INFORMACJE:
  DLA DZIECI
  DLA DOROSŁYCH
 
    GALERIA
  Cała Polska Czyta
  Dzieciom

  Klub Przyjaciół
  Misia Uszatka

  Lekcje Biblioteczne

  O NAS
  ZBIORY
  PLACÓWKI
  REGULAMINY
  HISTORIA
  DKK
  Notatnik Rawski
  Zaproponuj książkę
  LINKI
  KONTAKT
 
  KATALOG ZBIORÓW  


Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2020 r. Ogółem 76.114 woluminów, w tym:

 • dorośli - 47.516;
 • multimedia - 1.951;
 • dzieci - 25.545;
 • dzieci multimedia - 1.102.

Czytelnicy w 2020 r. Ogółem - 2.811, w tym:

 • dorośli - 1.613;
 • dzieci - 1.198.

Książki:

Wypożyczenia w 2020 r. Ogółem - 69.050, w tym:

 • dorośli - 39.871;
 • dzieci - 29.179.

Udostępnione na miejscu w 2020 r. Ogółem 7.435, w tym:

 • dorośli - 6.632;
 • dzieci - 803.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2020 r. Ogółem - 2.135

 • dorośli - 1.059;
 • dzieci - 1.076.

Udostępnione na miejscu w 2020 r. Ogółem 7, w tym:

 • dorośli - 5;
 • dzieci   - 2.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2020 r. Ogółem - 1.825, w tym:

 • dorośli - 1.821;
 • dzieci   - 4.

Udostępnione na miejscu w 2020 r. Ogółem 9.936, w tym:

 • dorośli - 9.651;
 • dzieci   - 285


Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • National Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Sieci
  • Tygodnik Powszechny

CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dorosłych

  • Aura - 2001-2020
  • Bibliotekarz - 1963, 1965, 1969 - 1970, 1975-2020
  • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej - nr 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003), 6-11 (2017), 1-4, 6,11 (2018)
  • Cogito - 2000-2017 (I kwartał)
  • Echo Ziemi Rawskiej - 1994-2002
  • Film - 1994-2014 (I półrocze))
  • Focus- 2006-2008, 2009-2020
  • Focus Historia - 2012-2020
  • Gazeta Rawska - 1992-2006
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy - 2001-2020
  • KochamRawe.pl - 2012-2020
  • Kultura i Biznes - 2002-2018
  • Literatura - 1985-1992, 1997-1999
  • Literatura na Świecie - 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • Łódzkie.pl 2-10 (2019-2020)
  • Mówią Wieki - 1958-1990
  • National Geographic - 2007-2020
  • Newsweek - 2004 - 2020
  • Nowe Książki - 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • Poezja - 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • Polityka - 1996-2020
  • Poradnik Bibliotekarza - 1970, 1973 - 2020
  • Sieci - 2015 (od 20-go numeru) - 2020
  • Twój Kurier Regionalny - 2009-2016
  • Wieści znad Krzemionki 2015 - 2020
  • Wieści Gazeta Regionalna - 2009-2020
  • Wprost - 1995-2020 (do 14-tego numeru)
  • Ziemia Łódzka - 1999-2020

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2019 Ogólem 73.654 woluminów, w tym:

 • dorośli - 46.668;
 • multimedia - 1.712;
 • dzieci   - 24.328;
 • dzieci multimedia  - 946.

Czytelnicy w 2019r. Ogółem - 3.057, w tym:

 • dorośli - 1.826;
 • dzieci   - 1.231.

Książki:

Wypożyczenia w 2019r. Ogółem - 75.023, w tym:

 • dorośli - 44.820;
 • dzieci   - 30.203.

Udostępnione na miejscu w 2019 r. Ogółem 11.785, w tym:

 • dorośli - 9.930;
 • dzieci   - 1.855.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2019r. Ogółem - 2.456

 • dorośli - 1.104;
 • dzieci   - 1.352.

