
- bawić się słowem i tekstem literackim,
- dzielić się z innymi swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury,
- rozwiązywać zagadki literackie i kalambury,
- realizować swoje pomysły plastyczne,
- spędzać czas z przyjaciółmi,


Zapraszamy Was do nowego Klubu Czytelnika, który powstał z inicjatywy młodych czytelniczek Biblioteki i jest propozycją skierowaną do wszystkich, którzy lubią dobrą książkę i dobrą zabawę.

1. W czasie klubowych spotkań będziemy rozmawiać o książkach, które warto przeczytać lub lepiej zrezygnować z ich lektury.
2. Każdy klubowicz, z bogatego księgozbioru naszej Biblioteki, sam będzie wybierał książki, które zechce przeczytać i podzielić się wrażeniami podczas spotkania [czas na lekturę to 30 dni]
3. Stworzymy Biblioteczną Listę Przebojów:
Przeczytana i polecana innym książka otrzyma od recenzenta odpowiednią ilość gwiazdek [w skali od 1 do 5], a każdy czytelnik, który również zechce ją przeczytać będzie mógł przyznać kolejne punkty. W ten sposób do wakacji powstanie ranking najciekawszych książek.
4. Przywilejem klubowiczów będzie pierwszeństwo w wypożyczaniu nowości literackich.
5. Nie zabraknie również zabaw literackich, kalamburów, rebusów i zagadek.
6. Będzie można sprawdzić swoje umiejętności plastyczne (cuda i cudeńka z papieru, makaronu itp.).
7. Chętni mogą wykazać się swoją inwencją i pomysłowością, gdyż to klubowicze sami będą proponować tematy poszczególnych spotkań i zabaw.
8. W dalszej perspektywie planowane są również konkursy i niespodzianki dla Superczytelników.
9. Spotkania w klubie odbywać się będą co dwa tygodnie w czytelni Biblioteki dla Dzieci w godz. 15.00 - 16.00.
10. Warunkiem przystąpienia do klubu jest umiejętność samodzielnego czytania i posiadanie karty bibliotecznej (Przypominamy, że kartę można otrzymać w Bibliotece po okazaniu legitymacji szkolnej. Zgodnie z regulaminem, osoby które ukończyły 10 lat za otrzymanie karty bibliotecznej płacą 1 zł).09.01.2010


4 lutego - zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka
Drogie Dziewczynki i Chłopczyki,
niewiele trzeba się natrudzić,
by znaleźć wokół nas pomniki
przedstawiające sławnych ludzi.

Powiem wam w ścisłej tajemnicy
(niech to zostanie między nami),
że wszyscy ludzie na pomnikach
w dzieciństwie byli dzieciakami.

Jak mały Frycek został Fryderykiem - zapraszamy na uszatkowe spotkanie z okazji 200 rocznicy urodzin wielkiego kompozytora.

Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30
Serdecznie zapraszamy09.01.2010


28 stycznia - zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka
Idzie luty, załóż ciepłą czapkę i wygodne buty czyli wszystko o czapkach:
- czapki domowe i czapki balowe
- czapki plażowe i czapki zimowe

Kto wymyślił czapki? Dlaczego warto je nosić, gdy jest zimno? Różne fasony, nazwy i zastosowanie czapek na przestrzeni dziejów.

Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30
Serdecznie zapraszamy09.01.2010


21 stycznia - Dzień Babci i Dziadka w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W KLUBIE PRZYJACIÓŁ MISIA USZATKA


Drogie dzieci, zaproście swoje kochane Babcie i swoich kochanych Dziadków na uroczyste spotkanie Przyjaciół Misia Uszatka. Wspólnie złożymy im w tym niezwykłym dniu życzenia i wręczymy prezenty. Nie zabraknie również wesołej zabawy i słodkiego poczęstunku.
Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30
Serdecznie zapraszamy04.01.2010


22 stycznia - zapraszamy do SUPERKLUBU CZYTELNIKA [godz. 15.00]
Szanowni czytelnicy, jeśli lubicie:
- czytać książki i komiksy,
- bawić się słowem i tekstem literackim,
- dzielić się z innymi swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury,
- rozwiązywać zagadki literackie i kalambury,
- realizować swoje pomysły plastyczne,
- spędzać czas z przyjaciółmi,


Zapraszamy Was do nowego Klubu Czytelnika, który powstał z inicjatywy młodych czytelniczek Biblioteki i jest propozycją skierowaną do wszystkich, którzy lubią dobrą książkę i dobrą zabawę.

1. W czasie klubowych spotkań będziemy rozmawiać o książkach, które warto przeczytać lub lepiej zrezygnować z ich lektury.
2. Każdy klubowicz, z bogatego księgozbioru naszej Biblioteki, sam będzie wybierał książki, które zechce przeczytać i podzielić się wrażeniami podczas spotkania [czas na lekturę to 30 dni]
3. Stworzymy Biblioteczną Listę Przebojów:
Przeczytana i polecana innym książka otrzyma od recenzenta odpowiednią ilość gwiazdek [w skali od 1 do 5], a każdy czytelnik, który również zechce ją przeczytać będzie mógł przyznać kolejne punkty. W ten sposób do wakacji powstanie ranking najciekawszych książek.
4. Przywilejem klubowiczów będzie pierwszeństwo w wypożyczaniu nowości literackich.
5. Nie zabraknie również zabaw literackich, kalamburów, rebusów i zagadek.
6. Będzie można sprawdzić swoje umiejętności plastyczne (cuda i cudeńka z papieru, makaronu itp.).
7. Chętni mogą wykazać się swoją inwencją i pomysłowością, gdyż to klubowicze sami będą proponować tematy poszczególnych spotkań i zabaw.
8. W dalszej perspektywie planowane są również konkursy i niespodzianki dla Superczytelników.
9. Spotkania w klubie odbywać się będą co dwa tygodnie w czytelni Biblioteki dla Dzieci w godz. 15.00 - 16.00.
10. Warunkiem przystąpienia do klubu jest umiejętność samodzielnego czytania i posiadanie karty bibliotecznej (Przypominamy, że kartę można otrzymać w Bibliotece po okazaniu legitymacji szkolnej. Zgodnie z regulaminem, osoby które ukończyły 10 lat za otrzymanie karty bibliotecznej płacą 1 zł).09.01.2010


14 stycznia - zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

"Biały śnieżek w nocy spadł,
opatulił kołdrą świat
przykrył chaty i podwórka,
nawet płotek i kocurka.
Jak do tego doszło nie wiem,
lecz tej nocy wraz ze śniegiem,
na podwórko spadł bałwanek..."

zapraszamy dzieci do zimowej krainy bałwanków.
Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30
Serdecznie zapraszamy04.01.2010


8 stycznia -zapraszamy do SUPERKLUBU CZYTELNIKA [godz. 15.00]

Zapraszamy na pierwsze organizacyjne spotkanie Klubu Czytelnika.
Klub powstał z inicjatywy młodych czytelniczek Biblioteki i jest propozycją skierowaną do wszystkich, którzy lubią dobrą książkę i dobrą zabawę.

