INFORMACJE:
  DLA DZIECI
  DLA DOROSŁYCH
 
    GALERIA
  Cała Polska Czyta
  Dzieciom

  Klub Przyjaciół
  Misia Uszatka

  Lekcje Biblioteczne

  O NAS
  ZBIORY
  PLACÓWKI
  REGULAMINY
  HISTORIA
  DKK
  Notatnik Rawski
  Zaproponuj książkę
  LINKI
  KONTAKT
 
  KATALOG ZBIORÓW  MBP Oddział dla Dzieci w Rawie Mazowieckiej
pl. J. Piłsudskiego 9

Cele:
- uczczenie 80 rocznicy urodzin Wandy Chotomskiej - autorytetu wśród twórców literatury dziecięcej
- popularyzacja twórczości poetki
- rozbudzanie motywacji czytelniczych dzieci
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej młodych czytelników
- konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń młodych artystów na arenie pozaszkolnej.

Uczestnicy:

dzieci w wieku 7 - 9 lat

Regulamin:
1.Technika wykonania pracy dowolna : kredki, farby plakatowe, wyklejanki, wydzieranki, techniki łączone.
2.Format pracy : A3 lub A4.
3.Praca powinna być wykonana samodzielnie.
4.Przy ocenie komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na oryginalność, pomysłowość i staranność wykonania pracy.
5.Każdy uczestnik konkursu może przedstawić jedną pracę opatrzoną opisem:
- tytuł pracy
- nazwisko i imię
- wiek
- klasa, szkoła
- nazwisko opiekuna
6.Prace prosimy składać do 20 października w czytelni biblioteki:
adres: MBP Oddział dla Dzieci
Pl. Piłsudskiego 9
tel.: 046 814-37-40
7.Konkurs zostanie rozstrzygnięty 27 października o godz. 10.00 w czytelni Biblioteki.
8.Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody.
9.Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie.


01.10.2009


 
GOŚCI: 1275540 / 0
LOGOWAŃ: 24078 / 0
ZAMÓWIENIA: 5

Uruchomienie strony: 15.11.2005, aktualizacja: 05.08.2021.
Czas generowania: 0.0165 s.
All rights reserved Copyright and Design 2005,