Udostępnione na miejscu w 2019r. Ogółem 15, w tym:

 • dorośli - 6;
 • dzieci   - 9.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2019r. Ogółem - 2.206, w tym:

 • dorośli - 2.147;
 • dzieci   - 59.

Udostępnione na miejscu w 2019r. Ogółem 17.123, w tym:

 • dorośli - 16.651;
 • dzieci   - 472


Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • National Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Sieci
  • Tygodnik Powszechny
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA - 2001-2019
  • BIBLIOTEKARZ - 1963, 1965, 1969 - 1970, 1975-2019
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003), 6-11 (2017), 1-4, 6,11 (2018)
  • COGITO - 2000-2017 (I kwartał)
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ - 1994-2002
  • FILM - 1994-2014 (I PÓŁROCZE)
  • FOCUS - 2006-2008, 2009-2019
  • FOCUS HISTORIA - 2012-2019
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY - 2001-2019
  • KOCHAMRAWE.PL - 2012-2019
  • Kultura i Biznes - 2002-2018
  • LITERATURA - 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • Łódzkie.pl 2-10 (2019)
  • MÓWIĄ WIEKI - 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC - 2007-2019
  • NEWSWEEK 2004 - 2019
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA - 1996-2019
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA - 1970, 1973 - 2019
  • Sieci - 2015 (od 20-go numeru) - 2019
  • Twój Kurier Regionalny - 2009-2016
  • Wieści znad Krzemionki 2015 - 2019
  • Wieści Gazeta Regionalna - 2009-2019
  • WPROST - 1995-2019
  • Ziemia Łódzka - 1999-2019


CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2015-2019
  • Biblioteka w szkole 2000 - 2017 (I półrocze), 219 9od nr 4)
  • Dziewczyna 2004 - 2011
  • Świerszczyk 1994 - 2019
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2015 - 2019
  • Guliwer 1997 - 2011, 2015 - 2018 (I półrocze)
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 - 2019
  • Victor Junior 2011 - 2019
  • KochamRawe.pl - 2019
  • Łódzkie.pl - 2019 (II półrocze)

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2018 Ogólem 72.623 woluminów, w tym:

 • dorośli - 46.499;
 • multimedia - 1.480;
 • dzieci   - 23.839;
 • dzieci multimedia  - 805.

Czytelnicy w 2018r. Ogółem - 3.084, w tym:

 • dorośli - 1.975;
 • dzieci   - 1.109.

Książki:

Wypożyczenia w 2018r. Ogółem - 65.901, w tym:

 • dorośli - 42.296;
 • dzieci   - 23.605.

Udostępnione na miejscu w 2018 r. Ogółem 9.433, w tym:

 • dorośli - 9.225;
 • dzieci   - 208.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2018r. Ogółem - 2.846

 • dorośli - 1.361;
 • dzieci   - 1.485.

Udostępnione na miejscu w 2018r. Ogółem 21.

 • dorośli - 10;
 • dzieci   - 11.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2018r. Ogółem - 2.119, w tym:

 • dorośli - 2.084;
 • dzieci   - 35.

Udostępnione na miejscu w 2018r. Ogółem 18.157, w tym:

 • dorośli - 18.154;
 • dzieci   - 3


Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • National Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Sieci
  • Tygodnik Powszechny
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA - 2001-2018
  • BIBLIOTEKARZ - 1963, 1965, 1969 - 1970, 1975-2018
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003), 1-6 (2018)
  • COGITO - 2000-2017 (I kwartał)
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ - 1994-2002
  • FILM - 1994-2014 (I PÓŁROCZE)
  • FOCUS - 2006-2008, 2009-2018
  • FOCUS HISTORIA - 2012-2018
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY - 2001-2018
  • KOCHAMRAWE.PL - 2012-2018
  • Kultura i Biznes - 2002-2013
  • LITERATURA - 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • MÓWIĄ WIEKI - 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC - 2007-2018
  • NEWSWEEK 2004 - 2018
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA - 1996-2018
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA - 1970, 1973 - 2018
  • Twój Kurier Regionalny - 2009-2016
  • w Sieci - 2015 (od 20-go numeru) - 2018
  • Wieści znad Krzemionki 2015 - 2018
  • Wieści Gazeta Regionalna - 2009-2018
  • WPROST - 1995-2018
  • Ziemia Łódzka - 1999-2018


CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2015-2017
  • Biblioteka w szkole 2000 - 2017 (I półrocze)
  • Dziewczyna 2004 - 2011
  • Świerszczyk 1994 - 2018
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2015 - 2018
  • Guliwer 1997 - 2011, 2015 - 2018 (I półrocze)
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 - 2018
  • Victor Junior 2011 - 2018

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2017 Ogólem 70.441 woluminów, w tym:

 • dorośli - 45.903;
 • multimedia - 1.264;
 • dzieci   - 22.530.
 • dzieci multimedia  - 671.

Czytelnicy w 2017r. Ogółem - 3.330, w tym:

 • dorośli - 2.020;
 • dzieci   - 1.310.

Książki:

Wypożyczenia w 2017r. Ogółem - 65.603, w tym:

 • dorośli - 42.695;
 • dzieci   - 22.908.

Udostępnione na miejscu w 2017 r. Ogółem 9.598, w tym:

 • dorośli - 8.338;
 • dzieci   - 1.260.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2017r. Ogółem - 1.978

 • dorośli - 1.109;
 • dzieci   - 869.

Udostępnione na miejscu w 2017r. Ogółem 8.

 • dorośli - 2;
 • dzieci   - 6.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2017r. Ogółem - 1.715, w tym:

 • dorośli - 1.694;
 • dzieci   - 21.

Udostępnione na miejscu w 2017 r. Ogółem 16.240, w tym:

 • dorośli - 15.783;
 • dzieci   - 457


Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwo?ć wypożyczania czasopism (poza numerami bież?cymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Coaching
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • National Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Sieci
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Biblioteka w szkole
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA - 2001-2017
  • BIBLIOTEKARZ - 1963, 1965, 1969 - 1970, 1975-2017
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003)
  • COGITO - 2000-2017 (I kwartał)
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ - 1994-2002
  • FILM - 1994-2014 (I PÓŁROCZE)
  • FOCUS - 2006-2008, 2009-2017
  • FOCUS HISTORIA - 2012-2017
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY - 2001-2017
  • KOCHAMRAWE.PL
  • Kultura i Biznes - 2002-2013
  • LITERATURA - 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA |WIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • MÓWIˇ WIEKI - 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC - 2007-2017
  • NEWSWEEK 2004 - 2017
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA - 1996-2017
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA - 1970, 1973 - 2016
  • Twój Kurier Regionalny - 2009-2016
  • w Sieci - 2015 (od 20-go numeru) - 2017
  • Wieści Gazeta Regionalna - 2009-2017
  • Wieści znad Krzemionki 2015 - 2017
  • WPROST - 1995-2017
  • Ziemia Łódzka - 1999-2017


CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2015-2017
  • Biblioteka w szkole 2000 - 2017
  • Dziewczyna 2004 - 2011
  • |wierszczyk 1994 - 2017
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2015 - 2017
  • Guliwer 1997 - 2011, 2015 - 2017
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 - 2017
  • Victor Junior 2011 - 2017

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2016 Ogólem 70.441 woluminów, w tym:

 • dorośli - 45.826;
 • multimedia - 1.048;
 • dzieci   - 23.020.

Czytelnicy w 2016r. Ogółem - 3.494, w tym:

 • dorośli - 2.003;
 • dzieci   - 1.491.

Książki:

Wypożyczenia w 2016r. Ogółem - 67.622, w tym:

 • dorośli - 41.821;
 • dzieci   - 25.801.