1. Warunkiem przystąpienia do klubu jest ukończenie 8 lat i oczywiście posiadanie karty bibliotecznej (Przypominamy, że kartę można otrzymać w Bibliotece po okazaniu legitymacji szkolnej. Zgodnie z regulaminem, osoby które ukończyły 10 lat za otrzymanie karty bibliotecznej płacą 1 zł).
2. W czasie klubowych spotkań będziemy rozmawiać o książkach, które warto przeczytać lub lepiej zrezygnować z ich lektury.
3. Nie zabraknie również zabaw literackich, kalamburów, rebusów i zagadek.
4. Będzie można sprawdzić swoje umiejętności plastyczne (cuda i cudeńka z papieru, makaronu itp.).
5. Chętni mogą wykazać się swoją inwencją i pomysłowością, gdyż to klubowicze sami będą proponować tematy poszczególnych spotkań i zabaw.
6. Spotkania w klubie planowane są co dwa tygodnie w czytelni Biblioteki dla Dzieci w godz. 15.00 - 16.00.04.01.2010


7 stycznia - zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

Drogie dzieci, zapraszamy Was na pierwsze w nowym roku spotkanie z sympatycznym misiem. Jeśli spędzicie z nami to popołudnie, poznacie nowe psoty Emila ze Smalandii, mroźne bajki Misia Uszatka i zimowe zabawy Kubusia Puchatka. Przygotujemy śniegowe kule i stoczymy prawdziwą "uszatkową bitwę śnieżkową".
Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30
Serdecznie zapraszamy04.01.2010


23 grudnia - zapraszamy dzieci na wigilijne spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

W noc wigilijną wszystko się może zdarzyć... - wigilijne zwyczaje, świąteczne przysmaki, niezwykłe opowieści oraz najdłuższy choinkowy łańcuch świata.
Zapraszamy na wigilijne spotkanie w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka.
Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30
Serdecznie zapraszamy30.11.2009


17 grudnia - zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

"W pewnym domu była piękna choinka. Paliły się na niej świeczki, nie elektryczne, ale zwykłe. Kolorowe światełka lśniły w szklanych bombkach i na łuskach szklanych rybek. Na szczycie choinki kołysała się zgrabna Baletniczka w różowej sukience, a niedaleko niej siedział Kominiarczyk... "

- Jeżeli chcecie poznać dalszy ciąg tej niezwykłej bajki Misia Uszatka zapraszamy na spotkanie przyjaciół sympatycznego Misia.
Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30
Serdecznie zapraszamy30.11.2009


10 grudnia - zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

Na wizytę Mikołaja co roku czekamy,
a przyjazdy jego do nas bardzo uwielbiamy..."
Hej dzieciaki! Czy już napisaliście list do świętego Mikołaja?
Jeśli jeszcze nie, to zapraszamy Was do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka. Wspólnie przygotujemy piękne listy, a Miś Uszatek dopilnuje, aby Wasze marzenia się spełniły.

Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30
Serdecznie zapraszamy.30.11.2009


9 grudnia - "Na tropach przygody" czyli spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke [godz. 9.00]

Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci zaprasza wszystkich czytelników na spotkanie autorskie

z Panem Grzegorzem Kasdepke.
Spotkanie odbędzie się 9 grudnia (tj. środa) o godz. 9.00
w Bibliotece dla Dzieci pl. Piłsudskiego 9.
Po zakończeniu spotkania będzie można kupić książkę (w cenie od 12 zł do 19 zł) i uzyskać autograf pisarza.

Uwaga: w związku z ograniczoną liczbą miejsc, wszystkich zainteresowanych czytelników prosimy o zapisywanie się u dyżurującego bibliotekarza [zapisy przyjmujemy do 8 grudnia]30.11.2009


3 grudnia - podsumowanie akcji "Podaruj pluszowego misia"

Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia i podsumowania akcji zorganizowanej przez SHK "Zawisza" i Bibliotekę dla Dzieci "Podaruj pluszowego misia".


Drogie dzieci, zakończyliśmy organizowaną już po raz trzeci zbiórkę pluszaków. Nadszedł więc czas na uroczyste podsumowanie i zakończenie akcji. Razem z zaproszonymi gośćmi policzymy wszystkie misie i zawiążemy im piękne czerwone wstążeczki. Nie zabraknie oczywiście wesołej zabawy, konkursów i zagadek oraz słodkich niespodzianek.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami i opiekunami.
Początek spotkania: godz. 15.3030.11.2009


MBP Oddział dla Dzieci i Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza FSE zapraszają wszystkie dzieci do wzięcia udziału w akcji

PODARUJ PLUSZOWEGO MISIA

zorganizowanej z okazji

ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA

Spośród wielu swoich zabawek wybierzcie jednego pluszowego misia i przynieście go do Biblioteki (pl. Piłsudskiego 9) do dnia 28 listopada 2009 (sobota)
Każdy podarowany przez Was miś otrzyma czerwoną wstążeczkę i etykietkę z napisem "dla przyjaciela" będzie zaprezentowany na wystawie w czytelni Biblioteki.
Wystawę pluszowych misiów będzie można oglądać od 25 listopada do 4 grudnia w godzinach otwarcia Biblioteki
Po wystawie wszystkie podarowane przez Was misie zostaną przekazane dzieciom objętym programem pomocy społecznej realizowanym przez odpowiednie instytucje społeczne i w świątecznych paczkach trafią do ich domów

Prosimy, aby misie, które zechcecie przekazać innym dzieciom były czyste, estetyczne i w dobrym stanie.30.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

26 listopada - Zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

Fusy w filiżance, lanie wosku, Chichocząca Chata ... w andrzejki wszystko jest możliwe, czyli "Upiorne andrzejki" w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka:
- andrzejkowe zwyczaje
- andrzejkowe wróżby
- andrzejkowe zabawy


Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30.
Serdecznie zapraszamy.30.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

9 - 25 listopada - "Wszystkie misie świata" zajęcia tematyczne dla zorganizowanych grup przedszkolnych [termin i godz. do ustalenia]więcej30.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

23 - 27 listopada - Andrzejkowe wróżby - zajęcia tematyczne dla zorganizowanych grup przedszkolnych [termin i godz. do ustalenia]więcej30.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

19 listopada - Zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

"Mój ulubiony miś" - spotkanie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia

"Jak miło misia wziąć do ręki!
Jest taki miły, taki miękki.
Miś lubi wszystko, co i wy:
śmieszne mruczanki, bajki, gry..."

Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30.
Serdecznie zapraszamy.30.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

12 listopada - Zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

Drogie dzieci na świecie jest około 200 państw. Każde z nich ma swoje godło, czyli symbol, który umieszcza się na fladze, monetach i ważnych pieczęciach. Polskim godłem jest biały orzeł na czerwonym tle w złotej koronie.
Jeśli chcecie poznać historię orła białego oraz innych sławnych zwierzaków, przyjdźcie koniecznie do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka.

Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30.
Serdecznie zapraszamy.30.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

5 listopada - Zapraszamy dzieci na spotkanie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

Drogie dzieci, tym razem poznacie niezwykłego Malarza, który zapewne mieszka w waszym mieście, ma cztery farby, pudełko kredek, tusz, gęsie pióro, pędzel niejeden, ziarnko talentu, fantazji krzynę, czarny kapelusz i peleryną...
Nie zabraknie oczywiście zagadek, rebusów i wesołej zabawy.

Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30.
Serdecznie zapraszamy.30.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

22 października - spotkanie w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Zapraszamy dzieci na spotkanie Przyjaciół Misia Uszatka:
- "Jesienna wróżka" z wizytą u Uszatka
- "Jesienny koszyczek" czyli dlaczego lubimy jesień
- Jesienny wietrzyk (zabawa)
- kasztanowe cudaki

Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30.
Serdecznie zapraszamy.02.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

29 października - spotkanie w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Zapraszamy dzieci na spotkanie Przyjaciół Misia Uszatka:

- "Leci, leci Czarownica"
- proste zadania do wykonania (zabawa)
- duchy, duszki i czarownice czyli kolorowa galeria

Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30.
Serdecznie zapraszamy.02.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

30 października - Bal dziwaków i straszydeł w Bibliotece
[bal kostiumowy dla dzieci, godz. 15.30 - 17.00]

Niech się zbudzą przewidzenia, senne zjawy i wspomnienia!
Bal rozpocznie się wyśnionym polonezem z kotylionem!

Biblioteka dla Dzieci zaprasza wszystkich śmiałków na "Bal dziwaków i straszydeł",
który odbędzie się 30 października w godzinach 15.30 - 17.00.

więcej02.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

1 - 27 października - "Laurka dla Pani Wandy" - konkurs plastyczny
dla klas 1 - 3 z okazji 80 rocznicy urodzin poetki.

Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci
zaprasza młodych czytelników do udziału w konkursie plastycznym ogłoszonym z okazji 80-tej rocznicy urodzin poetki

"Laurka dla Pani Wandy"

więcej02.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

30 października - "Czarownica w bibliotece" zajęcia literackie dla zorganizowanych grup przedszkolnych [ godz. 10.00]więcej02.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

30 października - "Pociąg do Wierszykowa" zajęcia tematyczne dla zorganizowanych grup przedszkolnych z okazji 115 rocznicy urodzin Juliana Tuwima. [termin i godz. do ustalenia]więcej02.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

Już od października wznawia działalność

Klub Przyjaciół Misia Uszatka
Klub przyjaciół sympatycznego misia proponuje najmłodszym czytelnikom cykliczne spotkania literacko - plastyczne rozwijające zainteresowania czytelnicze, pobudzające wyobraźnię artystyczną, stwarzające możliwość nawiązywania nowych kontaktów rówieśniczych. Zajęcia odbywać się będą w każdy czwartek od godz. 15.30 do 16.30.

więcej01.09.2009


Biblioteka dla Dzieci:

Uwaga Czytelnicy zainteresowani czwartkowym spotkaniem z Panią Katarzyną Majgier.Od dziś w Bibliotece dla Dzieci można kupić wybraną książkę pisarki: "Trzynastka na karku", "Marzycielki", "Po co mi chłopak", "Przebój na pięć" (tytuły te będą również dostępne po zakończeniu spotkania). Cena każdej książki to 17 zł.

Serdecznie zapraszamy !02.10.2009


Biblioteka dla Dzieci:

8 października - "Marzycielki na pięć" - spotkanie autorskie z Katarzyną Majgier [godz. 11.30]Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej
serdecznie zaprasza wszystkich czytelników na spotkanie autorskie
z Panią Katarzyną Majgier
spotkanie odbędzie się 8 października (tj. czwartek) o godzinie 11.30
w Bibliotece dla Dzieci pl. Piłsudskiego 9
Po zakończeniu spotkania będzie można zakupić książki i uzyskać autograf pisarki.

Uwaga: w związku z ograniczoną liczbą miejsc zainteresowanych czytelników prosimy o zapisywanie się u dyżurującego bibliotekarza (zapisy przyjmujemy do 7 X)

więcej22.09.2009


Biblioteka dla Dzieci:

15 października - spotkanie w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Zapraszamy dzieci na spotkanie Przyjaciół Misia Uszatka i urodziny Kubusia Puchatka:
- "Jesienne zabawy" Kubusia Puchatka
- "Świat leśnych zwierząt" czyli głosy i odgłosy w Stumilowym Lesie
- "Jesienni pracusie", czyli które zwierzęta i dlaczego robią zapasy na zimę
- "Pałac pełen drzew" czyli liście i listeczki
- urodzinowe bukiety z kolorowych liści dla Kubusia Puchatka22.09.2009


Biblioteka dla Dzieci:

1 października - spotkanie w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka

Zapraszamy dzieci na pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie przyjaciół sympatycznego misia.
Drogie dzieci, gdy do nas przyjdziecie, to się dowiecie:
Czemu żółkną liście?
Co się kryje w lesie?
Wspólnie z Bolkiem i Lolkiem ustalicie, które grzyby można zbierać, a jakie lepiej omijać z daleka?
Może trudno w to uwierzyć, ale dzięki Wam w Bibliotece zamieszkają kolorowe jeże.
Zajęcia trwają od godziny 15.30 do 16.30.
Serdecznie zapraszamy.22.09.2009


Biblioteka dla Dzieci:

Szanowni Czytelnicy

        Z myślą o miłośnikach książek 1 lipca ogłosiliśmy konkurs "Odkurzone przeboje, czyli wakacyjna Mania Czytania", który polegał na przeczytaniu wypożyczonej książki i wypełnieniu odpowiedniego kuponu. Regulaminem konkursowym objęte zostały utwory autorów trochę dziś zapomnianych, a konkurs miał na celu zachęcenie Was do sięgnięcia po literaturę, którą czytali także Wasi rodzice. Trzy osoby z każdej grupy wiekowej, których wypełnione kupony konkursowe znalazłyby się w oznaczonym pudełku, mogły liczyć na nagrody. Niestety, choć dużym powodzeniem cieszyły się książki chociażby Zbigniewa Nienackiego, Edmunda Niziurskiego czy Haliny Snopkiewicz, to konkurs nie będzie miał finału. Czytaliście, ale nie wypełnialiście kuponów i 14 sierpnia po otwarciu konkursowego pudełka okazało się, że jest ono puste.

        Nie ukrywamy, że jesteśmy trochę zaskoczeni tym faktem, chociażby dlatego, że chętnie czytaliście książki z oznaczonych konkursem półek i była szansa na zdobycie nagrody.

        Niemniej jednak cieszy nas, że czytacie dla własnej przyjemności z pełną świadomością, że każda przeczytana książka wzbogaca Waszą osobowość, pogłębia wiedzę i daje mnóstwo satysfakcji.


17.08.2009


Biblioteka dla Dzieci:

Biblioteka na Was czeka - Wakacje 2009 w Bibliotece dla Dzieci:

1. Pieski, psiaki i inne zwierzaki, czyli wakacje z Reksiem - zabawy literackie dla najmłodszych dzieci (wiek: 4 - 7 lat) (termin: 27.07. - 08.08.)

więcej

2. Z wizytą w Starym Knedelkowie - zajęcia dla dzieci w wieku 8 - 12 lat. (termin: 10.08 - 14.08)

więcej

3. "Wakacje z dobrą książką"

Przez całe wakacje zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z bogatej oferty literackiej przygotowanej przez bibliotekarzy specjalnie dla naszych czytelników. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, a w każdą sobotę w godz. 9.00 - 15.00.

więcej

4. "Podróże bez biletu" - bezpłatny dostęp do internetu dla dzieci i młodzieży ( w okresie 27 lipca - 14 sierpnia z internetu będzie można korzystać w godz. 13.30 - 17.00)


5. Gry i zabawy stolikowe (puzzle, klocki, gry planszowe, kolorowanki) - codziennie w czytelni w godzinach otwarcia Biblioteki (w okresie 27 lipca - 14 sierpnia z zabawek będzie można korzystać w godz. 13.30 - 17.00)