Udostępnione na miejscu w 2016 r. Ogółem 10.582, w tym:

 • dorośli - 7.687;
 • dzieci   - 2.895.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2016r. Ogółem - 1.583

 • dorośli - 924;
 • dzieci   - 659.

Udostępnione na miejscu w 2016r. Ogółem 11.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2016r. Ogółem - 1.362, w tym:

 • dorośli - 1.236;
 • dzieci   - 26.

Udostępnione na miejscu w 2016 r. Ogółem 18.103, w tym:

 • dorośli - 16.803;
 • dzieci   - 1.300


Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Vita
  • w Sieci
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Biblioteka w szkole
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA - 2001-2016
  • BIBLIOTEKARZ - 1963, 1965, 1969 - 1970, 1975-2016
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003)
  • COGITO - 2000-2016
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ - 1994-2002
  • FILM - 1994-2014 (I PÓŁROCZE)
  • FOCUS - 2006-2008, 2009-2016
  • FOCUS HISTORIA - 2012-2016
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY - 2001-2016
  • KOCHAMRAWE.PL
  • Kultura i Biznes - 2002-2013
  • LITERATURA - 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • MÓWIĄ WIEKI - 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC - 2007-2016
  • NEWSWEEK 2004 - 2016
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA - 1996-2016
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA - 1970, 1973 - 2016
  • Twój Kurier Regionalny - 2009-2016
  • w Sieci - 2015 (od 20-go numeru) - 2016
  • Wieści Gazeta REgionalna - 2009-2016
  • WPROST - 1995-2016
  • Ziemia Łódxka - 1999-2016


CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2015-2016
  • Biblioteka w szkole 2000 - 2016
  • Dziewczyna 2004 - 2011
  • Świerszczyk 1994 - 2016
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2015, 2016
  • Guliwer 1997 - 2011, 2015, 2016
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 - 2016
  • Victor Junior 2011 - 2016

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2015 Ogólem 70.369 woluminów, w tym:

 • dorośli - 45.651;
 • multimedia - 1.347;
 • dzieci   - 23.371.

Czytelnicy w 2015r. Ogółem - 3.484, w tym:

 • dorośli - 1.1975;
 • dzieci   - 1.509.

Książki:

Wypożyczenia w 2015r. Ogółem - 64.050, w tym:

 • dorośli - 39.934;
 • dzieci   - 24.116.

Udostępnione na miejscu w 2015 r. Ogółem 9.260, w tym:

 • dorośli - 5.721;
 • dzieci   - 3.539.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2015r. Ogółem - 1.330 Udostępnione na miejscu w 2015r. Ogółem 6.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2015r. Ogółem - 1.260, w tym:

 • dorośli - 1.248;
 • dzieci   - 12.

Udostępnione na miejscu w 2015 r. Ogółem 17.122, w tym:

 • dorośli - 15.637;
 • dzieci   - 1.485


Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Vita
  • w Sieci
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Biblioteka w szkole
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA - 2001-2015
  • BIBLIOTEKARZ - 1963, 1965, 1969 - 1970, 1975-2015
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003)
  • COGITO - 2000-2015
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ - 1994-2002
  • FILM - 1994-2014 (I PÓŁROCZE)
  • FOCUS - 2006-2008, 2009-2015
  • FOCUS HISTORIA - 2012-2015
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY - 2001-2015
  • KOCHAMRAWE.PL
  • KOMPUTER ŚWIAT - 2005 /3 KWARTAŁY/, 2006-2014 (I PÓŁROCZE)
  • Kultura i Biznes - 2002-2013
  • LITERATURA - 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • MÓWIĄ WIEKI - 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC - 2007-2015
  • NEWSWEEK 2004 - 2015
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA - 1996-2015
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA - 1970, 1973 - 2015
  • Twój Kurier Regionalny - 2009-2015
  • w Sieci - 2015 (od 20-go numeru)
  • Wieści Gazeta REgionalna - 2009-2015
  • WPROST - 1995-2015


CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2015
  • Biblioteka w szkole 2000 - 2015
  • Dziewczyna 2004 - 2011
  • Świerszczyk 1994 - 2015
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2015
  • Guliwer 1997 - 2011, 2015
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 - 2015
  • Victor Junior 2011 - 2015

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2014 Ogólem 68.609 woluminów, w tym:

 • dorośli - 45.784;
 • multimedia - 1.084;
 • dzieci   - 22.825.

Czytelnicy w 2014r. Ogółem - 3.738, w tym:

 • dorośli - 1.811;
 • dzieci   - 1.927.

Książki:

Wypożyczenia w 2014r. Ogółem - 54.251, w tym:

 • dorośli - 28.021;
 • dzieci   - 26.230.


Udostępnione na miejscu w 2014 r. Ogółem 4.175, w tym:

 • dorośli - 1.476;
 • dzieci   - 2.699.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2014r. Ogółem - 1.061 Udostępnione na miejscu w 2014r. Ogółem 7.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2014r. Ogółem - 826, w tym:

 • dorośli - 764;
 • dzieci   - 62.

Udostępnione na miejscu w 2014 r. Ogółem 4.412, w tym:

 • dorośli - 3.131;
 • dzieci   - 1.281


Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Vita
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Biblioteka w szkole
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA - 2001-2014
  • BIBLIOTEKARZ - 1963, 1965, 1969 - 1970, 1975-2014
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003)
  • COGITO - 2000-2014
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ - 1994-2002
  • FILM - 1994-2014 (I PÓŁROCZE)
  • FOCUS - 2006-2008, 2009-2014
  • FOCUS HISTORIA - 2012-2014
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY - 2001-2014
  • KOCHAMRAWE.PL
  • KOMPUTER ŚWIAT - 2005 /3 KWARTAŁY/, 2006-2014 (I PÓŁROCZE)
  • Kultura i Biznes - 2002-2013
  • LITERATURA - 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • MÓWIĄ WIEKI - 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC - 2007-2014
  • NEWSWEEK 2004 - 2014
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA - 1996-2014
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA - 1970, 1973 - 2014
  • WPROST - 1995-2014


CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2012
  • Animals Planet - nr 3, 4, 5, 6, 7 (2012)
  • Biblioteka w szkole 2000 - 2012
  • Dziewczyna 2004 - 2011
  • Fun Club - 2012
  • Świerszczyk 1994 - 2011
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2012
  • Guliwer 1997 - 2011, 2012 (I kwartał)
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 - 2012
  • Victor Junior 2011, 2012
Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2013 Ogólem 68.143 woluminów, w tym:

 • dorośli - 44.524;
 • multimedia - 826;
 • dzieci   - 22.793.

Czytelnicy w 2013r. Ogółem - 4.053, w tym:

 • dorośli - 2.489;
 • dzieci   - 1.564.

Książki:

Wypożyczenia w 2013r. Ogółem - 74.605, w tym:

 • dorośli - 47.619;
 • dzieci   - 26.986.


Udostępnione na miejscu w 2013 r. Ogółem 9.766, w tym:

 • dorośli - 6.414;
 • dzieci   - 3.352.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2013r. Ogółem - 1.389 Udostępnione na miejscu w 2013 r. Ogółem 10.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2013r. Ogółem - 1.472, w tym:

 • dorośli - 1.401;
 • dzieci   - 71.

Udostępnione na miejscu w 2013 r. Ogółem 27.029, w tym:

 • dorośli - 25.114;
 • dzieci   - 1.915.Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2012 Ogólem 65.779 woluminów, w tym:

 • dorośli - 43.298;
 • multimedia - 598;
 • dzieci   - 21.883.

Czytelnicy w 2012r. Ogółem - 4.179, w tym:

 • dorośli - 2.572;
 • dzieci   - 1.607.