6. "Odkurzone przeboje, czyli wakacyjna Mania Czytania" - konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży (I - wiek : 8 - 11 lat, II - wiek : 12 - 16 lat) (termin: 01.07 - 14.08.)

więcej


15.06.2009


Biblioteka dla Dzieci:

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA W BIBLIOTECE


   

1. Kiermasz Taniej Książki:
niedziela 31 maja godz. 10.00 - 15.00 (Zamek Książąt Mazowieckich)

więcej

2. "Wierszykowo" - zabawa literacko plastyczna dla dzieci:
1 czerwca (poniedziałek) godz. 15.30 - 16.30 (czytelnia Biblioteki)

więcej

3. "Knedelkowy zawrót głowy - czyli Cecylka Knedelek poleca" zajęcia kulinarne dla dzieci od 6 lat:
2 czerwca (wtorek), godz. 15.30 - 16.30 (czytelnia Biblioteki)

więcej

4. Malowanie na dywanie - Klub Przyjaciół Misia Uszatka:
3 czerwca (środa), godz. 15.30 - 17.00 (czytelnia Biblioteki)

więcej


23.05.2009


Biblioteka dla Dzieci:

"Sekrety Biblioteki" - wystawa prac plastycznych wykonanych przez małych artystów z rawskich przedszkoli. Ekspozycja będzie prezentowana do końca czerwca. Serdecznie zapraszamy.


   


15.05.2009


Biblioteka dla Dzieci:

Drodzy czytelnicy - miłośnicy książek po raz drugi zapraszamy Was do wzięcia udziału w akcji:


"Uwolnij książkę"
więcej19.03.2009


Biblioteka dla Dzieci:

Nowa usługa w Bibliotece:

Szanowni Czytelnicy, oprócz możliwości wypożyczania książek , teraz oferujemy Wam również dostęp do elektronicznego źródła informacji jakim jest internet. W bibliotece udostępniamy dla Was trzy stanowiska komputerowe z
dostępem do internetu. Każdy czytelnik, który nie ukończył 16 lat i posiada kartę biblioteczną może nieodpłatnie korzystać z internetu. Od osób powyżej 16 roku życia pobierana będzie opłata w wysokości 1 zł. Maksymalny czas pracy przy komputerze przeznaczony dla jednego internauty to 1 godz. (szczegóły : REGULAMINY)
Istnieje także możliwość wyszukiwania interesujących Was pozycji książkowych w katalogu elektronicznym.


19.03.2009


Biblioteka dla Dzieci:

Klub Przyjaciół Misia Uszatka
zapraszamy w każdą środę od godz. 15.30 do 17.00.

więcej19.03.2009


Biblioteka dla Dzieci:

MBP Oddział dla Dzieci zaprasza zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne do udziału w zajęciach literacko - plastycznych mających na celu przybliżenie młodym czytelnikom magii świata książek i czasopism. W czasie zajęć zapoznamy dzieci z historią i funkcjami biblioteki, przedstawimy rodzaje zbiorów oraz zasady korzystania z księgozbioru. Zachęcimy milusińskich do sięgania po książkę - jako źródła wiedzy i znakomitej zabawy. Przedstawimy nowości literackie dostępne w bibliotece oraz książki, po które zawsze warto sięgać.
Zajęcia odbywać się będą w czytelni i trwać ok. 45 min.
W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt :
pl. Piłsudskiego 9 , tel. 046 814 37 40
Proponujemy również następujące formy współpracy:
- przygotowanie zajęć na określony temat
- wizyty bibliotekarza w przedszkolu - prezentacja nowości literatury dziecięcej
- głośne czytanie bajek i baśni w grupach przedszkolnych
Nauczycieli zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z bibliotekarzami
(tel. 046 814 37 40, e-mail: mbpdzieci@wp.pl)


30.09.2008


Biblioteka dla Dzieci:

Z okazji TYGODNIA BIBLIOTEK
serdecznie zapraszamy najmłodszych czytelników
na przedstawienie teatralne

"Dwie Dorotki".
Spektakl w wykonaniu aktorów ART-RE
odbędzie się 13 maja o godz. 12.30
w Bibliotece dla Dzieci (pl. Piłsudskiego 9)

UWAGA : w związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy rodziców o zapisanie dziecka u bibliotekarza (termin zapisu - 12 maja)06.05.2009


Biblioteka dla Dzieci:

"Gdyby na świecie książek nie było, to by się dzieciom bardzo nudziło" - wystawa książek z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w oparciu o zbiory Biblioteki. Ekspozycję można oglądać do końca kwietnia.
Zapraszamy


   


02.04.2009


Biblioteka dla Dzieci:

"Sekrety Biblioteki"

konkurs plastyczny dla dzieci

Jak myślicie, co się dzieje, gdy bibliotekę opuszczają ostatni czytelnicy? Może, gdy już nie ma nikogo w bibliotece , to z kart książek wychodzą Krasnoludki i zeskakują z półek, aby bawić się w chowanego? Może Królewna Śnieżka i Kopciuszek urządzają wielki bal, a Krecik z Franklinem pieką pyszne ciasteczka? Może Kubuś Puchatek i Miś Uszatek cichutko wymykają się z biblioteki i nocą odwiedzają Wasze sny. A może dzieją się zupełnie inne rzeczy? Jak myślicie, co słychać w bibliotece nocą ?
Namalujcie na kartonie bohatera swojej ulubionej bajki, opowiadania lub wierszyka. Poproście osobę dorosłą o podpisanie Waszej pracy i przynieście do Biblioteki swój rysunek. Autorzy najładniejszych i najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
szczegóły


19.03.2009
Uwaga !!!

24 kwietnia (tj. piątek) o godz. 15.30 w bibliotecznej czytelni rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego MANIA CZYTANIA.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników


22.04.2009
Biblioteka dla Dzieci:

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
więcej18.04.2009
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Jana Pawła II ODDZIAŁ DLA DZIECI

serdecznie zaprasza wszystkich czytelników na spotkanie autorskie

z Panem Stanisławem SrokowskimSpotkanie odbędzie się 22 kwietnia (tj. środa) o godzinie 10.00

w Bibliotece dla Dzieci pl. Piłsudskiego 9.

więcej


09.04.2009
Biblioteka dla Dzieci:

Drodzy czytelnicy 2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej. Święto to zostało ustanowione 1963 roku przez IBBY (International Childrens Book Day) w celu zainteresowania czytelników (również dorosłych) literaturą dziecięcą, zwrócenia ich uwagi na edukacyjne, poznawcze i zawsze aktualne wartości baśni, bajek, opowiadań i innych utworów literackich.
To święto obchodzimy zawsze 2 kwietnia, gdyż jest to też dzień urodzin Hansa Christiana Andersena - autora najpiękniejszych baśni i bajek dla dzieci.


19.03.2009


Biblioteka dla Dzieci:

MBP Oddział dla Dzieci w Rawie Mazowieckiej

pl. J. Piłsudskiego 9

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie czytelniczym

MANIA CZYTANIA

Celem konkursu jest zachęcenie do czytania książek

regulamin konkursu04.08.2008


Biblioteka dla Dzieci:

Jeżeli lubisz bajki o misiach i innych bohaterach literackich, chcesz poznać nowych przyjaciół - przyłącz się do

Klubu Przyjaciół Misia Uszatka
W każdą środę od godz. 15.30 do 17.00 zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy.

więcej30.10.2008


Biblioteka dla Dzieci:

FERIE 2009 Ferie nie muszą być nudne, zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z wyjątkowej oferty przygotowanej specjalnie dla naszych czytelników.