Książki:

Wypożyczenia w 2012r. Ogółem - 74.357, w tym:

 • dorośli - 47.286;
 • dzieci   - 27.071.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2012r. Ogółem - 1.328

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2012r. Ogółem - 1.440, w tym:

 • dorośli - 1.298;
 • dzieci   - 142.


Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Dziennik; Gazeta Prawna
  • Fakt
  • Film
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Komputer Świat
  • Naj Magazyn
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Wprost
  • Zdrowie

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Animals Planet
  • Biblioteka w szkole
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Gryzmołek: od przedszkolaka do pierwszaka
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA - 2001-2012
  • BIBLIOTEKARZ - 1963, 1965, 1969 - 1970, 1975-2012
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003)
  • COGITO - 2000-2012
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ - 1994-2002
  • ERGO - 2009
  • FILM - 1994-2012
  • FOCUS - 2006-2008, 2009-2012
  • FOCUS HISTORIA - 2012
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY - 2001-2012
  • KOMPUTER ŚWIAT - 2005 /3 KWARTAŁY/, 2006-2012
  • Kultura i Biznes - 2002-2011
  • LITERATURA - 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • MÓWIĄ WIEKI - 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC - 2007-2012
  • NEWSWEEK 2004 - 2012
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA - 1996-2012
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA - 1970, 1973 - 2012
  • WPROST - 1995-2012
  • Zdrowie - 2010 - 2012


CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2012
  • Animals Planet - nr 3, 4, 5, 6, 7 (2012)
  • Biblioteka w szkole 2000 - 2012
  • Dziewczyna 2004 - 2011
  • Fun Club - 2012
  • Świerszczyk 1994 - 2011
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2012
  • Guliwer 1997 - 2011, 2012 (I kwartał)
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 - 2012
  • Victor Junior 2011, 2012
Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2011 Ogólem 64.992 woluminów, w tym:

 • dorośli - 43.539;
 • multimedia - 351;
 • dzieci   - 21.102.

Czytelnicy w 2011r. Ogółem - 4.385, w tym:

 • dorośli - 2.702;
 • dzieci   - 1.683.

Książki:

Wypożyczenia w 2011r. Ogółem - 72.985, w tym:

 • dorośli - 46.830;
 • dzieci   - 26.155.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2011r. Ogółem - 948

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2011r. Ogółem - 1.601, w tym:

 • dorośli - 1557;
 • dzieci   - 44.


Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Dziennik; Gazeta Prawna
  • Fakt
  • Film
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Komputer Świat
  • Naj Magazyn
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Wprost
  • Zdrowie

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Biblioteka w szkole
  • Dziewczyna
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA - 2001-2011
  • BIBLIOTEKARZ - 1963, 1965, 1969 - 1970, 1975-2011
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003)
  • COGITO - 2000-2011
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ - 1994-2002
  • ERGO - 2009
  • FILM - 1994-2011
  • FOCUS - 2006-2008, 2009-2011
  • FOCUS HISTORIA - 2011
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY - 2001-2011
  • KOMPUTER ŚWIAT - 2005 /3 KWARTAŁY/, 2006-2011
  • Kultura i Biznes - 2002-2011
  • LITERATURA - 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • NATIONAL GEOGRAPHIC - 2007-2011
  • NEWSWEEK 2004 - 2011
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA - 1996-2011
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA - 1970, 1973 - 2011
  • WPROST - 1995-2011
  • Zdrowie - 2010 - 2011


CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4)
  • Biblioteka w szkole 2000 - 2011
  • Dziewczyna 2004 - 2011
  • Świerszczyk 1994 - 2011
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału]
  • Guliwer 1997 - 2010
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 - 2011
  • Victor Junior 2011
Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2010 Ogólem 63.275 woluminów, w tym:

 • dorośli - 43.010;
 • multimedia - 203;
 • dzieci   - 20.062.

Czytelnicy w 2010r. Ogółem - 4.335, w tym:

 • dorośli - 2.700;
 • dzieci   - 1.635.