I - Ferie z Koziołkiem Matołkiem
więcej

II - Ferie z Harcerzami
więcej

III - Ferie z Wikingami
więcej


15.01.2009


Biblioteka dla Dzieci:

MBP Oddział dla Dzieci i Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza FSE

"Drodzy czytelnicy zakończyliśmy już zbiórkę pluszaków w ramach akcji "Podaruj pluszowego misia". W sumie zebraliśmy ponad 90 misiów i innych przytulanek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji."


 

 
13.12.2008


Biblioteka dla Dzieci:

MBP Oddział dla Dzieci i Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza FSE zapraszają wszystkie dzieci do wzięcia udziału w akcji

PODARUJ PLUSZOWEGO MISIA
zorganizowanej z okazji

ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA

Spośród wielu swoich zabawek wybierzcie jednego pluszowego misia i przynieście go do Biblioteki (pl. Piłsudskiego 9) do dnia 22 listopada 2008 (sobota)
Każdy podarowany przez Was miś otrzyma czerwoną wstążeczkę i etykietkę z napisem "dla przyjaciela" będzie zaprezentowany na wystawie w czytelni Biblioteki.
Wystawę pluszowych misiów będzie można oglądać od 25 listopada do 4 grudnia w godzinach otwarcia Biblioteki
Po wystawie wszystkie podarowane przez Was misie zostaną przekazane dzieciom objętym programem pomocy społecznej realizowanym przez odpowiednie instytucje społeczne i w świątecznych paczkach trafią do ich domów

Prosimy, aby misie, które zechcecie przekazać innym dzieciom były czyste, estetyczne i w dobrym stanie


13.10.2008


Biblioteka dla Dzieci:

29 września obchodzimy
Dzień Głośnego Czytania
ustanowiony w 2001 roku
przez Polską Izbę Książki

z tej okazji zapraszamy dzieci na spotkanie z niezwykłymi książkami

O godz. 10.00 wyruszymy w wielką podróż marzeń :

"Wielka podróż Lulie" - niezwykła opowieść o przyjaźni i sile marzeń.
O godz. 15.30 odwiedzimy "Krainę Wiecznego Słońca":

"Miś Fantazy poznaje tajemnicę Kryształu" - wspaniała baśń o potędze miłości, która przybierając oblicza dobra, przyjaźni i piękna, dąży do opromienienia świata i uczynienia innych lepszymi

22.09.2008


Biblioteka dla Dzieci:

Zapraszamy dzieci na spotkania z ciekawą książką i wspólną zabawę

w

Klubie Przyjaciół Misia Uszatka
Już od października proponujeny najmłodszym czytelnikom cykliczne spotkania literacko - plastyczne rozwijające zainteresowania czytelnicze, pobudzające wyobraźnię artystyczną, stwarzające możliwość nawiązywania nowych kontaktów rówieśniczych.

Zajęcia odbywać się będą w każdą środę od godz. 15.30 do 17.00

więcej04.08.2008


Biblioteka dla Dzieci:

MBP Oddział dla Dzieci z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia zaprasza wszystkie dzieci na wspaniałą wycieczkę do niezwykłej krainy, która nosi nazwę

M I S I O L A N D I A

termin zabawy : 25 - 27 listopada

godz. : 15.30 - 16.30


miejsce : czytelnia biblioteki (pl. Piłsudskiego 9, tel. 046 814 37 40)

Wszystkie dzieci uczestniczące w zabawie otrzymają na zakończenie odznaki "Przyjaciel Misia"

program30.10.2008


Biblioteka dla Dzieci:

Dla każdego coś miłego

zapraszamy dzieci na spotkanie z literaturą Pani Wandy Chotomskiej - autorki najpiękniejszych wierszy dla najmłodszych.

termin zabawy : 16 - 18 września

godzina : 15.30 - 16.30

Program zajęć :

Wtorek : Co by było, gdyby ... :

- głośne czytanie wybranych bajek ze zbioru "Bajki z 1001 dobranocy"
- zajęcia plastyczne

Środa : Jesienne porządki - czyli gdzie to jest?

- głośne czytanie wierszy znanych i nieznanych ze zbiorów "Remanent" i "Wypożyczalnia skrzydeł"
- kalambury literackie
- zajęcia plastyczne

Czwartek : Dlaczego jeż lubił miasto Zgierz?

- głośne czytanie utworu "Przygody jeża spod miasta Zgierza"
- zajęcia plastyczne (kolorowanki, kamyczaki itp.)01.08.2008


Biblioteka dla Dzieci:

Zapraszamy dzieci na wakacyjne zajęcia literacko - plastyczne z cyklu:

    Wakacje z Franklinem

termin : 11 - 22 .08 2008 r.

godz. : 11.00 - 13.00

Czy znacie żółwia Franklina?
Czy chcecie poznać jego nowe przygody?
Czy chcecie poznać Misia, Bobra, Ślimaka i innych przyjaciół Franklina?
Czy chcecie razem z Franklinem szukać skarbu nad Jeziorem Żółwi?
Czy chcecie poznać przepis na "franklinowe ciasteczka"?


   


więcej24.06.2008


Biblioteka dla Dzieci:

WIOSNA W KLUBIE PRZYJACIÓŁ MISIA USZATKA


Wiosna w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka to wiele nowych, wspaniałych atrakcji.
Już od marca, w każdy czwartek nowości literatury polskiej i światowej, nowe pomysły plastyczne, nowe zabawy dla najmłodszych.
Czekamy na dzieci w każdy czwartek o godz. 15 - tej.


  


więcej01.03.2008


Biblioteka dla Dzieci:

MAJ BEZ KAR W BIBLIOTECE DLA DZIECI


Zwracamy się z prośbą do wszystkich czytelników o wykorzystanie okazji, jaką daje ogłoszona tradycyjnie w miesiącu maju amnestia.

Czytelnicy, którzy zalegają z książkami są proszeni o ich zwrot. W maju nie pobieramy kar za przetrzymane książki, nie upominamy i nie komentujemy.

Prosimy o wykorzystanie ostatniej szansy w tym roku


01.05.2008


Biblioteka dla Dzieci:

Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci

zaprasza młodych czytelników do udziału w konkursie plastycznym

"Wakacyjne przygody, podróże i poszukiwania w bajkach i opowiadaniach dla dzieci"  


więcej13.05.2008


Biblioteka dla Dzieci:

MAJ W BIBLIOTECE DLA DZIECI


Drodzy czytelnicy 23 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest to doroczne święto ogłoszone przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.

więcej

Święto Książki nierozłącznie wiąże się ze Świętem Bibliotek, które obchodzimy zawsze w maju.


Tydzień Bibliotek (8 - 15 maja) to ogólnopolska akcja ogłoszona przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, której zasadniczym celem jest przybliżenie czytelnikom bogactwa zbiorów bibliotek, różnorodnej oferty usługowej oraz popularyazcja biblioteki jako miejsca szeroko pojętej informacji, ważnego ośrodka kultury.

Oto nasze propozycje:

"Książki rosną razem z nami" - akcja mająca na celu popularyzację czytelnictwa poprzez bezpłatną wymianę książek między czytelnikami.

więcej

"Warto czytać" - wystawa książek prezentująca zbiory Biblioteki, najstarsze książki, nowości wydawnicze, książki - zabawki, słowniki, leksykony, albumy itp.