Książki:

Wypożyczenia w 2010r. Ogółem - 71.867, w tym:

 • dorośli - 47.349;
 • dzieci   - 24.518.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2010r. Ogółem - 724

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2010r. Ogółem - 1.013, w tym:

 • dorośli - 932;
 • dzieci   - 81.


Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Dziennik; Gazeta Prawna
  • Dziennik Łódzki
  • Dziewczyna
  • Fakt
  • Film
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Komputer Świat
  • Naj Magazyn
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Wprost
  • Zdrowie

Czytelnia dla Dzieci

  • Biblioteka w szkole
  • Dziewczyna
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA - 2001-2010
  • BIBLIOTEKARZ
  • COGITO - 2000-2010
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ - 1994-2002
  • ERGO - 2009
  • FILM - 1994-2010
  • FOCUS - 2006-2008, 2009-2010
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY - 2001-2010
  • KOMPUTER ŚWIAT - 2005 /3 KWARTAŁY/, 2006-2010
  • Kultura i Biznes - 2002-2010
  • LITERATURA - 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • NATIONAL GEOGRAPHIC - 2007-2010
  • NEWSWEEK 2004 - 2010
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA - 1996-2010
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA
  • WPROST - 1995-2010
  • Zdrowie - 2010
Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2009 Ogólem 64.606 woluminów, w tym:

 • dorośli - 42.597;
 • multimedia - 70;
 • dzieci   - 21.939.

Czytelnicy w 2009r. Ogółem - 4.384, w tym:

 • dorośli - 2.734;
 • dzieci   - 1.650.

Wypożyczenia w 2009r. Ogółem - 73.351, w tym:

 • dorośli - 47.165;
 • dzieci   - 26.186.


Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (z wyłączeniem numerów bieżących).

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Dziennik; Gazeta Prawna
  • Dziennik Łódzki
  • Dziewczyna
  • Fakt
  • Film
  • Focus
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy i Okolicy
  • Komputer Świat
  • Naj
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Wprost
  • Zdrowie

Czytelnia dla Dzieci

  • Biblioteka w szkole
  • Dziewczyna
  • Guliwer
  • Miś
  • Świerszczyk
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE - Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA - 2001- 2009
  • BIBLIOTEKARZ
  • COGITO - 2000 - 2009
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ
  • ERGO - 2009
  • FILM - 1994 - 2009
  • FOCUS - 2006 - 2008
  • GAZETA RAWSKA
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY - 2001-2009
  • KOMPUTER ŚWIAT - 2005 /3 KWARTAŁY/, 2006 - 2009
  • LITERATURA - 1985-1999, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • NATIONAL GEOGRAPHIC - 2007 - 2009
  • NEWSWEEK 2004 - 2009
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989 - 1999 /I półrocze/
  • POLITYKA - 1996 - 2009
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA
  • WPROST - 1995 - 2009
Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2008 Ogólem 67.893 woluminów, w tym:

 • dorośli - 43.680;
 • dzieci   - 24.213.

Czytelnicy w 2008r. Ogółem - 4.147, w tym:

 • dorośli - 2.540;
 • dzieci   - 1.607.

Wypożyczenia w 2008r. Ogółem - 66.796, w tym:

 • dorośli - 43.783;
 • dzieci   - 23.013.


W Miejskiej Bibliotece Publicznej można korzystać z następujących czasopism:

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Dziennik - Polska, Europa, Świat
  • Dziennik Łódzki
  • Dziewczyna
  • Ergo
  • Fakt
  • Film
  • Focus
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy i Okolicy
  • Komputer Świat
  • Naj
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Nowe Książki
  • Pani
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Biblioteka w szkole
  • Dziewczyna
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Gimnazjalista


 
GOŚCI: 1275540 / 0
LOGOWAŃ: 11427 / 36
ZAMÓWIENIA: 13

Uruchomienie strony: 15.11.2005, aktualizacja: 20.12.2021.
Czas generowania: 0.0048 s.
All rights reserved Copyright and Design 2005,