"Na tropie zabawy, czyli tydzień z Detektywem Pozytywką" - zajęcia literacko - plastyczne dla najmłodszych czytelników: 5 - 8 maja, godz. 15.00 - 16.30 (czwartek godz. 15.00 -17.00 w ramach zajęć w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka)

"Co słuchać u 7 Krasnoludków" - zajęcia literacko - plastyczne dla najmłodszych czytelników 14 maja, godz. 15.00 - 16.30 : - bajka DVD "Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków"
- "Co słuchać u 7 Krasnoludkow" - głośne czytanie fragmentów utworu
- zajęcia plastyczne

"Baśnie Europy" - głośne czytanie baśni z krajów Europy : 19 - 21 maja, godz. 15.00 - 15.45

Klasyka wierszyka - zajęcia literackie dla najmłodszych czytelników: 27 maja, godz. 15.00 - 16.00 [ zagadki literackie w oparciu o najpopularniejsze wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima, W. Chotomskiej itp.]


"Z przysłowiami za pan brat" - zajęcia literacko - plastyczne w oparciu o tekst Renaty Piątkowskiej : 28 maja, godz. 15 - 16 :
- głośne czytanie opowiadania R. Piątkowskiej
- "Dokończ przysłowie" - zabawa literacka
- zajęcia plastyczne

Propozycje dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych:

Biblioteka dla każdego - krótka historia Biblioteki dla Dzieci, jej funkcje, zadania, działalność - pogadanka dla zorganizowanych grup dzieci omawiająca wystawę "Warto czytać"

Tematyczne zajęcia literacko - plastyczne przygotowane dla zorganizowanych grup przedszkolnych (czas zajęć : 45 - 60 min.):

1. Świat książek i czasopism
2. Krasnoludki są na świecie
3. Ostrożnie - czyli wszystko, co powinno wiedzieć dziecko, żeby mogło bezpiecznie bawić się w domu
4. W Krainie Misiów
5. Cztery pory roku
6. Franklin najlepszy przyjaciel dzieci
7. Smocze opowieści - czyli skąd się wzięły smoki
8. Małe i duże psoty Emila ze Smalandii
9. Czy znasz Pippi Pończoszankę?


więcej22.04.2008


Biblioteka dla Dzieci:

zaprasza
zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne (klasy I - III)
na zajęcia biblioteczne i literackie połączone z warsztatami plastycznymi,
które bedziemy prowadzić przez cały rok szkolny 2007/2008.
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.


   

Tematy lekcji bibliotecznych: w załączniku14.12.2007


Ferie z Biblioteką dla Dzieci:

Zapraszamy dzieci na zajęcia literacko-plastyczne
połączone z zabawami ruchowymi z cyklu :

ŁOBUZIAKI Z NASZEJ PAKI czyli
KOSZMARNE FERIE
Z KOSZMARNYM KAROLKIEM,
ZUŹKĄ D. ZOŁZIK I ICH PRZYJACIÓŁMI


termin : 11 luty - 22 luty 2008 r.

godz. : 11.00 - 13.00

Czy chcielibyście dowiedzieć się :

Jak wygrać konkurs czytelniczy, nie czytając ani jednej książki?
Jak wytropić Zęboluda?
Jak napisać test na szóstkę, w ogóle się nie ucząc?
Jak zostać genialnym szpiegiem?
Dlaczego Zuźka pisze literkę D. zamiast Danuta?
Co zrobić, by zaimponować najładniejszemu chłopcu jakiego się w życiu widziało?
Jak schwytać prawdziwego elfa?
Jak skonstruować cuchnącą bombę ?

ZAPRASZAMY CODZIENNIE

od poniedziałku 11 lutego do piątku 22 lutego (oprócz sobót)
do udziału w zabawach literackich i plastycznych,
podczas których będziecie mogli poznać wiele przygód największych łobuziaków literatury dzieciecej.


  


więcej18.01.2008


Biblioteka dla Dzieci:

KLUB PRZYJACIÓŁ MISIA USZATKA
- zapraszamy dzieci w każdy czwartek od godziny 15 - tej.


   


więcej14.12.2007
  

"Śpią pod śniegiem stare drzewa,
za kominem kocur ziewa,
księżyc sennie głową kiwa,
noc cichutko z nieba spływa...
Nagle - co to ? Niczym burza
pojazd z mroków się wynurza!
To Mikołaj, nad chmurami,
pędzi do nas z prezentami!..."
                        M. Strzałkowska

Wspaniałych, bajkowych Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych pogodnych dni w Nowym 2008 Roku
wszystkim czytelnikom życzą:
          Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki


19.12.2007


Biblioteka dla Dzieci

i Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza FSE
zapraszają wszystkie dzieci

do wzięcia udziału w akcji


ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
więcej


12.11.2007


Biblioteka dla Dzieci:

Drodzy Czytelnicy!!!

14 listopada obchodzimy 100 rocznicę urodzin Astrid Lindgren - wspaniałej pisarki i popularyzatorki literatury dla dzieci, autorki między innymi "Dzieci z Bullerbym", "Dzieci z ulicy Awanturników", czy serii o przygodach niesfornej Fizi Pończoszanki.

Z tej okazji zapraszamy Was do zabawy:
"Ta niesamowita Fizia - tydzień z Astrid Lindgren"

Czas i miejsce:
od 12 listopada do 17 listopada
czytelnia biblioteki

Program zabawy


31.10.2007


Biblioteka dla Dzieci:

ogłasza konkurs plastyczny

"Przygody Fizi Pończoszanki"
cele i regulamin


25.10.2007


Biblioteka dla Dzieci:ZOSTAŃ PRZYJACIELEM MISIA USZATKA

na spotkania z literaturą i zabawy plastyczne zapraszamy dzieci w każdy czwartek o godzinie 15 - tej.

więcej19.10.2007


Biblioteka dla Dzieci:

Biblioteka dla Dzieci zaprasza
zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne (klasy I - III)
na zajęcia biblioteczne i literackie połączone z warsztatami plastycznymi,
które bedziemy prowadzić przez cały rok szkolny 2007/2008.
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.


TEMATY LEKCJI BIBLIOTECZNYCH

1. Świat książek i czasopism - pierwsza wizyta w bibliotece

- co zrobić, aby zostać czytelnikiem
- zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni
- rodzaje zbiorów
- książka i jej droga do czytelnika

W części plastycznej :
zakładka do książki,
ilustracja do przeczytanego fragmentu literackiego


2. W Krainie Misiów - Miś Uszatek, Miś Pako, Miś Paddington, Kubuś Puchatek i in.

- głośne czytanie tekstu literackiego
- dyskusja na temat przeczytanego fragmentu
- inne misie w literaturze dzieciecej
- świat prawdziwych niedźwiedzi (jak żyją, jakie mają przyzwyczajenia itp.)

W części plastycznej: kolorowanki (Miś Uszatek, Kubuś Puchatek i in.)

3. Cztery pory roku - zajęcia z rozszerzeniem tematu aktualnej pory roku

- głośne czytanie tekstu literackiego
- pory roku : cechy charakterystyczne
- miesiące i ich przyporządkowanie do pór roku
- co by się działo, gdyby była jedna pora roku

W części plastycznej : kolorowanka (odpowiednia sukienka dla Pory Roku)

W celu uzgodnienia terminu zajęć prosimy o kontakt:
adres : Pl. Piłsudskiego 9
telefon: 046 814 - 37 - 40
17.08.2007


Odział dla Dorosłych i Dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na FESTIWAL PIĘKNEJ ZIEMI organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pięknej Ziemi. Festiwal odbędzie się 16 września (niedziela) w godzinach 12:00 - 18:00 w rawskim Parku Miejskim. Biblioteka organizuje Krainę Książek w której będzie można zapoznać się z literaturą i prasą o tematyce ekologicznej i biologicznej. Ponad to zaproponujemy Państwu zadania i pytania z ochrony środowiska oraz Kiermasz Książki za 1zł..


10.09.2007


Biblioteka dla Dzieci:

WAKACJE Z MISIEM USZATKIEM

Termin: 23. 07. - 03.08 2007 r.

Godz. : 11.00 - 13.00

Codziennie od poniedziałku 23 lipca do piątku 3 sierpnia (oprócz sobót) proponujemy dzieciom zabawy literackie i plastyczne , podczas których uczestnicząc w zajęciach będą zbierać punkty.
W czasie każdej zabawy można uzyskać od 1 do 10 punktów. Każdego dnia będziemy bawić się literaturą, rozbudzać motywacje czytelnicze, rozwijać umiejętności plastyczne. Urozmaiceniem spotkań będą projekcje bajek.
Dla uczestników zajęć przewidziane są nagrody.

1. Zabawy literackie
- kto wymyślił Misia Uszatka - kilka informacji o twórcach
- Czy znasz Misia Uszatka - test literacki
- rymowanki o Misiu Uszatku
- najlepsze życzenia urodzinowe dla Misia
- puzzle - rozsypane zdania
- poznajemy prawdziwe misie - gdzie mieszkają, jak żyją, jakie są ich przyzwyczajenia

2. "Miś Uszatek łączy pokolenia"
- Wybory Misia Uszatka - konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci
- Bo klapnięte uszko mam - konkurs piosenki - szansa na sukces dla każdego

3. W Krainie misiów - głośne czytanie
"Miś Uszatek" - fragmenty
"Kubuś Puchatek" - fragmenty
"Miś Pako" - fragmenty
"Miś zwany Paddingtonem" - fragmenty

4. Zajęcia plastyczne
- Plastelinowe misie - zabawy z plasteliną i masą solną
- Moja przytulanka - rysowanie ulubionej zabawki
- Domek Misia Uszatka - przygotowanie makiety
- Uszatkowa szafa - zajęcia plastyczny dla dzieci
- Prezent dla Misia - zajęcia plastyczne
- Przyjaciele Misia - kolorowanki
- Miś modniś - kolorowanki
- Misiowe zakładki do książęk - zajęcia plastyczne
- Kolorowe wazoniki - oklejanie słoiczków plasteliną itp.
- Balowe dekoracje dla Uszatka - kolorowe balony i inne ozdoby

5. Miś Uszatek gwiazdą filmową - projekcja bajek

6. Bal u Misia Uszatka - podsumowanie zabawy i wręczenie nagród - 3 sierpnia
22.06.2007


Biblioteka dla Dzieci:

MBP oddział dla Dzieci
ogłasza
konkurs plastyczny dla najmłodszych

"50 urodziny Misia Uszatka w Rawie Mazowieckiej"

Mamy bardzo miłą informację, otóż konkurs plastyczny, "50 urodziny Misia Uszatka w Rawie Mazowieckiej" został objęty honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Eugeniusza Góraja
oraz
Starosty Powiatu Rawskiego Józefa Matysiaka.

Patronat medialny nad imprezą przyjęły lokalne media:
Telewizja Kablowa "Marton"
"Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy" oraz
Radio "Victoria"

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka oraz Starostwo Powiatu Rawskiego są również sponsorami nagród dla autorów najładniejszych prac o sympatycznym misiu.

Cele:
1.Uczczenie 50 - tych urodzin Misia Uszatka.
2.Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelnictwem i plastyką wśród dzieci.
3.Zachęcenie milusińskich do czytania i oglądania bajek, na których wychowali się ich rodzice - umacnianie więzi rodzinnych i promowanie polskich bajek edukacyjnych, pozbawionych przemocy i agresji.
4.Pobudzanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dzieci.
5.Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń najmłodszych artystów.

Uczestnicy:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.

REGULAMIN:

1. Prace powinny być inspirowane książeczkami o Misiu Uszatku lub bajką telewizyjną (przekonywać o znajomości wśród dzieci tekstów Czesława Janczarskiego)
2. Technika dowolna: farby plakatowe, kredki, wydzieranki, wyklejanki itp
3. Format pracy : A3 lub A4.
4. Przy ocenie będzie brana pod uwagę pomysłowości i estetyka wykonania.
5. Prace powinny być wykonane przez dzieci samodzielnie.
6. Praca powinna zawierać opis:
-imię i nazwisko
-wiek
-nr przedszkola, klasa i szkoła
-nazwisko opiekuna
7. Termin złożenia prac upływa 15-go czerwca 2007 r.
8. Prace prosimy składać w Bibliotece dla Dzieci, Pl. Piłsudskiego 9 , do godz. 17.00
9. Rozstrzygniecie konkursu: środa 20-go czerwca, godz 12.30, holl biblioteki.
10. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a najładniejsze nagrodzone.6.06.2007


Biblioteka dla Dzieci:

ZAPROSZENIE

Biblioteka dla Dzieci zaprasza zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne na zajęcia biblioteczne, w czasie których będziemy rozmawiać z dziećmi między innymi o tym , co to jest biblioteka, jakie są jej funkcje, co zrobić, żeby zostać czytelnikiem, w jaki sposób korzystać ze zbiorów bibliotecznych .

Wizyty prosimy uzgadniać telefonicznie : 046 814-37-40

02.05.2007


Biblioteka dla Dzieci:

Polecamy zestaw książeczek dla najmłodszych czytelników z serii "Przeczytaj mi Mamo i Tato - Bajki Polskie". Bajeczki o nieagresji przeznaczone są dla dzieci w wieku 3 - 7 lat, bogato ilustrowane, tekst konsultowany z psychologiem.


23.03.2007


Biblioteka dla Dorosłych i Dzieci:

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki
Miejska Biblioteka Publiczna
w Rawie Mazowieckiej
zaprasza na
Kiermasz Książek
21.04.2007 / sobota / w godz. 10.00 - 14.00
pod arkadami biblioteki
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7


10.04.2007


MBP oddział dla Dzieci ogłasza
konkurs plastyczny dla najmłodszych
"WESOŁE PISANKI"


Cele:
1.Nawiązanie do tradycji wielkanocnej
2.Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań plastyką wśród dzieci.
3.Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń najmłodszych artystów.

Uczestnicy:
- dzieci w wieku przedszkolnym z Rawy Mazowieckiej

REGULAMIN:

1. Technika dowolna: farby plakatowe, kredki, wydzieranki, wyklejanki itp
2. Format pracy : A3 lub A4 , mogą być również prace przestrzenne
3. Przy ocenie będzie brana pod uwagę pomysłowości i estetyka wykonania.
4. Praca powinna zawierać opis:
-imię i nazwisko
-wiek
-nr przedszkola
-nazwisko opiekuna
5. Termin złożenia prac upływa 31-go marca 2007 r.
6. Prace prosimy składać w Bibliotece dla Dzieci, Pl. Piłsudskiego 9 , do godz. 17.00
7. Rozstrzygniecie konkursu: czwartek 3-go kwietnia, godz 12.30, holl biblioteki.
8. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a najładniejsze nagrodzone.


12.03.2007


Biblioteka Dziecięca zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na cotygodniowe spotkania z książką.
Podstawą każdego spotkania będzie krótki utwór literacki, do którego zostaną dostosowane zabawy plastyczne. Główny cel zajęć to wprowadzenie młodego czytelnika w krąg kultury literackiej, a stały kontakt z książką i biblioteką, w wesołej i przyjaznej atmosferze obcowania z rówieśnikami pozwoli kształtować nawyk czytania. Udział w zajęciach pozwoli dzieciom opanować umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz realizować pomysły plastyczne.
Zajęcia odbywać się będą w każdą środę marca o godzinie 16.00 w czytelni Biblioteki (czas zajęć: 1 godz.)
Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 marca o godz. 16.00, tematem przewodnim będzie postać Misia Uszatka.


20.02.2007


Biblioteka dla Dzieci:

Kasia Fedorowicz prawie 6 lat z Rawy Mazowieckiej
w programie OD PRZEDSZKOLA DO OPOLA Z KABARETEM OT.TO

Emisja programu 17.03.2007 - sobota o godz. 13.25 TVP1
Jeśli się spodoba to zagłosuj na nią wysyłając sms'a na numer 71177 o treści 3 (taki powinna mieć numer).
Głosowanie rusza natychmiast po zakończeniu emisji programu,
a kończy się tego samego dnia o godzinie 15.00.
wyniki około 19.00, tego samego dnia. więcej

prbapiewusalaprb_small.jpg prbapiewusalaprb2_small.jpg prbapiewusalanagra_small.jpg prbapiewusalanagra2_small.jpg prbapiewusalanagra3_small.jpg
prbapiewusalanagra4_small.jpg przednagraniemwizytaukosmetykarki_small.jpg przednagraniemsalanagra_small.jpg kasiawpiosencefinaowej_small.jpg koniecalemamfajnegomisia_small.jpg

Do kolejnego etapu eliminacji organizowanych przez Telewizję Polską S.A. Oddział Gdańsk Redakcja programu "Od przedszkola do Opola" zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy:
1.Patrycja Kaczorowska
2.Aleksandra Szewczyk
3.Aleksandra Grefkowicz
4.Weronika Winiarska
5.Natalia Rochmińska
6.Weronika Jedwabna
7.Jakub Lechowski
8.Maja Błażyńska
9.Dominika Mirowska
10.Angelika i Joanna Pająk
11.Julia Szymczak
12.Jolanta Simińska
13.Katarzyna i Klaudia Dudek
14.Jeremi Maruszczak.

Dzieci te zostaną przesłuchane w kwietniowej edycji eliminacji.


12.03.2007


MBP oddział dla Dzieci ogłasza
konkurs plastyczny dla najmłodszych
"Reksio i przyjaciele z podwórka"


Cele:
1.Uczczenie 40 - tych urodzin Reksia.
2.Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań plastyką i czytelnictwem wśród dzieci.
3.Zachęcenie milusińskich do czytania i oglądania bajek, na których wychowali się ich rodzice.
4.Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń najmłodszych artystów.

Uczestnicy:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.

REGULAMIN:

1. Prace mogą być inspirowane książeczkami o Reksiu oraz bajką telewizyjną.
2. Technika dowolna: farby plakatowe, kredki, wydzieranki, wyklejanki itp
3. Format pracy : A3 lub A4 , mogą być również prace przestrzenne
4. Przy ocenie będzie brana pod uwagę pomysłowości i estetyka wykonania.
5. Praca powinna zawierać opis:
- imię i nazwisko
- wiek
- nr przedszkola
- nazwisko opiekuna
6. Termin złożenia prac upływa 5-go marca 2007 r.
7. Prace prosimy składać w Bibliotece dla Dzieci, Pl. Piłsudskiego 9 , do godz. 17.00
8. Rozstrzygniecie konkursu: czwartek 8-go marca, godz 12.30, holl biblioteki.
9. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a najładniejsze nagrodzone.
10. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- wiek przedszkolny
- szkoła podstawowa kl.1-302.02.2007


       PLAN PRACY ODDZIAŁU DLA DZIECI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Spotkania :

Luty - przedstawienie teatralne
Marzec - spotkanie autorskie dla dzieci ( Izabella Klebańska)
Maj - spotkanie autorskie dla gimnazjalistów ( Krzysztof Petek)
Czerwiec - przedstawienie teatralne
Październik - spotkanie autorskie dla dzieci (Natalia Usenko)
Listopad - spotkanie autorskie dla gimnazjalistów (Barbara Rosiek)

Konkursy plastyczne i literackie:

Luty
- "Reksio i przyjaciele z podwórka" - konkurs plastyczny dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych (z cyklu: ROK BAJKI POLSKIEJ).
Marzec
- "Wesołe pisanki" - konkurs plastyczny dla przedszkoli
Kwiecień
- "Nasi ulubieńcy" - bohaterowie książek G. Kasdepke - konkurs plastyczny dla Przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych
- "Plakat reklamujący wybraną powieść K. Petka" - konkurs plastyczny dla gimnazjalistów, powiązany ze spotkaniem autorskim z pisarzem.
Maj
- "Miś Uszatek obchodzi 50-te urodziny" - konkurs plastyczny dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych. (z cyklu: ROK BAJKI POLSKIEJ)
- "Dwaj wielcy pisarze - W.S. Reymont i Bolesław Prus"- konkurs literacko-plastyczny dla gimnazjalistów w 140-tą i 160-tą rocznicę urodzin pisarzy. (album lub plansza)
Czerwiec
- "Piotruś Pan" - portret - konkurs plastyczny dla klas 2-3 szkół podstawowych
- "Wakacje moich marzeń" - konkurs plastyczny dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych
Wrzesień - "Ilustracje do wierszy Natalii Usenko" - konkurs dla przedszkolaków i klas 1-3 szkół podstawowych, powiązany z planowanym spotkaniem autorskim z poetką
Październik
- "Bohaterowie książek Astrid Lindgren" - konkurs plastyczny dla szkół podstawowych w związku z 100 rocznicą urodzin pisarki (14.11.07)
Listopad
- "Podróże polarników - mapa podróży Aliny i Czesława Centkiewiczów - konkurs plastyczny dla gimnazjalistów a okazji 100 rocznicy urodzin pisarki.
Grudzień
- "Ozdoby choinkowe" - świąteczny konkurs dla przedszkolakówImprezy dodatkowe:

Luty - "Ferie na wesoło"
Kwiecień - Kiermasz taniej książki
Maj - Tydzień Bibliotek
Lipiec - sierpień: oferta wakacyjna dla dzieci
Wrzesień - wystawa malarska
Listopad - Dzień Pluszowego Misia

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi (np. policjantem, strażakiem, weterynarzem, strażnikiem miejskim).
"Głośne czytanie" cykl spotkań z dziećmi.
Warsztaty plastyczne - dwa spotkania
Kalendarium rocznic i wydarzeń.01.02.2007


 
GOŚCI: 1275540 / 0
LOGOWAŃ: 20376 / 0
ZAMÓWIENIA: 0

Uruchomienie strony: 15.11.2005, aktualizacja: 20.12.2021.
Czas generowania: 0.0281 s.
All rights reserved Copyright and Design 2005,